Branża: Drogi i kolej
Produkt: AssetWise ALIM, ProjectWise
Użytkownik: Main Roads Western Australia
Kraj: Australia

21 października, 2019

Firma Main Roads Western Australia tworzy cyfrowego bliźniaka, aby usprawnić planowanie i podejmowanie decyzji dla australijskiej sieci drogowej

Firma Main Roads Western Australia (MRWA) jest odpowiedzialna za zarządzanie jedną z najbardziej rozległych sieci dróg na świecie, obejmującą ponad 18 500 kilometrów i reprezentującą kluczowy system dróg w zachodniej Australii. MRWA, zaangażowana w poprawę gromadzenia danych i udostępniania informacji w celu zarządzania siecią drogową, musi wyświetlać i prezentować dokładne dane o ruchu drogowym interesariuszom i społeczeństwu.

Aby osiągnąć ten cel, MRWA potrzebowała nowoczesnego interfejsu mapowania do wyświetlania i prezentowania danych o ruchu drogowym zebranych w Australii Zachodniej, wspomagającego obsługę dróg i wykorzystywanego do zapewnienia wydajnej i bezpiecznej sieci dróg. Dane o ruchu drogowym obejmują również zbierane przez MRWA informacje o pojazdach poruszających się po drogach zachodniej Australii, w tym liczbę i typ pojazdów, prędkość jazdy oraz, w niektórych miejscach, rozmiar pojazdów. 

Z tego względu stworzono rozwiązanie Trafficmap, umożliwiające powszechny, otwarty dostęp do danych o ruchu drogowym oraz zapewniające pracownikom MRWA dane niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarządzania majątkiem trwałym. MRWA wykorzystała rozwiązanie AssetWise ALIM firmy Bentley do stworzenia zintegrowanego systemu informacji drogowych (IRIS), będącego podstawą dla usługi Trafficmap. System IRIS zarządza i przechowuje informacje dotyczące zarządzania drogowym majątkiem trwałym MRWA w systemie informacji o majątku trwałym z odniesieniami liniowymi i przestrzennymi, który wspiera procesy biznesowe MRWA. MRWA wykorzystuje także ten system do zarządzania i rozpowszechniania informacji o ruchu drogowym. 

Rozwiązanie AssetWise ALIM zarządza infrastrukturą sieci transportowej i wszystkimi powiązanymi informacjami, w tym informacjami o majątku trwałym, stanie majątku trwałego i atrybutach dróg, co zapewnia MRWA bogaty zestaw danych do raportowania informacji o drogowym majątku trwałym. Rozwiązanie AssetWise ALIM umożliwia MRWA wydajne zarządzanie informacjami o ruchu na drogach zachodniej Australii z danymi zebranymi w punktach zliczania ruchu zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach w sieci liniowej. System umożliwia powiązanie danych o środowisku drogowym z informacjami o natężeniu ruchu drogowego w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka danych dotyczących ruchu. Rozwiązanie AssetWise ALIM zapewnia MRWA znaczną oszczędność czasu poświęcanego na gromadzenie, analiza i wykorzystywanie danych do mapowania i rozpowszechniania informacji przy jednoczesnej optymalizacji podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury drogowej. Publikowanie tych danych za pośrednictwem interfejsu internetowego zapewnia przejrzystość przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania drogowym majątkiem trwałym oraz umożliwia interesariuszom dokonywanie lepszych inwestycji. 

MRWA może teraz wykorzystywać te dane do usprawnionego planowania i podejmowania decyzji dotyczących działań w sieci drogowej. Udostępnianie danych do wiadomości publicznej pozwala MRWA na zapewnienie przejrzystości decyzji dotyczących zarządzania drogowym majątkiem trwałym. Co więcej, interfejs umożliwia dostęp publiczny do danych o ruchu drogowym, gdy są one potrzebne, a także zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby wewnętrzne, których zadaniem jest wykonywanie rutynowych zapytań. MRWA wykorzystuje istniejące informacje o ruchu drogowym do określenia wpływu prywatnych inwestycji, które powodują zwiększenie ruchu lub mają wpływ na istniejące przepływy ruchu. Inwestorzy prywatni będą chcieli umieścić firmy w miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby przyciągnąć uwagę klientów, lub też w miejscach o małym natężeniu ruchu, aby zapewnić łatwy dostęp. Solidne informacje o ruchu drogowym są niezbędne do podejmowania decyzji mających wpływ na dobrobyt gospodarczy, społeczny i środowiskowy Australii Zachodniej.

Od momentu opublikowania rozwiązania Trafficmap przez MRWA w grudniu 2018 r. osiągnięto przybliżony zwrot z inwestycji w wysokości 150 000 AUD rocznie. Użytkownicy, którzy mogą teraz uzyskać dostęp do odpowiednich danych dotyczących przepływu ruchu drogowego, oszczędzali od 25% do 30% czasu poświęcanego na dostęp do odpowiednich informacji. W przypadku 100 użytkowników ta procentowa wartość oszczędności wynosi około 250 000 AUD rocznie, w oparciu o oszczędności 50 AUD na użytkownika tygodniowo.


1337_Firma Main Roads Western Australia tworzy cyfrowego bliźniaka, aby usprawnić planowanie i podejmowanie decyzji dla australijskiej sieci drogowej 1337_Firma Main Roads Western Australia tworzy cyfrowego bliźniaka, aby usprawnić planowanie i podejmowanie decyzji dla australijskiej sieci drogowej (2)
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR