• AECOM

    E4 Stockholm Bypass - Förbifart Stockholm - dodávka návrhu tunelů FSK02 Rock Tunnels

    Stockholm, Švédsko

Shrnutí projektu

Projekt

Megaprojekt ve výši 27,6 miliardy SEK požadoval, aby společný podnik AECOM a ÅF navrhli 21 km dlouhou dálnici spojující jižní a severní Stockholm. Více než 18 kilometrů vozovky tvoří tunely, které pomáhají snížit dopad na životní prostředí. Spojení známé jako Stockholm Bypass bude obsahovat dva hlavní tunely dosahující maximální hloubky 100 metrů. Realizace projektu vyžadovala vykopání 19 milionů tun horniny, které měly být vykopány během výstavby a to pomocí týmu 19 různých oborů. Společnost AECOM potřebovala integrovaný proces BIM, který by odpovídal technickému plánování, plánování výstavby, řízení informací a vyhovoval by při řešení ekologickým problémům.

Řešení

Společnost AECOM použila řešení Bentley BIM pro snadné 3D modelování, spolupráci a integraci mezi různorodými projektovými týmy a aplikaci ProjectWise k vytvoření společného datového prostředí pro všechny zúčastněné strany. Při vytváření integrovaného informačního modelu společnost AECOM vyhodnotila dopady a provoz tunelových zařízení ve virtuálním prostředí, aby určila technické řešení, snížila stavební rizika a splnila environmentální standardy. Software společnosti Bentley zajistil přesné začlenění četných multidisciplinárních modelů a rozšířenou integritu dat po celou dobu životnosti projektu.

Výsledky

Interoperabilní software pro modelování a spolupráci společnosti Bentley umožnil efektivní správu aktiv během celého životního cyklu projektu, což nakonec snížilo provozní náklady. Informační mobilita softwaru a procesy BIM zajistily efektivní spolupráci, zvýšenou integritu dat a snížené celkové riziko.

Software

S využitím aplikací Bentley MicroStation, MXROAD a InRoads modelovala společnost AECOM evakuační trasy a vyhodnotila dopady a provoz tunelových zařízení ve virtuálním prostředí. Aplikace ProjectWise umožnila začlenění metadat do všech 3D návrhů, které usnadňovaly správu majetku po celou dobu trvání projektu. Modely Bentley i-mode umožnily výměnu informací o infrastruktuře, s aplikací ProjectWise jako společným datovým prostředím, zajišťujícím informační mobilitu. Aplikace Bentley Navigator poskytla společné prostředí 3D návrhu, které je nezbytné k odhalení střetů a projektových problémů mezi modely 19 různých oborů.

Outcome/Facts
  • Using Bentley’s 3D modeling and collaboration tools, AECOM designed the world’s longest road tunnels as part of the 21-kilometer Stockholm Bypass, mitigating environmental impact during construction and operation.
  • Bentley’s BIM solutions and ProjectWise facilitated information modeling, management, and mobility on this SEK 27.6 billion Stockholm megaproject, increasing efficiency, enhancing data integrity, and ultimately reducing risk.
Quote:
  • “Bentley’s collaborative and design tools allowed AECOM-ÅF Joint Venture team, which consisted of more than 560 people working across nine countries, to successfully deliver the design of the Stockholm Bypass, one of the largest infrastructure projects in Sweden. When completed, the bypass will feature one of the longest road tunnels in the world. It is difficult to contemplate how a project of this magnitude and complexity could have been delivered without the use of building information modeling including the common data environment together with state-of-the-art software tools.”

    Kenneth O’Hara AECOM Project Director