Branża: OpenPlant
Linia produktów: Projektowanie instalacji przemysłowych
Produkt: OpenPlant CONNECT Edition
Dostępność: Wczesny dostęp, październik 2017 r.
09 października, 2017

OpenPlant CONNECT Edition firmy Bentley zwiększa

Spółka Bentley Systems ogłasza wczesny dostęp do OpenPlant CONNECT Edition. OpenPlant CONNECT Edition to najnowsza wersja oprogramowania do projektowania instalacji przemysłowych firmy Bentley, która usprawnia projektowanie i eksploatację dzięki opartemu na współpracy, inteligentnemu środowisku 2D i 3D do projektowania instalacji przemysłowych, opartemu na otwartych standardach danych. OpenPlant CONNECT Edition usprawnia wydajne, oparte na współpracy, wielobranżowe projektowanie instalacji przemysłowych przez połączenie z usługami do współpracy przy projekcie, wspierając oparte na chmurze zarządzanie elementami majątku trwałego i synchronizując informacje o cyklu życia z magazynami danych przedsiębiorstwa. Wersja ta pozwala na współpracę między pojedynczymi osobami i zespołami z możliwością koordynacji współpracy, łatwego udostępniania informacji w ramach rozszerzonego łańcucha dostaw i zarządzania wymianą dokumentacji projektowej: rysunków, rysunków izometrycznych, list materiałowych i raportów dla elementów rurociągów, podpór, wyposażenia i oprzyrządowania. Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi wspierającej przegląd i rozwiązywanie problemów oraz podejmować decyzje w oparciu o statystyki projektu i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), bez skomplikowanej konfiguracji IT czy innych dodatkowych inwestycji.

OpenPlant CONNECT Edition zwiększa również wydajność projektowania instalacji przemysłowych i oszczędza czas potrzebny na realizację projektu poprzez umożliwienie:

  • Szybszego wielobranżowego projektowania dzięki zaktualizowanemu, usprawnionemu interfejsowi, który zapewnia zoptymalizowany, spójny i wspólny dla wszystkich aplikacjach w wersji CONNECT Edition sposób pracy.
  • Usprawnionego ładowania do OpenPlant danych z innych aplikacji do projektowania 3D, w tym PDMS, SP, E3D i PDS, w celu szybkiego tworzenia rysunków izometrycznych oraz rzutów i przekrojów.
  • Rozszerzonej interakcji z modelami dzięki wielu sposobom dostępu do danych w sieci lub na platformach mobilnych. Wykorzystania spójnych i centralnie zarządzanych identyfikatorów, standardowych raportów, edytowaniu danych za pomocą przeglądarki internetowej i dzięki lepszemu wglądowi w postępy w projekcie.
  • Zwiększenia współpracy i usprawnienia spójności dzięki wyegzekwowaniu wspólnych standardów w wielu branżach i między właścicielami i projektantami za pomocą wspólnych zestawów konfiguracji.
  • Zwiększenia produktywności dzięki możliwości ponownego użycia wybranych przez użytkownika danych z różnych projektów i zagwarantowaniu dzięki Components Center, że w projekcie używana jest najbardziej aktualna i zatwierdzona baza elementów pochodzących od różnych dostawców. 

William Leite Avelino, projektant rurociągów w firmie GEA Equipamentos E Solucoes, powiedział: „Oprogramowanie OpenPlant umożliwiło nam szybkie rozważenie możliwych opcji, zamodelowanie komponentów i uzyskanie rysunków izometrycznych, co skróciło realizację projektu o 10 procent. Nasz projekt instalacji do koncentracji ekstraktu z kawy został zrealizowany w zaledwie 35 dni, łącznie z budową i montażem”.

Rob Harper, dyrektor ds. zarządzania produktem w spółce Bentley Systems, powiedział: „OpenPlant CONNECT Edition firmy Bentley zwiększa produktywność i efektywność projektantów instalacji przemysłowych. Na przykład nowo zaprojektowany interfejs użytkownika usprawnia często wykorzystywane procesy prac, a możliwości międzybranżowej koordynacji i sprawdzenia spójności pomiędzy modelami 2D i 3D są znacznie ulepszone. Wersja CONNECT Edition zapewnia również zarządzanie danymi, wyszukiwanie, raportowanie i monitorowanie stanu projektów naszych użytkowników poprzez przeglądarkę internetową. Dodanie narzędzia CONNECT Advisor zapewnia użytkownikom kontekstowe wyszukiwanie treści szkoleniowych z licznych źródeł bez opuszczania aplikacji”.

Informacje na temat OpenPlant
Oprogramowanie OpenPlant usprawnia pracę inżynierów różnych branż w projektowaniu instalacji przemysłowych. Program ten jest powszechnie stosowany przez liderów EPC i zarządców instalacji przemysłowych jako praktyczne i skalowalne rozwiązanie do kompleksowego wsparcia realizacji projektów. Dzięki wykorzystaniu iRING/ISO 15926 jako wewnętrznego modelu danych, OpenPlant umożliwia użytkownikom koordynację i dzielenie się informacjami w obrębie różnych dyscyplin i na różnych etapach cyklu życia infrastruktury.

Informacje o CONNECT Edition
W SELECT CONNECT Edition firma Bentley wprowadza usługi SELECT CONNECTservices, nowe usługi oparte na Azure, które zapewniają kompleksowe korzyści związane z nauką, mobilnością i współpracą każdemu subskrybentowi aplikacji firmy Bentley. Adaptacyjne usługi szkoleniowe pomagają użytkownikom zdobyć biegłość w obsłudze aplikacji firmy Bentley dzięki zawartej w każdej aplikacji usłudze CONNECT Advisor, która umożliwia kontekstowe i spersonalizowane szkolenie. Osobiste usługi mobilne zapewniają nieograniczony dostęp do aplikacji firmy Bentley, gwarantując, że użytkownicy będą mieli dostęp do odpowiednich informacji projektowych w czasie i miejscu, w jakich będą ich potrzebować. Usługi ProjectWise Connection Services pozwalają użytkownikom bezpiecznie udostępniać informacje projektowe, zarządzać problemami i je rozwiązywać oraz tworzyć, wysyłać i otrzymywać paczki wysyłkowe, dokumenty i zapytania o informacje (RFI).

Pobierz powiązane obrazy:

PNA_12_Szybsze tworzenie wielobranżowych projektów instalacji przemysłowych przy użyciu nowoczesnego, usprawnionego interfejsu.(1)
Szybsze tworzenie wielobranżowych projektów instalacji przemysłowych przy użyciu nowoczesnego, usprawnionego interfejsu.
Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems

PNA_12_Usprawnienie wydajności projektów dzięki OpenPlant CONNECT Edition. (2)
Usprawnienie wydajności projektów dzięki OpenPlant CONNECT Edition.
Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems

PNA_12_Bentley's OpenPlant CONNECT Edition Improves Multi discipline Plant Design Productivity (1)

PNA_12_Bentley's OpenPlant CONNECT Edition Improves Multi discipline Plant Design Productivity (2)

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR