• NJS Engineers India Pvt. Ltd.

  JICA Assisted Ganga – akční plán II

  Váránasí, Uttarpradéš, Indie

Přehled projektu

Projekt
Starobylé město Váránasí, ležící podél břehu řeky Gangy, je jedním z nejdůležitějších turistických center na světě. Nemá však dostatečnou kapacitu na řádné zpracování odpadu, což vede k nehygienickým životním podmínkám, výraznému znečištění a nízké kvalitě vody v Ganze. Protože v současnosti je pouze 33 procent odpadu města Váránasí řádně zpracováno, společnost Jal Nigam Uttarpradéš najala firmu NJS Engineers India Pvt. Ltd., aby provedla analýzu kanalizační sítě a doporučila vylepšení. Cílem bylo dosáhnout 90% míry úpravy vody před vypuštěním. Aby bylo možné udržet termín a rozpočet tohoto projektu do hodnoty 4,5 miliard rupií, společnost NJS požadovala flexibilní a interoperabilní software pro konstrukční návrh a hydraulické modelování a analýzy.


Řešení
Pomocí aplikací Bentley společnost NJS zhodnotila a navrhla vylepšení pro více než 800 kilometrů kanalizační sítě. Tým připravil webovou GIS databázi pro celý projekt, aktualizoval informace o inventáři kanalizační sítě, vymodeloval a analyzoval stávající a navrhované kanalizační sítě, připravil plány na modernizaci a rozšíření sítě a určil efektivnější provozní strategie. Práce ve webovém integrovaném prostředí návrhu pomocí aplikace Geo Web Publisher, SewerGEMS a STAAD.Pro urychlila sdílení informací a vylepšila technická řešení a zvýšila produktivitu.


Výsledek
Flexibilita a interoperabilita aplikací Bentley umožnila společnosti NJS automaticky vygenerovat hydraulicky jednotné modely z výkresů CAD a o 38 procent snížit počet velkoformátových manuálních výkresů. Jednoduché rozhraní aplikace Geo Web Publisher revolučním způsobem proměnilo vztahy s klienty, protože umožnilo spolupráci na revizi, čímž se také celý proces kontroly návrhu zkrátil, eliminovala se nutnost jeho přepracování a ušetřily se prostředky. Integrovaný software od společnosti Bentley ušetřil 100 hodin práce a náklady na projekt ve výši 180 milionů rupií.


Software
Společnost NJS využila aplikace Geo Web Publisher a AssetWise k vytvoření databáze pro celé město Váránasí, kterou lze použít pro správu informací o životním cyklu aktiv za účelem zajištění provozu a údržby stávajících a budoucích kanalizačních sítí v oblasti. Díky použití aplikace SewerGEMS bylo možné lépe naplánovat kapacitu a tým mohl analyzovat návrhy kanalizace a navrhnout doporučení včas a za dobrou cenu. Možnost začlenit modely vytvořené v aplikaci SewerGEMS do databáze GIS zlepšila spolupráci a optimalizovala přesun informací v rámci projektového týmu. Společnost NJS využila k návrhu a revizi konstrukčních technických prvků projektu software STAAD.Pro.

 Scénář projektu: MicroStation, SewerGEMS, STAAD

Outcome/Facts
 • Pomocí softwaru pro návrhy a analýzy od společnosti Bentley společnost NJS analyzovala stávající kanalizační síť ve Váránasí a poskytla doporučení pro zlepšení kapacity úpravny vody o 66 procent v nejstarším indickém městě a jednom z nejstarších měst světa.
 • Společnost NJS využila aplikaci SewerGEMS k modelování a analýze více než 800 kilometrů kanalizačních sítí pro tento projekt.
 • Aplikace Geo Web Publisher a AssetWise umožnily týmu vytvořit online integrovanou GIS databázi usnadňující správu informací o životním cyklu pro provoz a údržbu stávajících i budoucích kanalizačních sítí ve Váránasí.
 • Flexibilita a interoperabilita aplikací Bentley umožnila optimalizaci mobility informací a spolupráci za účelem zvýšení produktivity a přesnějšího modelování, díky čemuž bylo možné snížit počet odpracovaných hodin a na nákladech ušetřit 180 milionů rupií.
 • Cílem projektu je zlepšit kvalitu vody v Ganze a ekologické podmínky ve městě Váránasí a zlepšit kvalitu života obyvatel i turistů.
Quote:
 • „Produkty od společnosti Bentley nabídly jedinečnou úroveň interoperability, díky které jsme mohli analyzovat kanalizační síť o délce více než 800 kilometrů.“

  Rohit Dembi Vedoucí služeb ITES NJS Engineers India Pvt. Ltd.