• Oman Gas Company S.A.O.C.

  Řešení výkonnosti aktiv pro účely řízení spolehlivosti

  Al-Khuwair, Maskat, Omán

Shrnutí projektu


Projekt
Významná společnost Oman Gas Company S.A.O.C. (OGC), zabývající se přepravou plynu v Ománu, přepravuje a distribuuje plyn 4,4 milionu obyvatel sultanátu a do většiny klíčových průmyslových oblastí v daném sektoru. Společnost spustila program spolehlivosti a integrity, aby zajistila předvídatelnou a konzistentní výrobu produktu. Společnost OGC také automatizovala a digitalizovala svůj systém, aby se snížila nutnost lidských zásahů i analýzy chyb a zlepšila se efektivita zdrojů. Jelikož jsou aktiva rozšířena po celé zemi, potřebovala společnost OGC jednu společnou platformu pro spolehlivost, správu integrity, správu kontrolních dat a údržbu aktiv.

Řešení
Společnost OGC pomocí AssetWise Asset Reliability digitalizovala, automatizovala a kompilovala veškerou správu data kontrol a analýzy spolehlivosti a integrity do jediného propojeného datového prostředí (CDE) integrovaného do systému SAP Enterprise Asset Management za účelem realizace práce. S pomocí konzultační firmy Advisian společnost OGC implementovala AssetWise, aby bylo možné digitalizovat a podporovat zdokonalující se procesy a praktiky, což se projeví maximalizací hodnoty aktiv a udržováním bezpečného, zabezpečeného a spolehlivého provozu. Kromě toho společnost OGC využívala také školení CRL (Certified Reliability Leader) asociace AMP (Association for Asset Management Professional) a rámec Uptime Elements Framework na pomoc s kulturním povědomím o spolehlivosti.

Výsledek
Týmu se podařilo navýšit spolehlivost o 9 procent díky AssetWise Asset Reliability, což se projeví významnými úsporami nákladů. Digitální automatizovaný rámec aktiv pro správu integrity a spolehlivosti aktiv odstranil potřebu analýzy lidských chyb, vylepšil efektivitu zdrojů a usnadnil proaktivní přístup k údržbě aktiv. Úspěšná implementace softwaru Bentley snížila počet poruch v zařízeních společnosti a optimalizovala spolehlivou dostupnost plynu pro zákazníky společnosti OGC.

Software
Software se používá k provádění analýz integrity bezpečnosti, analýz rizik a údržby zaměřené na spolehlivost. Mobilní zařízení se poté používají k provádění doporučených kontrol i rutinních činností obsluhy. Systém konsoliduje a analyzuje všechna data monitorování podmínek a kontrol z manuálních zdrojů i zdrojů IoT, což zajistí pohled na aktuální trendy týkající se degradace stavu. Tým získá užitečný přehled z automatizovaných systémů a integrovaných výpočtů, což mu umožní včasné a přesné rozhodování v rámci proaktivní správy aktiv. Společnost OGC také pomocí AssetWise provádí analýzy kořenových příčin a analýzy chybných činitelů, navíc organizace implementuje doporučení do neustále zlepšované spolehlivosti vybavení.

Seznam aplikací projektu:
AssetWise Asset Reliability
Výsledek/fakta
 • Společnost OGC využila vlastní funkce AssetWise k implementaci digitalizovaného, automatizovaného rámce pro jeho spolehlivost a integritu.
 • Implementace AssetWise za účelem poskytnutí propojeného datového prostředí (CDE) a zřízení digitálních pracovních toků snížilo množství chyb a zlepšilo spolehlivost o 9 procent.
 • S využitím handheld zařízení společnost OGC integrovala činnosti první linie údržby s AssetWise, aby se zajistil soulad vytvořením trendů provozních parametrů a sledováním klíčových indikátorů výkonu.
 • Úspěšná implementace technologie Bentley proměnila údržbu a správu aktiv z reaktivního přístupu na přístup zaměřený na spolehlivost, což přinese značné ekonomické zisky.
Citace:
 • „Funkce automatického upozorňování a e-mailových oznámení v AssetWise Asset Reliability od společnosti Bentley nám umožňují výraznou měrou zlepšovat růst naší spolehlivosti zhruba 9 procent za rok.“

  Fahmi Reza Vedoucí oddělení monitorování podmínek a spolehlivosti Oman Gas Company, S.A.O.C.