• Hybridní opticko-koaxiální sítě

    Poskytování širokopásmových služeb po celém světě

Regionální, metropolitní a venkovské kabelové sítě

Hybridní opticko-koaxiální síť (HFC) je síťová architektura, která je obvykle využívána provozovateli kombinovaných systémů (MSO) v oblasti kabelové televize k šíření širokopásmového obsahu. Sítě HFC je třeba průběžně rozšiřovat a modernizovat. Pokud potřebujete snížit náklady na údržbu, zkrátit prostoje, optimalizovat výkon a zlepšit kvalitu služeb zákazníkům, společnost Bentley vám může nabídnout řešení pro sítě HFC.
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací