• Orbit 3DM Content Manager

  Optimalizace, správa, katalogizace a archivace dat 3D mapování

Topcon

Inteligentní software pro 3D mapování

Správa dat 3D mapování po sběru a před zpracováním, tvorba map, modelování aktiv nebo sdílení dat. Orbit 3DM Content Manager umožňuje odborníkům na sběr dat snadno optimalizovat a spravovat obrovské množství snímků, mračen bodů a dat 3D mapování z různých zdrojů.

Škálovatelné a hardwarově neutrální řešení Orbit 3DM Content Manager poskytuje úplný 360° 3D pohled na mapovací projekt tím, že umožňuje spojení kolekcí dat snímků na úrovni ulice, leteckých a interiérových snímků, šikmého snímkování a statických snímků v reálném čase. Snadné procházení terabajtů mračen bodů, snímků a 3D dat mobilního mapování.

Funkce
 • Katalogizace a archivace dat 3D mapování

  • Snadno si udržíte komplexní přehled o všech dostupných datech 3D mapování v kombinaci se snímky a vektorovými a rastrovými daty mapování. V katalozích můžete rychle zobrazit, zpracovat, archivovat, konsolidovat data a dodávat je zainteresovaným subjektům či je s nimi sdílet.
 • Čištění přesunů, pohybujících se objektů a šumu pro mračno bodů

  • Kvalitu mračen bodů před jejich konsolidací nebo exportem ke sdílení můžete vylepšit tím, že odstraníte postavy či pohybujících se objekty a eliminujete nekonzistence a jiné nežádoucí prvky.
 • Vylepšení a oprava polohové přesnosti dat 3D mapování

  • Snadná analýza polohové přesnosti pomocí grafu a barevného zobrazení na mapách výběrem libovolného úseku trajektorie. Můžete načíst pozemní kontrolní body a změřit omezení, a okamžitě tak zobrazit nastavení trajektorie mračen bodů, nebo změřit polohy a úhly snímků k vytvoření trajektorie.
 • Správa velkého množství dat 3D mapování z celé společnosti

  • Rychlý import a uspořádání dat 3D mapování jakékoliv velikosti a z libovolného systému. Snadné zobrazení, slučování, čištění, oprava, katalogizace a archivace terabajtů dat z projektů mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).
 • Optimalizace dat mračna bodů pro výkon, použití a uložení

  • Efektivní pročištění dat mračen bodů LiDAR před sdílením mapových projektů odstraněním stínů a optimalizací kvality obrazu a současně s možností analyzovat a vyhodnotit přesnost.
 • Zpracování a vybarvení dat mračen bodů pro sdílení

  • Vybarvená data mračen bodů lze snadno zpracovat pomocí možností, jako je vyrovnání nebo vyjmutí, a optimalizovat tak obraz a získat ortofotosnímky z mračen bodů nebo sférických snímků. Data můžete pro účely poskytování a sdílení rychle konsolidovat ve správci úloh.
 • Nahrávání a sdílení dat 3D mapování

  • Přímé nahrávání konsolidovaných projektů mobilního mapování do cloudové online platformy Orbit 3DM Cloud nebo uložení do lokální instalace/implementace Orbit 3DM Publisher pro sdílení mračen bodů a snímků online.
Request a Live Demo
Discover how to make your 3D mapping data easy to use. Get a demo of our 3D mapping solution: Orbit.
Přečtěte si více
Create high-end scalable 3D models
See how fast and easy it is to create 3D reality models of any size and scale with ContextCapture Center.
Learn More
Going Digital with Reality Modeling
Accelerate your digital advancement with reality modeling by adding real-world digital context in project delivery or operations.
Learn more