• Pensylvánská státní univerzita, katedra architektonického inženýrství

    Virtual Penn State Campus

    University Park, Pensylvánie, Spojené státy americké

Shrnutí projektu

Projekt
Kampus University Park umístěný ve State College ve státu Pensylvánie je největším z 24 areálů Pensylvánské státní univerzity. Vyznačuje se téměř 1 000 budov a konstrukcí s mnoha aktivy umístěnými v každém objektu. Aby správci budov mohli lépe umístit aktiva a efektivněji splňovat požadavky na údržbu kampusu, univerzita spustila projekt Virtual Penn State Campus a vytvořila síť reálného stavu kampusu University Park, která integruje geoprostorová data a data z pracovních zakázek.

Řešení
Projektový tým vytvořil podrobnou geoprostorově přesnou 3D síť reálného stavu celého kampusu a okolní oblasti z 2 500 reálných snímků za méně než dva dny pomocí aplikace ContextCapture a technologie pro zachycení reality, jako je 3D laserové skenování. Rovněž integroval geoprostorová data a data z pracovních zakázek z vlastního geoprostorového informačního systému univerzity a počítačového systému řízení údržby se sítí reálného stavu v aplikaci MicroStation. Konečná síť reálného stavu kampusu byla následně uložena v aplikaci ProjectWise, odkud je přístupná pracovníkům údržby a zaměstnancům kampusu a je aktualizována v reálném čase pro účely jednodušší správy aktiv zařízení kampusu.

Výsledek
Projektový tým vytvořil plně integrovaný virtuální model, který umožňuje správcům budov vizualizovat přesná umístění pracovních zakázek, zkrátit čas odezvy a zlepšit výkonnost pro účely efektivnější údržby majetku a správy kampusu. Kromě toho je možné lepší rozhodování bez nutnosti fyzického prohlížení majetku, protože síť reálného stavu zobrazuje i detaily budov, jako jsou fasády a střechy. Tato schopnost umožňuje zaměstnancům kampusu přesněji plánovat činnosti údržby, včetně kontroly zdrojů a bezpečnostních rizik. Technologie virtuální reality také nakonec umožňuje lidem „procházet se“ po tomto virtuálním kampusu Penn State a užívat si působivých zážitků z vizualizace.

Software
Jako společné úložné rozhraní poskytl systém ProjectWise webový přístup k modelu, což eliminovalo nutnost počítačového úložiště a čas na přesun modelu. Systém ProjectWise také urychlil a vylepšil přesné sdílení informací mezi zainteresovanými osobami za účelem optimalizace objektů kampusu a správy aktiv. Aplikace ContextCapture umožnila týmu rychle a snadno vytvořit přesné, 3D, geoprostorově věrné, podrobné zobrazení vnějšku budov kampusu. Tyto údaje byly následně integrovány do 3D sítě reálného stavu v aplikaci Bentley WorkStation a díky tomu bylo možné vyhledávat data.

Scénář projektu: ContextCapture, MicroStation, ProjectWise
Výsledek / fakta
  • Projektový tým vytvořil plně integrovaný virtuální model, který umožňuje správcům budov vizualizovat přesná umístění pracovních zakázek, zkrátit čas odezvy a zlepšit výkonnost pro účely efektivnější údržby aktiv a správy areálu.
  • Síť reálného stavu ukazuje přesné detaily budov, jako jsou fasády a střechy, takže rozhodnutí lze činit rychleji bez nutnosti budovy fyzicky prohlížet, což šetří čas i peníze.
Citát:
  • „Iniciativa Virtual Penn State využívající systémy Bentley ContextCapture, iModels a ProjectWise k vytvoření přesného a kompletního modelu univerzitního kampusu a překryvných CMMS dat poskytla počáteční a potenciální výhody pro činnosti údržby kanceláře fyzikálního technologického celku. Okamžitou výhodou iniciativy byla schopnost vizualizovat přesná místa pracovních zakázek, díky čemuž je možné zvýšit čas odezvy a výkonnost kombinací výjezdů techniků za pracovními zakázkami v těsné blízkosti. Mezi budoucí výhody patří dostupnost virtuálního modelu k provádění kontroly fasády a rozvoji pracovních zakázek z modelu kampusu na základě zásadních oprav, které ovlivňují bezpečnost života.“

    Craig Dubler Programový manažer pro správu aktiv objektu Pensylvánská státní univerzita