• STAAD.Foundation Advanced

  Správně udělané základy

Komplexní software pro navrhování základů

Získejte efektivní návrh a dokumentaci základu pomocí návrhářských nástrojů specifických pro technologický celek, více návrhářských kódů s americkými a metrickými formáty měřítek, optimalizaci návrhu s automatickým generováním výkresů. STAAD.Foundation Advanced vám poskytuje urychlený pracovní postup prostřednictvím své integrace se STAAD.Pro nebo jako samostatná aplikace. Můžete virtuálně navrhovat jakýkoliv druh základů, od jednoduchých po ty nejsložitější. 

 • Jednoduše modelujte komplexní či jednoduché opory, jako jsou základy továren podpírající vertikální nádoby, horizontální nádoby, tanky a jiné opory
 • Rychle modelujte společné základy, jako jsou izolované, kombinované, lišty, víka pilotů a mnoho dalšího 
 • Zjednodušte náročné scénáře, jako jsou vibrující základny strojů, laterální analýza mol či návrh podložky pomocí FEA.
 • Efektivně využívejte svůj strukturální model s modelem základů prostřednictvím integrace se STAAD.Pro, včetně automaticky synchronizovaných změn v obou modelech
  • Design foundations to international standards_SFA_SE_EDITED
  • Detail and schedule concrete rebar_SFA_EDITED
  • Produce structural design documentation_SFA_EDITED
  • Produce structural details_SFA
  • Analyze machine vibration and settlement
  • Calculate punching shear
  • Design foundations to international standards_SFA_SE_EDITED
  • Detail and schedule concrete rebar_SFA_EDITED
  • Produce structural design documentation_SFA_EDITED
  • Produce structural details_SFA
Funkce
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Analyzujte vibrace a uložení strojů

  • Analyzujte dynamické zatížení základového bloku strojů. Využijte zadávání prostřednictvím průvodce k rychlejšímu vytvoření modelu těles FEA zahrnujícího možnosti strojů s točivým a vratným pohybem, různých zatížení a pružení půdy. Provádějte hloubkové posouzení analýzy pomocí dynamických grafů a podrobných vzorců ve zprávách.
 • Analyzujte trvalou dynamickou výkonnost

  • Pomocí aplikace STAAD na pokročilé řešení matic tuhosti můžete až 2000 krát zrychlit výkonnost. Řešte velké geometrické modely zahrnující případy vícenásobného zatížení, aniž by byla ohrožena kvalita analýzy. Dosáhněte prvotřídní výkonnosti pro dynamickou analýzu.
 • Kalkulujte porušení součástí protlačením

  • Kalkulujte a navrhujte spoje betonových desek/sloupů s ohledem na povolení základu pod opěrou včetně účinků pohybů nevyvážených spojů.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Vytvářejte návrhy základů podle mezinárodních norem

  • Vytvářejte návrhy široké řady základů od jednoduchých plošných základů po složité rohože a specializované plošiny pro strojní zařízení. Díky rozsáhlé podpoře amerických a mezinárodních norem získáte jistotu při práci na návrzích.
 • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

  • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
Shopping cart
Buy STAAD Foundation Advanced Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Chcete se dozvědět více o tomto produktu?

Learn More
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More