• RAM Concept

  Vaše ideální volba pro navrhování betonových základových desek a základů

Software pro navrhování betonových desek

Navrhujte výhodně betonové podlahy s dodatečně napjatými výztužemi a z železobetonu v podobě desek, rohoží a základových desek s vynikajícím přehledem o vyhovění všem předpisům a požadavkům, jejich efektivitě a praktičnosti. Navrhujte spolehlivě a efektivně podlahy a základy, šetřete při tom čas a peníze a současně překonávejte většinu běžných těžkostí, kterým jako konstruktér musíte čelit. RAM Concept vám umožňuje snadno navrhovat komplexní geometrie podlah a jednoduše v nich provádět změny s využitím výkonné automatizace úkonů a jasně organizovaných výstupů.
Funkce
 • Analyzujte vlivy časových aspektů

  • Zachyťte ve své analýze časově proměnné vlastnosti betonu. V analýze zohledněte plastické přetváření, smršťování a praskání v různých časových fázích a přesně předvídejte odchylky s ohledem na skutečné chování betonu.
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Kalkulujte porušení součástí protlačením

  • Kalkulujte a navrhujte spoje betonových desek/sloupů s ohledem na povolení základu pod opěrou včetně účinků pohybů nevyvážených spojů.
 • Navrhujte a analyzujte na základě finálních prvků

  • Pomocí naší analýzy na základě konečných prvků můžete přesně a efektivně vypracovat analýzu budovy i návrh a koncept celé stavby. Naše rychlé výpočetní nástroje vám zkrátí nebo zcela eliminují čas strávený čekáním na výsledky.
 • Vytvářejte návrhy základů podle mezinárodních norem

  • Vytvářejte návrhy široké řady základů od jednoduchých plošných základů po složité rohože a specializované plošiny pro strojní zařízení. Díky rozsáhlé podpoře amerických a mezinárodních norem získáte jistotu při práci na návrzích.
 • Navrhujte systémy s dodatečně napjatými výztužemi a konvenční systémy

  • Navrhujte nadzemní betonové desky s dodatečným předpínáním nebo bez něho. Zvažujte všechny významné aspekty návrhu betonových desek včetně provozních mezí, mezí tažnosti a mezí pevnosti, předepsaných požadavků, dlouhodobého průhybu, povolení základu pod opěrou a vibrací vyvolaných chůzí.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Modelujte konstrukce budov

  • Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí intuitivních aplikací přizpůsobených specifickým potřebám stavebních konstrukcí. Rychle vytvářejte komplexní a propracované návrhy, které vyhovují požadavkům amerických a mezinárodních stavebních předpisů.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
Find out where you stand?
Take the self-assessment to find out where you stand and get a recommendation from Bentley experts.
learn more
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej