Zarządzanie talentem

Zarządzanie talentami w firmie Bentley obejmuje praktyki, programy i procesy organizacyjne stworzone w celu przyciągnięcia, wsparcia, rozwinięcia i zmobilizowania odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach w odpowiednim czasie, aby osiągnęli oni cele biznesowe. Ważne jest dla nas, aby pomiędzy naszymi współpracownikami a firmą zawsze istniała obustronnie korzystna relacja. Pracownik zdobywa wartościowe doświadczenie i nabywa nowe umiejętności, a firma Bentley wykorzystuje jego talenty do realizowania swojej wizji.


Rozwój kariery

Plany kariery nawiązują do ambicji pracownika, jego umiejętności, zdolności i potrzeb firmy. Pracownik będzie pracował z kierownikiem w celu znalezienia możliwości rozwinięcia swojej wiedzy i umiejętności w sposób odpowiadający jego zainteresowaniom i zgodny z celami biznesowymi. W firmie Bentley umożliwia się pracownikom kierowanie rozwojem swojej kariery. Oferujemy oceny kompetencji, opisy stanowisk i plany rozwoju w celu zidentyfikowania najlepszego stanowiska dla pracownika, oraz wyzwania, doradztwo i mobilność pracy, które pozwolą mu na nie trafić!


Nauka

Bentley inspiruje pracowników i umożliwia im osiągnięcie ich pełnego potencjału dzięki kulturze opartej na ciągłej nauce. Globalne możliwości nauki i rozwoju są zintegrowane z całą organizacją za pomocą szkolenia w miejscu pracy, formalnej edukacji i certyfikacji oraz szkoleń wewnętrznych. Pracując u boku ekspertów branżowych i ekspertów terenowych pracownicy nauczą się nowych sposobów rozwijania swoich umiejętności, przyczyniania się do sukcesu biznesowego i pomocy firmie Bentley w utrzymywaniu światowej infrastruktury.


Globalna mobilność

Bentley to globalna spółka zapewniająca możliwości na całym świecie. Pracownik będzie miał szansę regularnie pracować ze współpracownikami pochodzącymi z różnych państw, kultur i posiadających inne punkty widzenia. Będzie miał również okazję wzięcia udziału w programie Globalnej mobilności, który daje pracownikom szanse pracy w innym państwie w równowadze pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Bentley oferuje programy letnie dla pracowników o wysokim potencjalne, opcje transferów krótkoterminowych, długoterminowych oraz zmiany państwa zatrudnienia.