• ContextCapture Center

  3D modely jakéhokoli měřítka z digitálních fotografií

Asia Air Survey

ContextCapture Center

S ContextCapture Center můžete rychle vytvořit i ty největší a nejsložitější 3D modely stávajících stavů pro infrastrukturní projekty všech druhů, včetně modelů v měřítku celých měst, a to z jakýchkoli digitálních fotografií, včetně podpory nejsofistikovanějších leteckých kamerových systémů, např. snímacích systémů bezpilotních leteckých prostředků. Již nepotřebujete nákladné specializované vybavení. Nyní si můžete tyto velice podrobné 3D modely reálného stavu vytvořit rychle, a získat tak přesné reálné souvislosti pro rozhodování v rámci projektování, výstavby a provozu, které můžete využívat po celý životní cyklus projektů.

Můžete vytvářet přesné sítě reálného stavu za přijatelnou cenu, aniž byste museli investovat příliš času či prostředků do speciálních snímacích zařízení a souvisejících školení. Můžete snadno vytvářet 3D modely s jemnými detaily, ostrými hranami a geometrickou přesností z fotografií pořízených běžným fotoaparátem.

Můžete mít jistotu, že budete schopni dodat modely jakékoli velikosti nebo rozlišení během kratší doby, navíc bez rizika softwarových omezení. Můžete vytvářet modely s vysokou úrovní detailů v zásadě jakékoli velikosti nebo přesnosti až do měřítka celých měst, a to mnohem rychleji, než bylo dříve myslitelné, díky podpoře souběžného zpracování s využitím více počítačů.

Můžete k těmto podrobným sítím reálného stavu přistupovat, sdílet je a používat v libovolném pracovním postupu CAD nebo GIS. Můžete snadno a soustavně sdílet informace v mnoha formátech, které lze zpracovávat na stolních počítačích i mobilních zařízeních, a to i pro nativní použití v rámci MicroStation. Můžete dokonce využívat funkce softwarové vývojářské sady pro vytváření individuálně uzpůsobených řešení tak, aby vyhovovala vašim jedinečným organizačním potřebám.

Při prohlížení těchto modelů v rámci ContextCapture stiskněte prostřední tlačítko myši pro otáčení nebo pravé tlačítko myši pro posouvání zobrazení, případně otočte kolečkem myši nebo stiskněte levé tlačítko pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení. Na dotykovém zařízení se jednoduše dotkněte dvěma prsty a otočte jimi pro otočení zobrazení nebo je od sebe oddalte nebo je přibližte pro změnšení nebo zvětšení zobrazení. Další příkazy pro měření a způsoby zobrazení jsou k dispozici v nabídce v pravém horním rohu okna. 

  • Consume laserscan data
  • Employ scalable computing power
  • ContextCapture Product Video
  • Consume laserscan data
  • Employ scalable computing power
  • Measure and analyze model data_VIDEO
  • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh
  • Visualize, analyze, and measure reality meshes prior to final production
Funkce
 • Zpracování snímků z mnoha kamer a typů senzorů

  • Využívejte širokou škálu kamer, od smratfónů až po vysoce specializované letecké nebo pozemní vícesměrové systémy pro zběr dat. Využijte veškeré dostupné obrazové formáty a metadata pro vytvoření 3D modelů.
 • Consume laserscan data

  • Import static or mobile laserscan data. Combine it with photos to get very high accuracy reality meshes.
 • Vytvářejte animace, videa a virtuální prohlídky

  • Vytvářejte ortografické a perspektivní obrázky s vysokým rozlišením pomocí delení snímků jakékoli velikosti. Nastavte velikost obrázku a měřítka pomocí posuvníků, měřítka a polohování pro přesné opakované použití. Využijte intuitivní časově řízené virtuální prohlídky a systém pro animaci objektů pro rychlou a snadnou přípravu videoprezentace.
 • Vytvářejte vysoce věrohodné obrázky

  • Používejte vysoce věrohodné obrazové nástroje pro podporu přesného mapování a inženýrských činností. Kombinujte obrazové materiály v zásadě v jakémkoli formátu a s jakoukoli projekcí.
 • Vytvářejte škálovatelné modely terénu

  • Používejte a zobrazujte velmi velké modely terénu k zvýšení návratnosti investic u velkých objemů dat. Zobrazujte škálovatelné modely terénu v různých režimech, jako například jemné tónování se stíny, úhel pohledu, vyvýšení, naklonění, obrysy a další. Synchronizujte modely terénu se zdrojovými daty, jako jsou soubory DGN, data mračen bodů a další.
 • Využívejte škálovatelnou výpočetní sílu

  • Urychlete zpracování díky možnosti využití nejnovějších výpočetních systémů pro stolní počítače a výpočetní jednotky clustrů, které umožňují GPU computing, vícejádrový computing, vyrovnání bloku svazků, dlaždicové mechanismy, fronty úloh a monitorování úloh, gridové výpočty a správu obrovských projektů.
 • Vytvářejte 2D a 3D GIS modely

  • Vytvářejte přesné georeferencované 3D modely využívající celou škálu geoprostorových datových typů, včetně pravých ortofotomap, mračen bodů, digitálních rastrových výškových modelů a rovněž formátu Esri I3S. Součástí je databázové rozhraní SRS pro zajištění interoperability s libovolným řešením GIS.
 • Integrujte data z mnohých zdrojů se sítěmi reálného stavu

  • Obohaťte sítě reálného stavu o další údaje, jako jsou geoprostorové informace, které připojíte k specifickým částem sítě a poskytnete tak schopnost vyhledávat a vizualizovat oblasti sítě na základě připojených dat.
 • Integrujte poziční data

  • Využívejte body geodetických základů nebo GPS tagy pro přesné georeferencování modelů. Tímto bude váš projekt v souřadnicovém systému a umožní vám to přesné měření souřadnic, vzdáleností, ploch a objemů.
 • Měřte a analyzujte modelová data

  • Ušetřete čas získáním přesných odpovědí na základě přesných měření vzdáleností, objemů a ploch přímo v rámci 3D zobrazovacího rozhraní.
 • Modelujte geometrii z dat modelování reality

  • Extrahujte přerušované linky, vykreslujte linky, plochy, roviny, plochy válců a osy válců ze sítí reálneho stavu a mračen bodů. Efektivně vystřihněte a rozdělte mračna bodů a sítě reálného stavu pro urychlení procesu vektorové extrakce.
 • Provádějte automatickou aerotriangulaci a 3D rekonstrukci

  • Můžete zcela kalibrovat všechny snímky pomocí automatického určení relativní polohy a orientace každé fotografie. Můžete provádět automatické 3D rekonstrukce, texturování a retexturování dlaždic a rekonstrukce, a tak zajistit přesné modely.
 • Perform automatic photo block alignment on point clouds

  • During aerotriangulation process, automatically adjust the photo block to fit point clouds, resulting in precise calibration and alignment of the two data sources to create a high-fidelity reality mesh.
 • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh

  • Take advantage of photo navigation to analyze and perform quality assessment by clicking a point in the reality mesh to display full resolution photos and the synchronized 3D scene.
 • Publikujte a zobrazujte modely připravené pro zobrazení na webu

  • Vytvářejte modely jakékoli velikosti, které jsou optimalizované pro zveřejnění na internetu a které lze prohlížet pomocí bezplatného pluginu webového prohlížeče. Tak můžete 3D modely okamžitě sdílet a zobrazovat na Internetu.
 • Scalable production speeds with cloud on-demand

  • Meet your most demanding deadlines with multi-engine cloud processing by switching to ContextCapture Cloud Processing Service directly from your ContextCapture desktop interface.
 • Visualize, analyze, and measure reality meshes prior to final production

  • Take advantage of the Splat display mode after aerotriangulation to view a draft of the reality mesh for faster insight to perform quality assessment, photo navigation, and measurement tasks.
 • Vizualizujte, manipulujte a editujte data modelování reality

  • Vizualizujte a editujte mračna bodů o velikosti miliard bodů, se změnou jejich klasifikace, farby a odtraněním nebo editací bodů. Upravujte sítě reálného stavu a škálovatelné modely terénu pomocí stovek miliónů trojuhelníků. Importujte, retušujte a exportujte sítě v mnoha formátech.
4D Digital Context for Digital Twins
4D Digital Context for Digital Twins White Paper
Discover how Bentley Systems helps owner-operators and engineering companies easily capture, manage, analyze, and share their digital context in an up-to-date single data environment to make better informed decisions.
Read Now
Generating Real-World ROI
Reality Modeling Generates Real-world ROI e-book
Download this e-book and discover how Bentley’s all-in-one reality modeling applications help users make informed decisions and solve infrastructure challenges in a digital context.
Read Now
Going Digital to Advance Infrastructure Delivery
4D Digital Context for Digital Twins
Discover how to easily capture, manage, analyze and share terabytes of reality data of any size, from any system, into one single source of truth that provides 4D digital context to solve infrastructure challenges with Bentley's reality modeling solution. 
Learn more