• Víceoborové projektování a analýza mostů

  Propojování světové infrastruktury

Arup | Kurilpa Bridge | Brisbane, Austrálie

Projektování a analytické řešení mostů

Základem všech projektů mostů bez ohledu na typ mostu a jeho složitost je jejich počáteční náčrt, návrh a analýza. Můžete navrhovat, analyzovat a optimalizovat své projekty ocelových nebo betonových mostů v jediném integrovaném prostředí pro modelování a správu informací, založeném na oborových standardech a zajišťujícím jejich dodržování po celou dobu životnosti zařízení.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Získávejte a řiďte geotechnické průzkumy

  • Zlepšete efektivitu vašeho projektu zefektivněním opakovaných procesů a odstraněním potřeby zadávání redundantních geotechnických dat. Zajistěte snadný přístup a možnosti správy informací o půdních vrtech pro účely zlepšení vašeho inženýrského rozhodovacího procesu.
 • Provádějte analýzy mostů

  • Zajistěte nejlepší průmyslové analytické nástroje pro téměř jakýkoli typ mostu, které jsou potřeba pro váš projekt. Ať se jedná o stávající nebo plánovaný most, společnost Bentley poskytuje integrované řešení pro všechny fáze životního cyklu projektu od konceptuálního návrhu až po výstavbu.  
 • Navrhujte a modelujte mosty

  • Urychlete vaše návrhy mostů s využitím inovativních, vizuálních procesů, které rychle generují požadované informace z různých oborů pro umožnění inženýrských rozhodnutí. Využijte interoperabilitu dat pro vizuální určení toho, jak může vámi navrhovaný most ovlivnit stávající a navrhované projektové prvky.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Shrnutí produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Použil(a)

  Civil Engineer

  Surveyor

  CAD Designer

 • PLAXIS 2D
  Shrnutí produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Použil(a)

  Geotechnical Engineer

 • PLAXIS 3D
  Shrnutí produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Použil(a)

  Geotechnical Engineer

 • ProjectWise Design Integration
  Shrnutí produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

 • Bentley Pointools
  Shrnutí produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Použil(a)

  Surveyor

  CAD Designer

 • Descartes
  Shrnutí produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Použil(a)

  Surveyor

  Mapping Professional

  CAD Designer

 • gINT Logs
  Shrnutí produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Použil(a)

  Geotechnical Engineer

  CAD Designer

 • gINT Professional
  Shrnutí produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Použil(a)

  Geotechnical Engineer

 • OpenBridge Modeler
  Shrnutí produktu stub_Palmetto-Section-Florida_Finely_PurchasedPhoto-from-Robert-Holmes
  OpenBridge Modeler

  3D software pro parametrické modelování mostů. Proveďte integraci s aplikacemi projektování pozemních staveb a využijte vylepšenou vizualizaci.

  Více informací
  Použil(a)

  Bridge Engineer

 • STAAD Foundation Advanced
  Shrnutí produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced

  Návrhy prakticky jakýchkoli typů základů, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

  Více informací
  Použil(a)

  Structural Engineer

 • LARS Bridge
  Shrnutí produktu Stub_LARSBridge_290x163
  LARS Bridge

  Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.

  Více informací
  Použil(a)

  Bridge Engineer

 • ContextCapture Center
  Shrnutí produktu Image courtesy of City of Helsinki
  ContextCapture Center

  Rychle generujte vysoce věrné 3D modely libovolné velikosti pro použití v pracovních tocích návrhu, výstavby a provozu pomocí fotografií a/nebo mračen bodů.

  Více informací
  Použil(a)

  Surveyor

 • ProjectWise Deliverables Management
  Shrnutí produktu stub_ist_31663298_SpecsPlans_L
  Správa výstupů ProjectWise

  Vytvářejte, kontrolujte a předávejte vaše výstupy konstrukčních projektů s důvěrou v jejich kvalitu.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

 • ProjectWise Project Performance Dashboards
  Shrnutí produktu stub_iStock_000000137069_Medium
  Panely pro řízení výkonnosti projektů ProjectWise

  Zlepšete transparentnost na základě klíčových výkonnostních ukazatelů pro vyhodnocení výkonnosti projektu a smluvních partnerů.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

 • OpenRoads Navigator
  Shrnutí produktu stub_OpenRoadsConcept
  OpenRoads ConceptStation

  Vytvářejte koncepční návrhy silnic a mostů, abyste mohli vyhodnotit více možností ve fázi plánování a před podáním nabídky. Navrhujte efektivněji, identifikujte vysoce rizikové položky a minimalizujte náklady.

  Více informací
  Použil(a)

  Civil Engineer

Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Structural Engineer

 • Bridge Engineer

 • Geotechnical Engineer

 • Surveyor

 • Mapping Professional

 • CAD Designer

stub_iSt_61536616_ModernCityHighwary_XXXLarge

Upgrade to LEAP Bridge Concrete

 • Upgrade from your individual LEAP module(s) (CONSPAN, CONBOX, CONSPLICE, RC-PIER, and/or GEOMATH) to LEAP Bridge Concrete now!
Learn More