• CCCC First Highway Consultants, Co., Ltd.

    Využití strategie BIM v projektu návrhu proměny dálnice Meiguan na městskou silnici

    Šen-čen, Kuang-tung, Čína

Přehled projektu

Projekt
Společnost CCCC First Highway Consultants byla vyzvána k zajištění poradenských služeb k návrhu rekonstrukce a rozšíření stávající dálnice Meiguan v hodnotě 9,4 milionů juanů. Rozšíření bude zahrnovat asi 8,5 kilometru a osm mimoúrovňových křižovatek mezi kontrolní stanicí Meilin a Qinghu v čínském Šen-čen. Návrh musel počítat se složitým prostředím – včetně 3700 podzemních potrubí, osmi mimoúrovňových křižovatek a hustého provozu – a musel být dokončen do devíti měsíců.

Řešení
Společnost CCCC poskytovala služby návrhu od plánování přes předběžný návrh a výstavbu až po rozšíření původní dálnice a nově vybudovaných vedlejších silnic. Kvůli husté silniční síti, hustému provozu v oblasti projektu a zhuštěnému cyklu návrhu společnost CCCC přijala kolaborativní přístup k BIM a využila aplikace od společnosti Bentley k vytvoření obecního konstrukčního návrhu ve 3D prostředí. Tým poté využil průzkumná data k vymodelování složitého podzemního 3D prostředí.

Výsledek
Použití aplikací od společnosti Bentley k zavedení 3D kolaborativního návrhu snížilo počet nutných přepracování, optimalizovalo sdílení informací a zkrátilo dobu práce na návrhu. Díky tomu bylo také možné projekt odevzdat 43 dní před termínem a snížit náklady o 2,2 milionů juanů. Kromě toho společnost CCCC ušetřila práci na úpravách návrhu (původní odhad 120 dní), kontrole předběžného návrhu (původní odhad 60 dní) a kontrolu chyb návrhu potrubí (původní odhad 150 dní). Model BIM dále týmu umožnil provést simulaci výstavby a zmírnění intenzity virtuálního provozu, což konstrukčnímu týmu pomohlo minimalizovat dopad na komunitu.

Software
Projektový tým využil integrované aplikace BIM a technologii modelování skutečnosti od společnosti Bentley, včetně aplikací MicroStation, OpenRoads, Subsurface Utilities Design and Analysis (SUDA) a OpenBridge Modeler pro parametrický 3D návrh ve všech směrech. Síť reálného stavu v kombinaci se 3D geografickým modelem poskytla reálný a intuitivní základ návrhu, díky kterému je schéma návrhu přesnější, přiměřenější a ekonomičtější. Tým také použil aplikaci ProjectWise jako společné prostředí dat pro správu, ukládání a sdílení informací mezi různými obory návrhu a zainteresovanými stranami.

Scénář projektu: LumenRT, ContextCapture, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer, ProjectWise
Outcome/Facts
  • 3D kolaborativní návrh společnosti Bentley snížil počet nutných přepracování, optimalizoval sdílení informací a zkrátil dobu práce na návrhu.
  • Díky tomu bylo možné projekt odevzdat 43 dní před termínem a snížit náklady o 2,2 milionů juanů.
  • Model BIM umožnil týmu provést simulaci výstavby a zmírnění intenzity virtuálního provozu, což konstrukčnímu týmu pomohlo minimalizovat dopad na komunitu.
Quote:
  • „Na základě strategické spolupráce se společností Bentley jsme dokončili 3D kolaborativní návrh projektu, optimalizaci schémat a digitální odevzdání pomocí modelovacího softwaru BIM a řešení od společnosti Bentley. Využili jsme technologii BIM k řešení množství obtížných problémů, se kterými jsme se setkali v průběhu propagace projektu. Díky tomu jsme si vysloužili větší respekt a více nových příležitostí v oboru.“

    Cheng Peng Asistent prezidenta FHCC CCCC First Highway Consultants, Co, Ltd