• Hybridní opticko-koaxiální sítě

  Poskytování širokopásmových služeb po celém světě

Regionální, metropolitní a venkovské kabelové sítě

Hybridní opticko-koaxiální síť (HFC) je síťová architektura, která je obvykle využívána provozovateli kombinovaných systémů (MSO) v oblasti kabelové televize k šíření širokopásmového obsahu. Sítě HFC je třeba průběžně rozšiřovat a modernizovat. Pokud potřebujete snížit náklady na údržbu, zkrátit prostoje, optimalizovat výkon a zlepšit kvalitu služeb zákazníkům, společnost Bentley vám může nabídnout řešení pro sítě HFC.
  • Gallery_[0437-000457][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-003][After Screenshot.jpg]
  • Gallery_176A73AF274CA0AC
  • Gallery_3126B83A630837FE
  • Gallery_329-547
  • Gallery_[0437-000457][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-003][After Screenshot.jpg]
  • Gallery_176A73AF274CA0AC
  • Gallery_3126B83A630837FE
  • Gallery_329-547
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více