Branża: Budownictwo
Produkt: OpenBuildings, gINT, iModelHub, MicroStation, Navigator, OpenBridge, OpenRail, OpenRail Designer, OpenRoads, ProjectWise, SYNCHRO
Użytkownik: Mott MacDonald
Kraj: Wielka Brytania

21 października, 2019

Firma Mott MacDonald tworzy nowy portal węglowy w największym europejskim projekcie infrastrukturalnym, kontynuując rozwój BIM

W tym roku Wielka Brytania stała się pierwszą ważną gospodarką, która wprowadziła przepisy wymagające osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do roku 2050. Aby wspierać ten cel, spółka joint-venture firm Mott MacDonald i SYSTRA wykorzystała cyfrowe postępy w High Speed Two (HS2), największym projekcie infrastrukturalnym Europy, aby stworzyć obsługujący BIM portal węglowy zapewniający zespołowi projektowemu narzędzie online do oceny wpływu decyzji projektowych na emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia.

HS2, nowa, 530-kilometrowa linia kolei dużych prędkości, zapewni mieszkańcom Manchesteru, Leeds i Birmingham większą przepustowość i niezawodny transport kolejowy do Londynu. Spółka Mott MacDonald and SYSTRA JV tworzy projekt obszaru Area North w imieniu spółki Balfour Beatty VINCI JV. Area North to ponad 70-kilometrowy odcinek linii, obejmujący 48 wiaduktów, 68 mostów górnych, 27 mostów dolnych, 31 przepustów, 74 nasypy, 40 wykopów, trzy tunele i 14 murów oporowych.

Nad projektem pracowało ponad 600 osób z 35 biur i 28 miast w ośmiu krajach. Wykorzystano połączone środowisko danych oparte na platformie ProjectWise firmy Bentley. Rozproszony zespół projektowy stworzył cyfrowego bliźniaka, obejmującego cyfrowy katalog komponentów, podnoszący zrozumienie, jakość i możliwości budowy. Zespół projektowy wdrożył także dostawy oparte na modelach, zmniejszające liczbę rysunków produkcyjnych i wspierające współpracę i zaangażowanie. Modele zawierają dane wizualne i wbudowane informacje projektu, które mogą być łatwo współdzielone przez cały zespół projektowy. Podejście to umożliwiło usprawnienie koordynacji projektu w zespole wielobranżowym.

“W ramach naszego podejścia opartego na modelach wykorzystaliśmy narzędzia OpenBridge, GenerativeComponents i Navigator do utworzenia ponad 4000 modeli. Podejście zapewniło również usprawnienia w naszej spółce i modelowaniu BIM”, powiedział Rob Dickson, kierownik projektu w firmie Mott MacDonald.

Portal węglowy firmy Mott MacDonald ułatwił identyfikację opcji niskoemisyjnych w fazie projektowania. Interfejs portalu węglowego typu „przeciągnij i upuść” pozwala zespołowi na importowanie danych z modeli BIM firmy Bentley, z uwzględnieniem kompleksowych zbiorów danych na temat emisji dwutlenku węgla i kosztów. Zespół korzysta z portalu węglowego do porównywania różnych opcji na etapie definiowania potrzeb, analizowania opcji i tworzenia szczegółowego projektu. Pomaga to w określeniu miejsca osiągnięcia redukcji emisji i kosztów.

Oszczędności w zakresie emisji są gromadzone we wszystkich aspektach projektu, lecz w przypadku przedsięwzięcia HS2 badania branżowe pokazują, że 90% możliwych oszczędności i innowacji można osiągnąć w ramach pierwszych wydanych 10% projektu. Etapy definicji potrzeb i analizowania opcji to najlepsze momenty umożliwiające wpłynięcie na wynik. W związku z tym projektanci spółki Mott MacDonald and SYSTRA JV muszą być świadomi skutków swoich decyzji od samego początku, ponieważ określają wpływ na majątek trwały, który przetrwa co najmniej 100 lat.

Zespół ds. branży emisyjnej zarejestrował metodologię konstrukcyjną, tworząc zestawienia ilościowe poszczególnych elementów majątku trwałego w celu wykonania obliczeń emisji. Zespół wykorzystał portal węglowy do oceny wartości i zapewnienia bardziej kompletnego obrazu wpływu na środowisko.

Obliczenia są złożone, lecz firma Mott MacDonald ocenia, że emisje związane z budową fazy 1 (Londyn-Birmingham) osiągną poziom 5,8-6,1 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (MtCO2e). Jednakże oczekuje się, że przez pierwsze 60 lat fazy operacyjnej osiągnięte zostaną oszczędności na poziomie 3,0-3,2 (MtCO2e).

“Wizualizacja ryzyka i założeń w formie geoprzestrzennej pozwoliła naszym zespołom projektowym na lepsze zrozumienie obszarów wysokiego ryzyka oraz identyfikację luk wymagających reakcji i uwzględnienia w fazie wdrażania projektu”, powiedział Tom Olasina, kierownik projektu w firmie Mott MacDonald.

831_Firma Mott MacDonald tworzy nowy portal węglowy w największym europejskim projekcie infrastrukturalnym, kontynuując rozwój BIM 831_Firma Mott MacDonald tworzy nowy portal węglowy w największym europejskim projekcie infrastrukturalnym, kontynuując rozwój BIM (2)
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR