• Modelování a analýza vodovodních sítí

  Porozumění chování vodovodního systému dnes a zítra

Modelování a analytické řešení vodovodních sítí

Spolehlivě dodávání čisté, pitné vody zákazníkům je smyslem každé vodárenské sítě. Naplnění tohoto cíle však vyžaduje hrdinské úsilí a neustálou pozornost pro plné porozumění chování systému, zjišťování problémů a volbu nejlepších opatření k uspokojení potřeb zákazníků a potřeb vodovodní sítě. Naše nástroje jsou navrženy speciálně na pomoc inženýrům při analyzování a navrhování vodovodních systémů.
Přečtěte si více +
  • Water Network Modeling and Analysis
Funkce
 • Analyzujte přechodové jevy

  • Analyzujte přechodové jevy, abyste je mohli regulovat tak, že najdete problematická místa a určíte vhodné strategie pro řízení rázových vln. Přesná simulace přechodových jevů v softwaru HAMMER vám umožní omezit rizika pouhého odhadování reakcí ochranných a točivých zařízení (čerpadel a turbín).​
 • Vyhodnocujte kapacitu průtoku protipožárních zařízení

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody zpřístupněte a identifikujte místa s nedostačující protipožární ochranou. Navrhněte zlepšení spočívající například v dimenzování a umístění potrubí, čerpadel a nádrží, aby byly splněny požadavky na průtok protipožárních zařízení a protipožární ochranu.
 • Vyvíjejte plány proplachování

  • Optimalizujte proplachovací programy s využitím několika konvenčních a jednosměrných proplachovacích úkonů najednou. Zvyšte rychlost v hlavním potrubí, abyste odplavili pevné látky a stojatou vodu, přičemž prvořadým ukazatelem úspěchu je maximální rychlost dosažená v jakémkoli potrubí během proplachování.​
 • Detekujte ztráty vody

  • Omezte ztráty, abyste šetřili vodou a zvýšili výnosy. Využijte data o průtoku a tlaku k nalezení míst pro detailní zvukovou detekci úniků (pouze WaterGEMS). Prozkoumejte, do jaké míry lze očekávat omezení úniků při snížení tlaku, a zjistěte dopady na služby poskytované odběratelům.​​
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
 • Provádějte řízení tlaků

  • ​Pomocí hydraulického síťového modelu můžete automaticky určovat přesné tlakové zóny na základě jejich hranic a velkých odběratelů. Identifikujte potenciální oblasti pro snížení tlaku bez narušení provozu. Zabraňte nežádoucím výskytům vysokého tlaku, který způsobuje nadměrné netěsnosti a havárie v důsledku prasklého potrubí.
 • Spravujte zabezpečení vodovodních sítí

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody a systému GIS zhodnoťte a přezkoumejte fyzickou infrastrukturu, abyste mohli určit zranitelné části. Zajistěte ochranu před potenciální přírodní, náhodnou nebo záměrnou kontaminací, která naruší schopnost sítě spolehlivě přivádět bezpečnou vodu k odběratelům.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Callout_Books_210x117_0415
Water Distribution Book
The Advanced Water Distribution Modeling and Management book walks the practicing engineer or student through the modeling process from start to finish.
Learn More
stub-CMUWI_Art04b

Optioneering for Better Informed Decisions

 • Download an infographic to find out how hydraulic modeling software's optioneering capabilities help identify engineering solutions that optimize water or wastewater systems.
Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley OpenUtilities Designer
  Souhrnné informace o produktu OpenUtilities Designer
  OpenUtilities Designer

  Urychlete návrh inženýrských sítí díky přesnosti nástrojů pro rozvržení na bázi MicroStation. Snižte náklady díky projektování a správě sítě v jediné aplikaci.

  Více informací
  Používají:
 • WaterGEMS
  Souhrnné informace o produktu stub_ts_152538824_WaterTower_L
  WaterGEMS

  WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.

  Více informací
  Používají:
 • HAMMER
  Souhrnné informace o produktu stub-watermain_Break
  HAMMER

  HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • GIS Professional

Názory