• Plánování a navrhování sítí odvádění odpadních vod

  Ochrana veřejného zdraví a zachování našeho životního prostředí

Řešení plánování a navrhování sítí odvádění odpadních vod

Efektivní systém plánování vyžaduje, aby se u kanalizačních sítí zvažoval široký rozsah nejistoty ohledně budoucích podmínek od stárnutí infrastruktury až po přesuny obyvatelstva a změnu klimatu. Pomocí hydraulického modelování a GIS pro odpadní vody můžete vyvážit priority servisu vůči rizikům a nákladům s cílem zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a ekonomiku.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analýza a vizualizace inženýrských sítí

  • Pomocí nástrojů GIS můžete vytvářet ochranná pásma, překryvy, spoje, tematické mapy, dynamické značení, zprávy a dotazy. Vytyčte radiální, příchozí/odchozí, nejkratší/paralelní/redundantní trasy pro průtoky, instalační trubky a katodovou ochranu sítí. Analyzujte a ohlašujte úniky v určité oblasti nebo celé síti.
 • Návrh splaškových kanalizačních potrubí

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a servisních otvorů. SewerCAD/SewerGEMS doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​​
 • Navrhujte sítě odpadních vod

  • Projektujte splaškovou, dešťovou a kombinovanou splaškovou/dešťovou kanalizaci. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Vyvíjejte směrné plány

  • ​Hydraulický model a systém GIS vám pomohou určit vhodné velikosti a umístění potrubí, nádrží, čerpacích stanic a čerpadel za účelem zachování kapacity a zásobování do budoucnosti. Zodpovědně počítejte s budoucím růstem populace, změnami ve využívání půdy a dopady klimatických změn a zajistěte shodu s předpisy.
 • Odhadujte náklady na materiál a práci

  • Prostřednictvím dynamických odhadů nákladů získejte zpětnou vazbu o nákladech v reálném čase. Vytvořte podrobné rozpisy nákladů na práci, materiál a vybavení pro každé pracoviště i pro celý návrh. Porovnejte náklady na alternativní návrhy, abyste našli takový, který je nejméně nákladný a zároveň splňuje požadavky projektu.
 • Zajistěte integraci se systémy řízení práce

  • Integrujte práci na návrhu s plánováním na podnikové úrovni, abyste předešli problémům s rozpočtem a harmonogramem. Nakonfigurujte obousměrné spojení s nejběžnějšími podnikovými systémy řízení práce. Používejte standardní rozhraní založená na předávání zpráv, abyste mohli zavést a udržovat integraci s menší námahou.
 • Provádějte správu pracovních postupů a schválení v rámci vašich konstrukčních návrhů

  • Vytvářejte, přidělujte, spravujte a schvalujte pracovní příkazy v samostatném režimu nebo prostřednictvím integrace do systému pro řízení práce. Definujte panely a zprávy, které pomohou manažerům sledovat stav a průběh projektu. Zamezte prodlevám pomocí automatických aktualizací stavu, žádostí o schválení a integrace e-mailu.
 • Monitorujte a vyhodnocujte stav sítě

  • ​Použijte systém GIS pro odpadní vody a hydraulický model k monitorování a předvídání stavu a výkonnosti servisních otvorů, potrubí a čerpadel ze záznamů o inspekcích, nehodách a zásazích. Až identifikujete problémy a stanovíte jejich priority, analyzujte alternativní předběžná opatření a přijměte proaktivní nápravná opatření.
 • Naplánujte obnovu a rozšíření soustavy

  • ​Využijte hydraulický model a inženýrský GIS k analyzování, určování priorit a odůvodnění rozhodnutí o obnově, rekonstrukci a náhradě na základě kombinace historických vad, historie oprav a inspekčních záznamů. Vypracujte směrné plány, abyste zajistili kapacitu pro rozvoj a shodu s předpisy.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:

  Civil Engineer

  Surveyor

 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:

  Project Team

 • Bentley OpenUtilities Designer
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley OpenUtilities Designer

  Urychlete váš návrh inženýrských sítí díky přesnosti plánovacích nástrojů na platformě MicroStation. Snižte náklady díky navrhování a správě vaší sítě v jediné aplikaci.

  Více informací
  Používají:

  Hydraulic Modeler

  Water Network Engineer

  GIS Professional

  Engineering Manager

 • SewerGEMS
  Souhrnné informace o produktu
  SewerGEMS

  SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.

  Více informací
  Používají:

  Hydraulic Modeler

 • OpenCities Map Mobile
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Map Mobile

  Získejte i v terénu přístup k vašemu podnikovému GIS a infrastrukturním datům prostřednictvím vašeho tabletu.

  Více informací
  Používají:

  Civil Engineer

  Water Network Engineer

  Surveyor

  GIS Professional

Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Engineering Manager