• Průmyslové fórum

    Konference Rok v infrastruktuře 10. - 12. října 2017 | Výstavní a kongresové centrum Sands | Marina Bay Sands, Singapur

PRŮMYSLOVÉ FÓRUM

V současné ekonomické atmosféře je stále důležitější, aby se věci udělaly napoprvé. Ať už jde o dodání projektu včas a v rámci rozpočtu, urychlení plánů stavby nebo zajištění provozní bezpečnosti — zajištění předvídatelných a opakovatelných výsledků je klíčové. Tradičně se jako primární míra dosažení cíle používá splnění předpisů; nyní se v tomto odvětví stále více pro měření výsledků používají výstupy.

Průmyslové fórum prozkoumá inovace a osvědčené postupy, včetně stanovení očekávání s použitím stručných smluvních podmínek, vzdělávání dodavatelského řetězce umožňující sbližování zainteresovaných stran, dosažení optimalizace a efektivity návrhu, využívání ukazatelů KPI, jako je doba využití nástrojů a měření výkonnosti třetích stran. Fórum se zaměří na to, jak plánování, provádění a měření výsledků dokáže přinést hmatatelné a udržitelné zlepšení výkonnosti a posunout pokrok jak v oblasti dodávání projektů, tak v probíhajících operacích.

Moderátor fóra: Ken Adamson, Viceprezident, Budovy, elektrotechnika, zařízení a konstrukce