• Sítě na odvod dešťové vody

  Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou a správa povodí

Kanály, vtoky, stoky, výtoky, nádrže

Dešťová kanalizace je síť podpovrchových staveb, které slouží ke sběru a odvádění dešťové vody. Můžete navrhovat, simulovat a analyzovat výkonnost systémů sběru a odvodu dešťové vody při různých typech srážek, vlastnostech odtoku a podmínkách odvodňování. 

Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním a stavbou sítí na odvod dešťové vody, nebo zajišťujete průběžný provoz a údržbu infrastruktury odvodu dešťové vody.

  • BIPROWODMEL_Poland_930x520
  • Gallery_PSS-003-INFIELD-Basin
  • Gallery_BE_2010_Cidco_Storm_Dronagiri_2
  • Gallery_pss_monticello_rendering
  • BIPROWODMEL_Poland_930x520
  • Gallery_PSS-003-INFIELD-Basin
  • Gallery_BE_2010_Cidco_Storm_Dronagiri_2
  • Gallery_pss_monticello_rendering
Callout_Books_210x117_0415
Stormwater Book
Stormwater Conveyance Modeling and Design guides you through the design and analysis process using a combination of the theoretical fundamentals with practical design guidance and hydraulic modeling techniques.
Learn More