• Plánování a navrhování sítí odvádění odpadních vod

  Ochrana veřejného zdraví a zachování našeho životního prostředí

Řešení plánování a navrhování sítí odvádění odpadních vod

Efektivní systém plánování vyžaduje, aby se u kanalizačních sítí zvažoval široký rozsah nejistoty ohledně budoucích podmínek od stárnutí infrastruktury až po přesuny obyvatelstva a změnu klimatu. Pomocí hydraulického modelování a GIS pro odpadní vody můžete vyvážit priority servisu vůči rizikům a nákladům s cílem zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a ekonomiku.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analýza a vizualizace inženýrských sítí

  • Pomocí nástrojů GIS můžete vytvářet ochranná pásma, překryvy, spoje, tematické mapy, dynamické značení, zprávy a dotazy. Vytyčte radiální, příchozí/odchozí, nejkratší/paralelní/redundantní trasy pro průtoky, instalační trubky a katodovou ochranu sítí. Analyzujte a ohlašujte úniky v určité oblasti nebo celé síti.
 • Návrh splaškových kanalizačních potrubí

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a servisních otvorů. SewerCAD/SewerGEMS doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​​
 • Navrhujte sítě odpadních vod

  • Projektujte splaškovou, dešťovou a kombinovanou splaškovou/dešťovou kanalizaci. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Vyvíjejte směrné plány

  • ​Hydraulický model a systém GIS vám pomohou určit vhodné velikosti a umístění potrubí, nádrží, čerpacích stanic a čerpadel za účelem zachování kapacity a zásobování do budoucnosti. Zodpovědně počítejte s budoucím růstem populace, změnami ve využívání půdy a dopady klimatických změn a zajistěte shodu s předpisy.
 • Odhadujte náklady na materiál a práci

  • Prostřednictvím dynamických odhadů nákladů získejte zpětnou vazbu o nákladech v reálném čase. Vytvořte podrobné rozpisy nákladů na práci, materiál a vybavení pro každé pracoviště i pro celý návrh. Porovnejte náklady na alternativní návrhy, abyste našli takový, který je nejméně nákladný a zároveň splňuje požadavky projektu.
 • Zajistěte integraci se systémy řízení práce

  • Integrujte práci na návrhu s plánováním na podnikové úrovni, abyste předešli problémům s rozpočtem a harmonogramem. Nakonfigurujte obousměrné spojení s nejběžnějšími podnikovými systémy řízení práce. Používejte standardní rozhraní založená na předávání zpráv, abyste mohli zavést a udržovat integraci s menší námahou.
 • Provádějte správu pracovních postupů a schválení v rámci vašich konstrukčních návrhů

  • Vytvářejte, přidělujte, spravujte a schvalujte pracovní příkazy v samostatném režimu nebo prostřednictvím integrace do systému pro řízení práce. Definujte panely a zprávy, které pomohou manažerům sledovat stav a průběh projektu. Zamezte prodlevám pomocí automatických aktualizací stavu, žádostí o schválení a integrace e-mailu.
 • Monitorujte a vyhodnocujte stav sítě

  • ​Použijte systém GIS pro odpadní vody a hydraulický model k monitorování a předvídání stavu a výkonnosti servisních otvorů, potrubí a čerpadel ze záznamů o inspekcích, nehodách a zásazích. Až identifikujete problémy a stanovíte jejich priority, analyzujte alternativní předběžná opatření a přijměte proaktivní nápravná opatření.
 • Naplánujte obnovu a rozšíření soustavy

  • ​Využijte hydraulický model a inženýrský GIS k analyzování, určování priorit a odůvodnění rozhodnutí o obnově, rekonstrukci a náhradě na základě kombinace historických vad, historie oprav a inspekčních záznamů. Vypracujte směrné plány, abyste zajistili kapacitu pro rozvoj a shodu s předpisy.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Callout_Books_210x117_0415
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:

  Civil Engineer

  Surveyor

 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:

  Project Team

 • Bentley OpenUtilities Designer
  Souhrnné informace o produktu OpenUtilities Designer
  OpenUtilities Designer

  Urychlete návrh inženýrských sítí díky přesnosti nástrojů pro rozvržení na bázi MicroStation. Snižte náklady díky projektování a správě sítě v jediné aplikaci.

  Více informací
  Používají:

  Hydraulic Modeler

  Water Network Engineer

  GIS Professional

  Engineering Manager

 • SewerGEMS
  Souhrnné informace o produktu stub_Manhole_Overflowing
  SewerGEMS

  SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.

  Více informací
  Používají:

  Hydraulic Modeler

Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Engineering Manager