• Bentley OpenUtilities Designer

  Zvyšte úroveň efektivity vašich konstrukčních a provozních úkonů

Software pro návrh inženýrských sítí a GIS

Navrhujte a spravujte vaši elektrickou, plynovou, vodovodní, kanalizační síť nebo síť dálkového vytápění pomocí software Bentley OpenUtilities Designer. Urychlete práce na návrhu prostřednictvím plánovacích nástrojů na platformě MicroStation. Snižte náklady na projekt pomocí průběžného odhadování nákladů, které konstruktérům umožňuje rychlé vylepšování jejich návrhů. Zamezte prodlevám díky integrované správě pracovních postupů k přidělování, sledování a řízení prací. Snižte celkové náklady na software díky zahrnutí software Bentley OpenUtilities Map — kompletně vybaveným GIS pro inženýrské sítě — nebo integrujte Bentley OpenUtilities do vašeho stávajícího GIS.

Přečtěte si více +
  • Design district energy networks_EDITED
  • Analyze and Visualize Utility Networks_Map
  • Conduct Structural Load and Sag Analysis
  • Design Electric Distribution Networks_New
  • Design Gas Distribution Networks
  • Design district energy networks_EDITED
  • Design wastewater networks_VIDEO
  • Design water distribution networks_VIDEO
  • Estimate Material and Work Costs
Funkce
 • Analýza a vizualizace inženýrských sítí

  • Pomocí nástrojů GIS můžete vytvářet ochranná pásma, překryvy, spoje, tematické mapy, dynamické značení, zprávy a dotazy. Vytyčte radiální, příchozí/odchozí, nejkratší/paralelní/redundantní trasy pro průtoky, instalační trubky a katodovou ochranu sítí. Analyzujte a ohlašujte úniky v určité oblasti nebo celé síti.
 • Conduct structural load and sag analysis (optional)

  • Add structural analysis workflows to OpenUtlities Designer and connect to Power Lines Pro or other services in one application. Accelerate your design process with a unified design environment to eliminate overdesign, reduce capital expenses, and streamline design workflows. Deliver brownfield and greenfield projects faster and experience up to a 20% reduction in design time. Extend joint use workflows for both electric and communication networks to assess communication equipment on electric poles to improve design visibility for joint-use facilities.

 • Navrhujte dálkové rozvodné sítě

  • Vytvářejte, spravujte a analyzujte informace, odhadujte náklady a podávejte zprávy o skutečném stavu aktiv, a dále navrhujte plány činností souvisejících s rozšiřováním, opravami, renovacemi a údržbou. Projektujte sítě s jedním, dvěma nebo více potrubními vedeními pro systémy dálkového parního nebo teplovodního vytápění. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování.
 • Návrh elektrických rozvodných sítí

  • Navrhujte primární i sekundární rozvodné sítě a sítě veřejného osvětlení. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Navrhujte podzemní i nadzemní zařízení sítí s podrobnými modely kanálů pro vedení a příslušných kabelů. Definujte pravidla, abyste zaručili shodu návrhů s normami.
 • Návrhy plynovodních sítí

  • Projektujte sítě hlavních plynových potrubí a přípojek, stejně jako katodové ochranné sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte sítě odpadních vod

  • Projektujte splaškovou, dešťovou a kombinovanou splaškovou/dešťovou kanalizaci. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Vytyčte hlavní a vedlejší sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu a k nalezení preferované trasy použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Odhadujte náklady na materiál a práci

  • Prostřednictvím dynamických odhadů nákladů získejte zpětnou vazbu o nákladech v reálném čase. Vytvořte podrobné rozpisy nákladů na práci, materiál a vybavení pro každé pracoviště i pro celý návrh. Porovnejte náklady na alternativní návrhy, abyste našli takový, který je nejméně nákladný a zároveň splňuje požadavky projektu.
 • Provádějte správu pracovních postupů a schválení v rámci vašich konstrukčních návrhů

  • Vytvářejte, přidělujte, spravujte a schvalujte pracovní příkazy v samostatném režimu nebo prostřednictvím integrace do systému pro řízení práce. Definujte panely a zprávy, které pomohou manažerům sledovat stav a průběh projektu. Zamezte prodlevám pomocí automatických aktualizací stavu, žádostí o schválení a integrace e-mailu.
 • Synchronizujte verze návrhů s podnikovým GIS

  • Vytvářejte nové projekty a studujte budoucí projekty bez narušení integrity dat. Používejte krátké a dlouhé transakce, stejně jako víceuživatelské úpravy ke zkoumání různých možností. Řešte konflikty grafických a negrafických dat a pomocí zpráv porovnávejte náklady na jednotlivé varianty návrhu.
 • Synchronize design versions with enterprise GIS

  • Create new projects and study future projects without harming data integrity. Use short and long transactions as well as multi-user editing to look at multiple options. Resolve conflicts for graphical and non-graphical data and use reports to compare the costs of design options.
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
YII ACCELERATE: Supercharge Grid Interoperability with Digital Twin Workflows

Available On Demand
Learn how to transform traditional network designs into intelligent models with pervasive insights and deeper network and structural analysis.

WATCH NOW
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací