• MWH UK Ltd. (fungující v rámci aliance CiM6)

  Netheridge STW

  Gloucester, Gloucestershire, Anglie, Spojené království

Shrnutí projektu

Projekt
Z důvodu nedostatku kontroly nad proudem vyhnívání odpadních vod v průběhu let docházelo ve společnosti Netheridge Sewage Treatment Works (STW) v Gloucesteru v Anglii k velkým výkyvům ve výrobě plynu, které se ještě zhoršovaly řadou odpadů z obchodní činnosti, jež byly do závodu přijímány. Společnost Netheridge STW aktuálně obsluhuje přibližně 198 000 obyvatel v Gloucesteru; ale do roku 2034 se očekává nárůst populace na téměř 219 000. Aliance CiM6, partnerství mezí Costain a MWH UK Ltd. pro AMP6, byla zachována k vyhodnocení stávajícího procesu vyhnívání odpadních vod a k vytvoření konstrukčního řešení, které umožňuje vyšší kontrolu obsluhy a maximalizaci výroby plynu. Cílem projektu bylo získat konzistentní a regulovatelný přívod kalu do vyhnívacího závodu za účelem zvýšení udržitelné výroby bioplynu.

Řešení
Ke zvýšení výroby bioplynu a zlepšení závodů pro příjem odpadu z obchodní činnosti bylo nutné mít nové zařízení pro dovoz kalu ze vzdálených míst a zařízení pro příjem a mísení odpadu z obchodní činnosti. Projektový tým společnosti MWH vytvořil inteligentní 3D model závodu za účelem zajištění toho, aby prostorové požadavky návrhu optimalizovaly konstrukci. Aliance CiM6 spolupracovala se společností Severn Trent Water na poskytnutí podrobného návrhu nového zařízení na dovoz kalů a odpadu z obchodní činnosti, které nabízelo doplňkovou vyrovnávací nádrž a řídicí systém k zajištění plynulejšího toku a plnění proudu vyhnívání odpadních vod. Nový návrh také vylepšil původní trasu kalu, čímž umožnil správné zahušťování. 3D model byl použit k vytvoření konstrukčních materiálů a naplánování rozfázované výstavby a provozních činností.

Výsledek
Aplikace Bentley optimalizovaly postup a vedení projektu. Schopnost společného datového prostředí v systému ProjectWise umožnila konstrukčnímu týmu spolupracovat na modelech poskytnutých dodavateli a rovněž na jejich vlastních konstrukčních modelech. Složený model závodu byl připraven a exportován jako jeden model pro virtuální posouzení zahrnující několik disciplín na různých místech. Tato zefektivněná kontrola návrhu a proces kontroly prostřednictvím systému Navigator eliminovaly předělávky a ušetřily čas. Účinná metoda úpravy potrubního materiálu v aplikaci OpenPlant Modeler a vyrovnání výrazně snížily čas úpravy, protože vytvoření a úprava potrubí si běžně vyžádají značný čas.

Software
Tvůrci modelů v Indii spolupracovali s techniky ve Spojeném království prostřednictvím prostředí propojených dat systému ProjectWise na kontrole iModelů a označování návrhů s aplikaci Navigator. Jakmile byly 3D modely z 90 procent hotové, byly vytvořeny soubory 2D výkresů. Projektový tým použil aplikaci OpenPlant Modeler na mechanické potrubí a zařízení, AECOsim Building Designer na konstrukční prvky, Navigator na kontroly návrhů a MicroStation na dodávku 2D souborů.


Scénář projektu: AECOsim Building Designer, MicroStation, Navigator, OpenPlant, ProjectWise

Výsledek / fakta
 • Společnost Netheridge STW přijímá dodávky kalu z více než 100 regionálních kanalizačních závodů a přijímá dodávky odpadu z obchodní činnosti od regionálních a celostátních firem; je také střediskem zpracování kalu pro společnost Seven Trent Water.
 • Konstrukční řešení společnosti MWH obsahovalo 2D síta kalu a odpadu z obchodní činnosti, nadzemní nádrže kalu a odpadu z obchodní činnosti s čerpaným směšováním pro vyrovnávací nádrž, progresivní přenosové čerpací stanice, primární zahušťovací nádrže kalu s gravitačními pásy, systém tvoření práškových polymerů, vodou proplachované filtry a zařízení na regulaci zápachu.
 • Kontroly a revize návrhu byly provedeny se složenými iModely, čímž se eliminovaly předělávky.
 • Efektivní aplikace od společnosti Bentley ušetřily společnosti MWH UK Ltd. značný čas ve fázích úpravy a kolaborativní kontroly procesu návrhu.
Citát:
 • „Aplikace Bentley Navigator poskytla možnost vizualizovat místo a rovněž pomohla návrhářům, konstrukčnímu týmu a operátorům na staveništi poskytovat své poznámky a komentáře, což zajistilo, že dokončený model byl vhodný pro efektivní výstavbu a také bezpečný na provoz po dokončení.“

  Andrew Collett Manažer návrhu MWH UK Ltd.