• ContextCapture Center - 3D models of any scale from simple photographs

  ContextCapture Center

  3D modely jakéhokoli měřítka z digitálních fotografií

Asia Air Survey

ContextCapture Center

S ContextCapture Center můžete rychle vytvořit i ty největší a nejsložitější 3D modely stávajících stavů pro infrastrukturní projekty všech druhů, včetně modelů v měřítku celých měst, a to z jakýchkoli digitálních fotografií, včetně podpory nejsofistikovanějších leteckých kamerových systémů, např. snímacích systémů bezpilotních leteckých prostředků. Již nepotřebujete nákladné specializované vybavení. Nyní si můžete tyto velice podrobné 3D modely reálného stavu vytvořit rychle, a získat tak přesné reálné souvislosti pro rozhodování v rámci projektování, výstavby a provozu, které můžete využívat po celý životní cyklus projektů.

Můžete vytvářet přesné sítě reálného stavu za přijatelnou cenu, aniž byste museli investovat příliš času či prostředků do speciálních snímacích zařízení a souvisejících školení. Můžete snadno vytvářet 3D modely s jemnými detaily, ostrými hranami a geometrickou přesností z fotografií pořízených běžným fotoaparátem.

Můžete mít jistotu, že budete schopni dodat modely jakékoli velikosti nebo rozlišení během kratší doby, navíc bez rizika softwarových omezení. Můžete vytvářet modely s vysokou úrovní detailů v zásadě jakékoli velikosti nebo přesnosti až do měřítka celých měst, a to mnohem rychleji, než bylo dříve myslitelné, díky podpoře souběžného zpracování s využitím více počítačů.

Můžete k těmto podrobným sítím reálného stavu přistupovat, sdílet je a používat v libovolném pracovním postupu CAD nebo GIS. Můžete snadno a soustavně sdílet informace v mnoha formátech, které lze zpracovávat na stolních počítačích i mobilních zařízeních, a to i pro nativní použití v rámci MicroStation. Můžete dokonce využívat funkce softwarové vývojářské sady pro vytváření individuálně uzpůsobených řešení tak, aby vyhovovala vašim jedinečným organizačním potřebám.

Při prohlížení těchto modelů v rámci ContextCapture stiskněte prostřední tlačítko myši pro otáčení nebo pravé tlačítko myši pro posouvání zobrazení, případně otočte kolečkem myši nebo stiskněte levé tlačítko pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení. Na dotykovém zařízení se jednoduše dotkněte dvěma prsty a otočte jimi pro otočení zobrazení nebo je od sebe oddalte nebo je přibližte pro změnšení nebo zvětšení zobrazení. Další příkazy pro měření a způsoby zobrazení jsou k dispozici v nabídce v pravém horním rohu okna. 

  • Employ scaleable computing power
  • ContextCapture
Funkce
 • Zpracování snímků z mnoha kamer a typů senzorů

  • Využívejte širokou škálu kamer, od smratfónů až po vysoce specializované letecké nebo pozemní vícesměrové systémy pro zběr dat. Využijte veškeré dostupné obrazové formáty a metadata pro vytvoření 3D modelů.
 • Využívejte škálovatelnou výpočetní sílu

  • Urychlete zpracování díky možnosti využití nejnovějších výpočetních systémů pro stolní počítače a výpočetní jednotky clustrů, které umožňují GPU computing, vícejádrový computing, vyrovnání bloku svazků, dlaždicové mechanismy, fronty úloh a monitorování úloh, gridové výpočty a správu obrovských projektů.
 • Vytvářejte 2D a 3D GIS modely

  • Vytvářejte přesné georeferencované 3D modely využívající celou škálu geoprostorových datových typů, včetně pravých ortofotomap, mračen bodů, digitálních rastrových výškových modelů a rovněž formátu Esri I3S. Součástí je databázové rozhraní SRS pro zajištění interoperability s libovolným řešením GIS.
 • Generujte 3D CAD modely

  • Vytvářejte 3D modely za použití tradičních CAD formátů, jako jsou STL, OBJ nebo FBX, formáty mračen bodů, stejně jako inovativní sítě pro vice rozlišení (multiresolution meshes) jako jsou Bentley open 3MX a zajistěte tak dostupnost vašich modulů ve vašem modelovacím prostředí.
 • Integrujte poziční data

  • Využívejte body geodetických základů nebo GPS tagy pro přesné georeferencování modelů. Tímto bude váš projekt v souřadnicovém systému a umožní vám to přesné měření souřadnic, vzdáleností, ploch a objemů.
 • Měřte a analyzujte modelová data

  • Ušetřete čas získáním přesných odpovědí na základě přesných měření vzdáleností, objemů a ploch přímo v rámci 3D zobrazovacího rozhraní.
 • Provádějte automatickou aerotriangulaci a 3D rekonstrukci

  • Můžete zcela kalibrovat všechny snímky pomocí automatického určení relativní polohy a orientace každé fotografie. Můžete provádět automatické 3D rekonstrukce, texturování a retexturování dlaždic a rekonstrukce, a tak zajistit přesné modely.
 • Publikujte a zobrazujte modely připravené pro zobrazení na webu

  • Vytvářejte modely jakékoli velikosti, které jsou optimalizované pro zveřejnění na internetu a které lze prohlížet pomocí bezplatného pluginu webového prohlížeče. Tak můžete 3D modely okamžitě sdílet a zobrazovat na Internetu.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
Acute3D Viewer - Stub Image
Sample ContextCapture Models

Explore a variety of sample 3D reality meshes created using ContextCapture.

Learn More