• Správa informací o životnosti aktiv

  Spravujte informace v rámci životního cyklu projektu a aktiv

Řešení správy informací o životnosti aktiv

Správa informací o životním cyklu aktiv přemosťuje mezeru mezi fází investičních nákladů (CAPEX) projektu a jeho předáním do provozních nákladů (OPEX). Tradiční přístupy se spoléhaly na ruční, nekontrolované předávání dat a výkresů bez ohledu na to, jaké informace by měly být spravovány během celého životního cyklu. 

Přístup společnosti Bentley ke správě informací o životnosti aktiv řeší tyto problémy tím, že vám poskytuje integrované prostředí správy informací, které zlepšuje celkovou kvalitu, integritu a relevanci údajů o aktivech ve všech fázích projektu.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Zachycujte a spravujte informace o aktivech v terénu

  • Zachycujte, analyzujte, spravujte a protokolujte informace při práci v terénu. Zlepšete kvalitu, využitelnost a množství dat dostupných k přijímání klíčových rozhodnutí při současném předcházení chybám a zamezení omylů.
 • Definujte a spravujte tagy aktiv

  • Provádějte správu struktur aktiv včetně produktu a základních linií položek, snímků a serializovaných položek, stejně jako správu životnosti a změn u tagů a fyzických položek. Snadno identifikujte kritické informace s pomocí předdefinovaných typů informací s využitím dat a charakteristik chování založených na nejlepších pracovních postupech.
   Více informací
 • Využijte integraci s podnikovými systémy

  • Zvyšte vaši agulitu díky integraci s podnikovými systémy pomocí AssetWise APM. Přítomnost propojení a rozhraní k mnoha podpůrným kancelářským systémům a datovým zdrojům vám umožní rychle a snadno využívat technologie v jediném sdíleném prostoru. Propojte a kombinujte pracovníky, procesy, systémy a technologie, abyste zajistili, že příslušní pracovníci mají k dispozici odpovídající procesy, zdroje a informace vždy ve správný čas.
 • Provádějte správu změn informací

  • Integrujte do vašich provozních operací nejlepší postupy správy konfigurací a změn a umožněte efektivní správu změn pro aktiva, dokumenty, organizace, požadavky a další typy informací.
 • Provádějte správu a řízení záznamů

  • Zvyšte efektivitu díky přesnému řízení, kontrole, distribuci a archivaci všech typů dokumentů a záznamů vztahujících se k infrastrukturním aktivům a zajistěte poskytnutí přesných informací pro provoz, údržbu a technické činnosti.
   Více informací
 • Vykonávejte správu informačního modelu aktiv

  • Vykonávejte správu informačního modelu aktiv v průběhu životního cyklu infrastrukturních aktiv. Modelujte informace konzistentně a přesně pro zlepšení provozní efektivity, minimalizaci obchodního rizika a zajištění shody s příslušnými předpisy.
 • Vykonávejte správu lineárních silničních sítí

  • Zvyšte efektivitu infrastruktury vaší lineární silniční sítě a ušetřete čas při provádění modelování, správy a údržby informací o lineární síti. Zobrazujte a publikujte lineární sítě a související technické zdroje v kontextu s mapami a dalšími geoprostorovými informacemi. Zobrazujte rychle a snadno údaje o síti a aktivech prostřednictvím více různých metod lineárního referencování. Grafické sestavování zpráv se snadným ovládáním vám umožní rychlé a snadné vyhledávání a sestavování dat.
   Více informací
 • Provádějte ověření a správu kvality dat

  • Zajistěte kvalitu a integritu dat před schválením a vydáním pro zamezení použití nesprávných dat v projektu. Usnadněte integraci, spravujte změny a zajistěte kvalitu dat. Umožněte škálovatelné ověření kvality dat na základě normovaných postupů a funkci souhrnného importu pro vaši pracovní skupinu, projekt nebo podnik. Spravujte změny až do úrovně jednotlivých atributů a provádějte konfigurovatelné analýzy integrity dat. Zajistěte spolehlivé, konzistentní prostředí pro předávání dat ve smluvených datových formátech.
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • AssetWise ALIM
  Souhrnné informace o produktu
  AssetWise ALIM

  Spravujte informace o aktivech, lineární sítě a kontrolujte změny po celou dobu životnosti aktiv.

  Více informací
  Používají:
 • AssetWise Enterprise Interoperability
  Souhrnné informace o produktu
  AssetWise Enterprise Interoperability

  Rozšiřte platformu connected data environment tím, že umožníte přístup k různým zdrojům dat a systémům třetích stran pro poskytování společného pohledu na informace o aktivech.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • Navigator Mobile
  Souhrnné informace o produktu
  Navigator Mobile

  Zajistěte si bezkonkurenční náhled do projektových informací a současně prostředky k spolehlivému vyřešení případných problémů, ať jste v kanceláři, na staveništi nebo kdekoli v terénu.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Edge
  Souhrnné informace o produktu
  ProjectWise Edge

  Zobrazujte, analyzujte a schvalujte nejaktuálnější projektová data odkudkoli a kdykoli.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Asset Manager

 • Maintenance Manager

 • Engineering Records Manager

 • Document Controller

 • Engineering Manager