• ProSteel

  Specifikujte cokoli, vyrobte cokoli

Software pro podrobnou specifikaci a výrobu ocelových konstrukcí

Pomocí software ProSteel můžete efektivně vytvářet přesné 3D modely pro ocelové konstrukce, kovové součásti a ocelové sestavy. Poté můžete rychle generovat konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu. Navíc k tomu automatizuje detailní výstup pro CNC stroje a proces výroby ocelových součástí. Software ProSteel plně podporuje vaše konstrukční a plánovací úlohy pro ocelové konstrukce a kovové součásti v 3D modelovacím prostředí. Využíváním AutoCAD nebo MicroStation získáte intuitivní a integrovaný modelovací nástroj pro více různých materiálů, jenž je dokonale vhodný pro rozmisťování komplexních struktur, vytváření dílenských výkresů, sestavování všech vašich spojů a vykonávání správy vašich seznamů použitých materiálů.

 • Rychle generujte 2D výkresy, jež se automaticky aktualizují při změnách 3D modelu.
 • Zajistěte si snadnou výměnu informací s ostatními obory díky interoperabilitě s dalšími aplikacemi Bentley a aplikacemi jiných výrobců.
 • Vytvářejte efektivně parametrické modely sestav ze společných objektů, jako například ocelových schodišť, zábradlí a žebříků.
 • Zkoumejte rychle více různých scénářů pro účely dodání nejhospodárnějších volitelných možností pro vaše klienty.

  • Design structural steel connections
  • Design to international design standards
  • Model structural steel
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
  • ProSteel CONNECT Edition
  • Design structural steel connections
  • Design to international design standards
  • Model structural steel
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
Funkce
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Modelujte ocelové konstrukce

  • Modelujte tvarované ocelové konstrukce, například nosníky, sloupy a vzpěry, na základě tabulek ocelí pro jednotlivé země nebo uživatelsky definovaných tvarů. Při práci na návrhu modelujte standardní nebo zakázkové ocelové spoje a automaticky je upravujte podle daných spojovacích prvků. Modelujte komplexní výtvory z ocelových plechů včetně výztužných plechů a skluzných žlabů.
 • Vytvářejte výkresy ocelových prvků

  • Vyhotovte výkresy pro každý ocelový tvar, spoj a plech z 3D modelu. Snadno vytvářejte komplexní výkresy jednotlivých dílů včetně rozměrů, poznámek, značení a soupisů. Přizpůsobte výkresy všech projektů ocelových konstrukcí tak, aby splňovaly standardy vaší společnosti. Veškeré zastaralé výkresy se automaticky aktualizují na základě změn 3D modelu.
 • Vytvářejte dokumentaci strukturální konstrukce

  • Vytvářejte dokumentaci ke stavbě, například půdorysy, řezy a detaily, to vše automaticky propojené s 3D modelem. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví ve výkresech. Jednoduše spravujte změny a revize modelu pomocí automatizovaných značek ve výkresech, které je třeba znovu vytisknout.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
 • Sledujte průběžně a zpětně změny konstrukčních návrhů

  • Spravujte projektové změny v 3D modelu sledováním revizí s volitelnými popisy a časovými značkami. Vybrané změny lze kdykoli během projektu vrátit zpět nebo zrušit. Zkoumejte různé scénáře návrhu a rovněž rychle napravujte chyby v modelování.
 • Využívejte mezinárodní profily řezů

  • Sestavte svůj konstrukční model pomocí široké řady příčných profilů v mezinárodních databázích, které jsou součástí nabídky bez příplatku. Využijte globální příležitosti k vytváření návrhů po celém světě.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Přečtěte si více
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More