Nasze kluczowe wartości wskazują kierunek naszego wsparcia

W firmie Bentley wykorzystujemy nasze zasoby, talenty i wpływ, żeby w odpowiedzialny i pozytywny sposób oddziaływać na środowisko i jakość życia na całym świecie. Rodzina Bentley zawsze stanowiła przykład w zakresie dawania wsparcia i wolontariatu. My, pracownicy firmy Bentley, wierzymy w moc połączonej społeczności. To połączenie wpływa na powstanie wspólnych pasji, motywacji i innowacji.

Motywacja

Motywuje nas możliwość wykorzystania naszych zasobów korporacyjnych w celu wspomagania naszych społeczności na całym świecie.


Innowacyjność

Wspieramy innowacje, zachęcając naszych współpracowników do przeznaczania funduszy korporacyjnych na dowolnie wybrane inicjatywy STEM.


Pasja

Z pasją odwdzięczamy się społecznościom i organizacjom, dostrzegając pozytywny, bezpośredni wpływ takich działań.


Łączność

Łączy nas chęć wspierania naszych społeczności i siebie nawzajem, co przyczynia się do budowania trwałych więzi.


Odpowiedzialność

Działamy odpowiedzialnie, wspierając globalne organizacje, które niosą pomoc w celu poprawy jakości życia.

Jak wywieramy wpływ

Od początku istnienia firmy Bentley, jej pracownicy zaadoptowali kulturę dobrego sąsiedztwa i wspierania potrzebujących społeczności na całym świecie. Dzięki naszej działalności charytatywnej staramy się wywierać globalny, pozytywny wpływ na ludzi, koncentrując się na działaniach humanitarnych. Udzielamy się również na rzecz lokalnych społeczności i współpracujemy z organizacjami działającymi w sektorze infrastruktury, które prowadzą inicjatywy STEM.

Zachęcamy pracowników do udzielania wsparcia

Umożliwiamy naszym pracownikom wprowadzanie znaczących zmian oraz wspieranie lokalnych i globalnych społeczności.

Bentley Impact

Bentley Impact Day

Jesteśmy dumni z osobistego i trwającego przez cały czas efektu, jaki pracownicy firmy Bentley wywierają na otaczających ich ludzi i społeczności. Zachęcamy ich do wykorzystania obchodów Bentley Impact Day i wzięcia udziału w jednodniowym wolontariacie albo do zorganizowania innego pomocowego wydarzenia we własnym zakresie.

Natural Disaster

Program pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych

Rozumiemy, jak ważne jest zaangażowanie w życie naszych lokalnych społeczności na całym świecie. Firma Bentley przekazuje darowizny dokonane przez pracowników na rzecz organizacji niosących pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi.

Firmy odpowiedzialne społecznie dbają o coś więcej niż tylko o wynik finansowy. Wykorzystują swoje zasoby i znaczenie w celu wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, swoich pracowników i cały świat.