• Bentley Pointools

  Když potřebujete rychlé zpracování mračen bodů

Software pro zpracování mračen bodů

Vizualizujte, animujte, upravujte a manipulujte rychle s mračny bodů v jediném pracovním postupu. Tento efektivní proces vám pomůže zkrátit váš realizační čas a zvýšit celkovou přesnost.

Zpracovávejte mračna bodů pro všechny vaše infrastrukturní projekty pomocí software Bentley Pointools. 

 • Vysoce výkonný nástroj pro zpracování mračen bodů 
 • Rychlé, detailní úpravy a segmentace dat v jednotlivých vrstvách 
 • Obrázky, animace a videa v profesionální kvalitě 
 • Detekce kolizí
Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte animace, videa a virtuální prohlídky

  • Vytvářejte ortografické a perspektivní obrázky s vysokým rozlišením pomocí delení snímků jakékoli velikosti. Nastavte velikost obrázku a měřítka pomocí posuvníků, měřítka a polohování pro přesné opakované použití. Využijte intuitivní časově řízené virtuální prohlídky a systém pro animaci objektů pro rychlou a snadnou přípravu videoprezentace.
 • Detekujte kolize z mračen bodů

  • Rozšiřte hodnotu dat mračen bodů na váš proces navrhování. Ať využíváte produkty Navigator nebo Descartes od společnosti Bentley, můžete ve vašem rozhodovacím procesu využívat detekci kolizí mezi daty z reálné situace a navrhovanými návrhy.
 • Diferencujte mračna bodů

  • Automaticky identifikujte rozdíly mezi objekty. Můžete porovnat dvě mračna bodů ze stejné oblasti a identifikovat případné přírůstky nebo odečty přítomné v těchto datech. Používejte rozdílové nástroje k zjišťování změn a sledování postupu na staveništích v průběhu času a k dalším projektům řízení.
 • Upravujte mračna bodů

  • Provádějte úpravy obrovských souborů dat mračen bodů s využitím technologie vrstev bodů pro bezkonkurenční rychlost úprav. Přemisťujte body mezi 128 vrstvami pro účely vyčlenění určitých oblastí pro podrobné úpravy. Manipulujte, čistěte nebo segmentujte modely mračen bodů pro jejich pročištění, obohacení a jejich snadnější opětovné využití.
 • Zpracovávejte a vizualizujte mračna bodů

  • Pracujte a vizualizujte obrovské datové soubory s miliardami bodů s vysoce výkonným zobrazením. Vizualizujte mračna bodů s širokou škálou plně prolínajících se možností stínování pro snadnější vizuální interpretaci.
 • Kontrolujte a opatřete poznámkami mračna bodů

  • Přidávejte poznámky k vašemu mračnu bodů, abyste zajistili, že každý, kdo pracuje na daném projektu, má ty nejaktuálnější informace, může provádět kontroly a měření dané lokace na dálku a může připravovat provozní operace v terénu.
Shopping cart
Buy Bentley Pointools Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Bentley Has Your Back
V Bentley máte podporu a pomoc
Informace, nástroje a zdroje, které vám pomohou čelit výzvám spojeným s pandemií COVID-19
Více informací
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej