• Správa informací o životnosti jaderných zařízení

    Správa integrity dat pro jaderná zařízení po dobu jejich životnosti

Řešení správy informací o životnosti jaderných zařízení

Spravujte klíčové informace o jaderném zařízení při vývoji jeho výkonu, plánů údržby a bezpečnosti, založené na designu a provozních informací od vašich fyzických zařízení. Naše řešení správy informací o životnosti jaderných zařízení poskytuje konfigurační prostředí pro správu informací o zařízení kombinující důležité dokumenty o zařízení a údaje o nápravných opatřeních, aby bylo možno chápat určité fyzické změny provedené během životnosti zařízení.
Přečtěte si více +
Funkce
  • Provádějte správu a řízení záznamů

    • Zvyšte efektivitu díky přesnému řízení, kontrole, distribuci a archivaci všech typů dokumentů a záznamů vztahujících se k infrastrukturním aktivům a zajistěte poskytnutí přesných informací pro provoz, údržbu a technické činnosti.
      Více informací
  • Vykonávejte správu informačního modelu aktiv

    • Vykonávejte správu informačního modelu aktiv v průběhu životního cyklu infrastrukturních aktiv. Modelujte informace konzistentně a přesně pro zlepšení provozní efektivity, minimalizaci obchodního rizika a zajištění shody s příslušnými předpisy.
  • Provádějte správu konfigurací v jaderných zařízeních

    • Zajistěte efektivní správu konfigurací v jaderných zařízeních. Provádějte správu změn a úprav ve vašem jaderném zařízení a současně dodržujte příslušné konstrukční normy a licenční závazky. 
  • Provádějte správu opravných opatření v jaderných zařízeních

    • Provádějte správu opravných opatření v jaderných zařízeních, identifikaci a řešení problémů, pozorování a vlastní hodnocení výkonu. Analyzujte problémy a přijímejte informovaná rozhodnutí o opravných a preventivních opatřeních.
  • Provádějte správu dokumentů v jaderných zařízeních

    • Zajistěte optimální řízení dokumentů a správu záznamů při dodržování pokynů amerického Insitutu pro jaderné inženýrství (NEI) pro zajištění dokumentace v celém životním cyklu jaderné elektrárny. 
  • Řiďte shodu s normami pro jaderný průmysl

    • Zajistěte shodu s normami pro jaderný průmysl a udržujte informační modely jaderných zařízení, které podporují licencování, požadavky, základní údržbu návrhu a kyberbezpečnost.
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
  • AssetWise ALIM
    Souhrnné informace o produktu
    AssetWise ALIM

    Spravujte informace o aktivech, lineární sítě a kontrolujte změny po celou dobu životnosti aktiv.

    Více informací
    Používají:
  • ProjectWise Design Integration
    Souhrnné informace o produktu
    Integrace návrhu ProjectWise

    Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

    Více informací
    Používají:
Profese