• RAM Concept - Your go-to concrete slab and foundation design workhorse

  RAM Concept

  Vaše ideální volba pro navrhování betonových základových desek a základů

Software pro navrhování betonových desek

Navrhujte výhodně betonové podlahy s dodatečně napjatými výztužemi a z železobetonu v podobě desek, rohoží a základových desek s vynikajícím přehledem o vyhovění všem předpisům a požadavkům, jejich efektivitě a praktičnosti. Navrhujte spolehlivě a efektivně podlahy a základy, šetřete při tom čas a peníze a současně překonávejte většinu běžných těžkostí, kterým jako konstruktér musíte čelit. RAM Concept vám umožňuje snadno navrhovat komplexní geometrie podlah a jednoduše v nich provádět změny s využitím výkonné automatizace úkonů a jasně organizovaných výstupů.
  • Design foundations to international standards
Funkce
 • Analyzujte vlivy časových aspektů

  • Zachyťte ve své analýze časově proměnné vlastnosti betonu. V analýze zohledněte plastické přetváření, smršťování a praskání v různých časových fázích a přesně předvídejte odchylky s ohledem na skutečné chování betonu.
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Kalkulujte porušení součástí protlačením

  • Kalkulujte a navrhujte spoje betonových desek/sloupů s ohledem na povolení základu pod opěrou včetně účinků pohybů nevyvážených spojů.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte a analyzujte na základě finálních prvků

  • Pomocí naší analýzy na základě konečných prvků můžete přesně a efektivně vypracovat analýzu budovy i návrh a koncept celé stavby. Naše rychlé výpočetní nástroje vám zkrátí nebo zcela eliminují čas strávený čekáním na výsledky.
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Vytvářejte návrhy základů podle mezinárodních norem

  • Vytvářejte návrhy široké řady základů od jednoduchých plošných základů po složité rohože a specializované plošiny pro strojní zařízení. Díky rozsáhlé podpoře amerických a mezinárodních norem získáte jistotu při práci na návrzích.
 • Navrhujte systémy s dodatečně napjatými výztužemi a konvenční systémy

  • Navrhujte nadzemní betonové desky s dodatečným předpínáním nebo bez něho. Zvažujte všechny významné aspekty návrhu betonových desek včetně provozních mezí, mezí tažnosti a mezí pevnosti, předepsaných požadavků, dlouhodobého průhybu, povolení základu pod opěrou a vibrací vyvolaných chůzí.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Modelujte konstrukce budov

  • Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí intuitivních aplikací přizpůsobených specifickým potřebám stavebních konstrukcí. Rychle vytvářejte komplexní a propracované návrhy, které vyhovují požadavkům amerických a mezinárodních stavebních předpisů.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
Callout image for new webinars only
Webinar: Will Cloud Services Reshape Structural Engineering?

March 21 and 23, 2017

Find out how you can collaborate online with stakeholders to compare designs and perform trade off analysis, and leverage valuable visualizations.

Register Now
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Start Saving
Get your Free License Assessment and be sure you are getting the most out of your software.
Learn More