Branża: Realizacja projektu
Produkty: AECOsim Building Designer, LumenRT, Pointools, ContextCapture, MicroStation, Navigator, ProjectWise, STAAD
Użytkownik: Mott MacDonald
Kraj: Wielka Brytania

09 października, 2017

Projekt budowy tunelu Thames Tideway Tunnel korzysta ze strategii cyfrowej i oszczędza 32 procent kosztów na projektowaniu

Spółka Mott MacDonald innowacyjnie kierowała największym w historii brytyjskim projektem infrastruktury wodnej przez umożliwienie wykorzystania strategii cyfryzacji zespołowi projektowemu CVB JV (wspólnemu przedsięwzięciu spółek Costain, Vinci Construction Grands Projets i Bachy Soletanche). Projekt tunelu Thames Tideway Tunnel wyznacza standard dla projektów budowlanych na całym świecie, ponieważ łączy zróżnicowane zespoły i usprawnia współpracę.

Głównym celem projektu było zmniejszenie przelewania ścieków do Tamizy, poprawa jakości wody i stworzenie nowej infrastruktury, która przetrwa co najmniej 120 lat, przy jednoczesnym spełnianiu surowych europejskich norm środowiskowych. Dodatkowym celem było spełnienie rządowego celu polegającego na dodaniu 182 000 nowych inżynierów do 2022 roku.

Dzięki przyjęciu metodologii BIM firmy Bentley przedsiębiorstwo Mott MacDonald zapewniło dostarczenie przez cyfrowe modele inżynierskie 3D realistycznego środowiska wspierającego fazy planowania i projektowania. Uczestnicy projektu zastosowali również połączone środowisko danych, wykorzystując platformę w chmurze Azure do usprawnionej współpracy i do zapewniania dostępu do odpowiednich danych w każdej chwili.

Spółka Mott MacDonald była wiodącym projektantem dla zespołu CVB JV odpowiedzialnego za wschodni kontrakt od Chambers Wharf do Abbey Mills oraz za tunel łączący z Greenwich do centralnego Londynu. Jej zakres odpowiedzialności obejmował 10 kilometrów prac tunelowych zlokalizowanych 70 metrów pod Londynem, z sześcioma widocznymi dla wszystkich strefami szybów. Stojąc w obliczu koordynacji 12 branż projektowych i licznych współpracujących firm z całej Europy, firma Mott MacDonald musiała zapewnić koordynację i współpracę wszystkich zainteresowanych osób. Niektóre z wyzwań obejmowały zmniejszenie liczby dokumentacji projektu (ponad 50 000), kontrolowanie ogromnej ilości danych, standaryzację procesów, zmniejszenie liczby przeróbek i usprawnienie procesu przeglądów.

W ramach tego projektu wartego 4 miliardy GBP firma Mott MacDonald i zespół CVB JV wykorzystały aplikacje firmy Bentley do projektowania i budowy. Przyjęcie metodologii BIM firmy Bentley, która obejmowała oprogramowanie do współpracy 3D, umożliwiło lepszą komunikację miedzy branżami zaangażowanymi w projekt w celu podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Dzięki korzystaniu z ProjectWise członkowie zespołów mogli uzyskiwać dostęp do informacji o 80 procent szybciej niż przy podobnych projektach. Dzięki temu zmniejszyła się łączną liczba dokumentacji projektu. Przy użyciu programu Bentley Navigator uczestnicy projektu mogli przeglądać modele, zapewniać zatwierdzenia, identyfikować problemy i zmniejszać liczbę przeróbek. Pomogło to zakończyć projektowanie 6 miesięcy przed czasem.

Wśród przyjętych procesów BIM znajdowało się przestrzeganie norm COBie przy przekazywaniu danych projektu właścicielowi-zarządcy. Modele BIM były wymieniane przy użyciu kontenerów iModel, co pozwalało oszczędzić 22,5 godzin tygodniowo. Dzięki temu, że wszystkie dane były przechowywane w połączonym środowisku danych opartym na chmurze i temu, że wszyscy uczestnicy projektu przestrzegali procesu prac BS 1192 zapewniającego zgodność, zespół oszczędził 80 procent czasu na dostarczanie informacji projektowych i zapewnił wszystkim dostęp do odpowiednich danych we właściwym czasie. Ponadto modele 3D wykorzystywały metodę zautomatyzowanej wizualizacji do wykrywania potencjalnych zagrożeń, dzięki czemu dane przesyłane w teren były w pełni zgodne z pożądanymi standardami bezpieczeństwa.

Firma Mott MacDonald wprowadziła istotne zmiany w procesach i kulturze pracy, co stanowiło klucz do osiągnięcia takich rezultatów projektu. Dzięki przyjęciu procesów BIM i strategii cyfryzacji zespół projektowy usprawnił współpracę z łańcuchem dostaw i z osobami zainteresowanymi. Modele inżynierskie 3D umożliwiły realistyczne symulacje na potrzeby przeglądów i zatwierdzeń oraz zapewniły wymagane dane przeznaczone do prac inżynierskich. Firma Mott MacDonald i zespół CVB JV wykorzystały aplikacje firmy Bentley do zapewnienia 32-procentowych oszczędności na opracowanym projekcie.

„Wspólne środowisko danych hostowane w ProjectWise pozwala nam łatwo uzyskiwać dostęp do najnowszych informacji oraz usprawniło i uprościło zatwierdzenia projektowe. Bentley ProjectWise zapewnił narzędzie do koordynacji ponad 80 000 dokumentów stanowiących łącznie 685 gigabajtów danych, dając 300 uczestnikom projektu reprezentujących 12 branż projektujących najnowsze kontrolowane informacje, na których podstawie mogli oni opierać decyzje projektowe i budowlane”.

Michael Gaunt, menedżer ds. BIM, Mott MacDonald

Pobierz powiązane obrazy:

AI_01_Projekt budowy tunelu Thames Tideway Tunnel korzysta ze strategii cyfrowej i oszczędza 32 procent kosztów na projektowaniu (1)

Realistyczna technologia 3D zapewniła przekonująca wizualizację

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Mott MacDonald

AI_01_Projekt budowy tunelu Thames Tideway Tunnel korzysta ze strategii cyfrowej i oszczędza 32 procent kosztów na projektowaniu (2)

Postępy BIM zapewniły zespołom projektowym oparty na współpracy model 3D.

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Mott MacDonald

AI_01_The Thames Tideway Tunnel Benefits from a Digital Strategy and Saves 32% on Project Delivery (1)AI_01_The Thames Tideway Tunnel Benefits from a Digital Strategy and Saves 32% on Project Delivery (2)

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR