• Orbit 3DM Content Manager

  Optimalizace, správa, katalogizace a archivace dat 3D mapování

Topcon

Inteligentní software pro 3D mapování

Správa dat 3D mapování po sběru a před zpracováním, tvorba map, modelování aktiv nebo sdílení dat. Orbit 3DM Content Manager umožňuje odborníkům na sběr dat snadno optimalizovat a spravovat obrovské množství snímků, mračen bodů a dat 3D mapování z různých zdrojů.

Škálovatelné a hardwarově neutrální řešení Orbit 3DM Content Manager poskytuje úplný 360° 3D pohled na mapovací projekt tím, že umožňuje spojení kolekcí dat snímků na úrovni ulice, leteckých a interiérových snímků, šikmého snímkování a statických snímků v reálném čase. Snadné procházení terabajtů mračen bodů, snímků a 3D dat mobilního mapování.

  • Catalog and Archive 3D Mapping data
  • Clean up multiple passes moving objects
  • Enhance and Correct 3D Mapping Data Positional Accuracy
  • Manage Massive Amount of Data
  • Optimize point cloud data for performance, use, and storage
  • Process and Colorize Point Cloud data for sharing
  • Upload and share 3d mapping data
  • Orbit 3DM Content Manager
  • Catalog and Archive 3D Mapping data
  • Clean up multiple passes moving objects
  • Enhance and Correct 3D Mapping Data Positional Accuracy
  • Manage Massive Amount of Data
  • Optimize point cloud data for performance, use, and storage
  • Process and Colorize Point Cloud data for sharing
  • Upload and share 3d mapping data
Funkce
 • Katalogizace a archivace dat 3D mapování

  • Snadno si udržíte komplexní přehled o všech dostupných datech 3D mapování v kombinaci se snímky a vektorovými a rastrovými daty mapování. V katalozích můžete rychle zobrazit, zpracovat, archivovat, konsolidovat data a dodávat je zainteresovaným subjektům či je s nimi sdílet.
 • Čištění přesunů, pohybujících se objektů a šumu pro mračno bodů

  • Kvalitu mračen bodů před jejich konsolidací nebo exportem ke sdílení můžete vylepšit tím, že odstraníte postavy či pohybujících se objekty a eliminujete nekonzistence a jiné nežádoucí prvky.
 • Vylepšení a oprava polohové přesnosti dat 3D mapování

  • Snadná analýza polohové přesnosti pomocí grafu a barevného zobrazení na mapách výběrem libovolného úseku trajektorie. Můžete načíst pozemní kontrolní body a změřit omezení, a okamžitě tak zobrazit nastavení trajektorie mračen bodů, nebo změřit polohy a úhly snímků k vytvoření trajektorie.
 • Správa velkého množství dat 3D mapování z celé společnosti

  • Rychlý import a uspořádání dat 3D mapování jakékoliv velikosti a z libovolného systému. Snadné zobrazení, slučování, čištění, oprava, katalogizace a archivace terabajtů dat z projektů mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).
 • Optimalizace dat mračna bodů pro výkon, použití a uložení

  • Efektivní pročištění dat mračen bodů LiDAR před sdílením mapových projektů odstraněním stínů a optimalizací kvality obrazu a současně s možností analyzovat a vyhodnotit přesnost.
 • Zpracování a vybarvení dat mračen bodů pro sdílení

  • Vybarvená data mračen bodů lze snadno zpracovat pomocí možností, jako je vyrovnání nebo vyjmutí, a optimalizovat tak obraz a získat ortofotosnímky z mračen bodů nebo sférických snímků. Data můžete pro účely poskytování a sdílení rychle konsolidovat ve správci úloh.
 • Nahrávání a sdílení dat 3D mapování

  • Přímé nahrávání konsolidovaných projektů mobilního mapování do cloudové online platformy Orbit 3DM Cloud nebo uložení do lokální instalace/implementace Orbit 3DM Publisher pro sdílení mračen bodů a snímků online.
E-book
Orbit 3DM e-book
Discover how your industry peers efficiently manage, analyze, and share their reality data to provide accurate 4D digital context that improves how they design, construct, operate, and collaborate.
Read Now
4D Digital Context for Digital Twins
4D Digital Context for Digital Twins White Paper
Discover how Bentley Systems helps owner-operators and engineering companies easily capture, manage, analyze, and share their digital context in an up-to-date single data environment to make better informed decisions.
Read Now
Going Digital to Advance Infrastructure Delivery
4D Digital Context for Digital Twins
Discover how to easily capture, manage, analyze and share terabytes of reality data of any size, from any system, into one single source of truth that provides 4D digital context to solve infrastructure challenges with Bentley's reality modeling solution. 
Learn more