• Povrchové doly

  Optimalizujte komplex povrchového dolu

Těžba skrývkou, povrchové doly a lomová těžba

Povrchové doly tvoří rozsáhlé průmyslové komplexy kombinující infrastrukturu z oblastí pozemního stavitelství, těžby, mechanických a elektrických zařízení, průmyslových postupů, technických sítí, dopravy a vodohospodářství. Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu dolu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním povrchových dolů, manipulací s materiály a související infrastrukturou důlních komplexů, nebo zajišťujete průběžný provoz dolu.
  • Gallery_PetraDiamonds_FinschGIS_Image2
  • Gallery_Bateman_KararaProject_2a_HiRes
  • Gallery_PetraDiamonds_FinschGIS_Image8
  • Gallery_[0437-000263][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][Constancia project.jpg]
  • Gallery_PetraDiamonds_FinschGIS_Image2
  • Gallery_Bateman_KararaProject_2a_HiRes
  • Gallery_PetraDiamonds_FinschGIS_Image8
  • Gallery_[0437-000263][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][Constancia project.jpg]
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více