• PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited

  PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited snižuje konstrukční chyby o 90 procent a šetří více než 20 milionů čínských juanů na konstrukčních nákladech díky požívání technologie Bentley BIM k postavení prvního projektu čerpací elektrárny v provincii Hainan.

  Qiongzhong, provincie Hainan, Čína

Shrnutí projektu

Projekt
Společnost China Southern Power Grid investovala 4,11 miliardy čínských juanů na postavení čerpací hydroelektrárny Quiongzhong, aby tak pomohla dosáhnout rychlého ekonomického rozvoje a zvýšila poptávku po elektřině v čínské provincii Hainan. Elektrárna o kapacitě 600 MW dodává ročně energii do 800 000 domácností a obsahuje horní a spodní nádrže, systém dodávky vody a zařízení na výrobu elektrické energie. Společnost PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited (Zhongnan) dostala úkol dodat studii proveditelnosti, průzkum a návrh elektrárny dodaný jako 3D digitální systém, který bude použit během výstavby a pro správu aktiv v průběhu jejich životnosti. Společnost Zhongnan potřebovala k navržení elektrárny integrované schopnosti modelování a řízení projektu, jenž obsahoval složitá potrubí, která vyžadovala spolupráci víceoborových technických týmů v napjatém časovém rámci v hornatém terénu.

Řešení
Společnost Zhongnan realizovala společný 3D konstrukční přístup pomocí technologie Bentley BIM a ProjectWise k poskytnutí systému digitálního modelování pro řízení činností výstavby a životního cyklu. Pomocí aplikací OpenRoads a Bentley Raceway and Cable Management tým optimalizoval plánování zemních prací, schéma výkopových prací a konstrukční rozmístění více než 2 800 kabelů. Integrované možnosti modelování od společnosti Bentley umožnily simulaci geologických podmínek, přesné technické výpočty a výpočty množství materiálu a analýzy složité potrubní sítě, čímž došlo k zajištění technických řešení před samotnou výstavbou. Aplikace ProjectWise posloužila jako společná platforma pro sdílení a správu informací, zatímco použití mobilních aplikací a iModelů pomohlo vést výstavbu přímo na staveništi.

Výsledek
Použití 3D modelů optimalizovalo konstrukční schémata pro horní a spodní nádrže, čímž došlo k úspoře 60 milionů čínských juanů, zatímco aplikace OpenRoads umožnila týmu snížit výkopové práce a množství zavážky o 30 procent, čímž došlo k úspoře dalších 42 milionů čínských juanů. 3D BIM aplikace od společnosti Bentley zkrátily dobu plánování o dva měsíce a snížily chybovost návrhu o 90 procent, čímž došlo k úspoře více než 20 milionů čínských juanů v nákladech na projekt. Aplikace Navigator Mobile a iModely zajistily přístup na staveništi k vedení konstrukce, což zjednodušilo koordinaci a zkrátilo dobu výstavby o přibližně tři měsíce. Použití aplikace ProjectWise pro sdílení informací a správu dokumentů zlepšilo účinnost návrhu a eliminovalo předělávky.

Software
Práce v propojeném datovém prostředí v aplikaci ProjectWise optimalizovalo koordinaci v rámci několika disciplín za účelem dosažení plně spolupracujícího procesu 3D návrhu. Automatizované schopnosti aplikace OpenRoads zlepšily plánování zemních prací a nákup zařízení a potrubí, zkrátily čas, snížily množství materiálů a náklady na přepravu. Prostřednictvím aplikace Navigator Mobile tým vytvořil 3D konstrukční datové balíčky v iModelech pro vedení výstavby na místě. Použití integrovaného modelování Bentley a technologie iModel pro systém digitálních dodávek poskytlo vlastníkovi vizuálně přesné návrhy, které zjednoduší činnosti a správu životního cyklu.

Scénář projektu: AECOsim Building Designer, Bentley Raceway and Cable Management, GEOPAK, MicroStation, Navigator, OpenPlant, ProjectWise, Bentley Substation

Výsledek / fakta
 • Společnost Zhonghan použila 3D BIM technologii od společnosti Bentley a software ProjectWise k návrhu a konstrukci čerpací elektrárny Qiongzhong v čínské provincii Hainan v hodnotě 4,11 miliardy čínských juanů. Tím došlo k úspoře více než 122 milionů čínských juanů v celkových inženýrských a konstrukčních nákladech.
 • Spolupracující, interoperabilní software od společnosti Bentley zdokonalil rozpracování možností, optimalizoval materiály a objem zemních prací a zrychlil přesnou komunikaci pro vedení a zlepšení pokroku výstavby a rovněž zjednodušil činnosti a správu životního cyklu.
 • Využití kolaborativního procesu 3D BIM mělo za následek nejrychleji postavený projekt čerpací elektrárny v Číně.
 • Kompletní sada standardizovaných 3D řešení byla vytvořena pomocí aplikací Bentley, která mohou být dále použita ve všech speciálních případech a ve všech fázích budoucích projektů vodních elektráren v čínském hydroelektrickém průmyslu.
Citace:
 • „Prostřednictvím 3D návrhového softwaru Bentley vytvořila čerpací elektrárna Hainan Qiongzhong 2,53GB 3D návrhové modely. 3D návrh zkrátil dobu plánování o více než dva měsíce a snížil chybovost návrhu o 90 procent. Prostřednictvím systému digitální realizace byly modely, výkresy a inženýrské informace dodávány bez problémů.“

  Mei Huang Hlavní inženýr elektromechanického návrhu projektu Čerpací elektrárna Hainan Qiongzhong