• Kluczowe wartości

    • Bentley - Core Values

Kluczowe wartości firmy Bentley

W firmie Bentley wierzymy, że nasi współpracownicy to nasza największa wartość. Od momentu powstania w 1984 roku firma Bentley stała się wiodącym, globalnym dostawcą oprogramowania i usług do projektowania, budowania i obsługi światowej infrastruktury. Dzięki ciężkiej pracy naszych współpracowników oraz niesamowitej lojalności użytkowników osiągnęliśmy obecny poziom rozwoju. Podstawą sukcesu firmy Bentley są nasze kluczowe wartości:

Łączność - dzięki niej możemy współpracować ze sobą na poziomie globalnym, co tworzy wspierającą się społeczność, która wyzwala w nas to, co najlepsze.

Odpowiedzialność  - jesteśmy dumni z naszej pracy i czujemy się odpowiedzialni za dotrzymywanie naszych obietnic.

Innowacyjność  - jesteśmy zespołami innowatorów, którzy wykorzystują technologię, aby tworzyć kreatywne rozwiązania.

Motywacja do wywierania wpływu - jesteśmy zaangażowani w poprawę jakości życia poprzez nasz wkład w infrastrukturę na świecie.

Pasja - jesteśmy pasjonatami wspaniałych osiągnięć naszych użytkowników, które są możliwe dzięki naszemu oprogramowaniu i zależy nam na ich sukcesie.


Pracujemy razem, żeby zaspokajać potrzeby naszych użytkowników

Na całym świecie wszyscy w firmie Bentley kierują się tymi głęboko zakorzenionymi wartościami. Chociaż nasi koledzy znajdują się w różnych miejscach, potrafią skutecznie współpracować, pomagając rozwiązywać najbardziej złożone problemy naszych użytkowników. Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnego oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw i profesjonalistów, którzy projektują, budują i obsługują światową infrastrukturę, rozwijając globalną gospodarkę i chroniąc środowisko naturalne w celu poprawy jakości życia. O naszych sukcesach decydują umiejętności, poświęcenie i zaangażowanie współpracowników firmy Bentley na całym świecie.

Misja firmy Bentley

Misją firmy Bentley jest dostarczanie innowacyjnego oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw i profesjonalistów, którzy projektują, budują i obsługują światową infrastrukturę — rozwijając globalną gospodarkę i chroniąc środowisko naturalne w celu poprawy jakości życia.