• Povrchové doly

    Optimalizujte komplex povrchového dolu

Těžba skrývkou, povrchové doly a lomová těžba

Povrchové doly tvoří rozsáhlé průmyslové komplexy kombinující infrastrukturu z oblastí pozemního stavitelství, těžby, mechanických a elektrických zařízení, průmyslových postupů, technických sítí, dopravy a vodohospodářství. Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu dolu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním povrchových dolů, manipulací s materiály a související infrastrukturou důlních komplexů, nebo zajišťujete průběžný provoz dolu.
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací