• OpenPlant Support Engineering

  Udržujte vaše zařízení technologických celků

Software pro modelování nosných prvků zařízení technologických celků

Rychle, přesne a detailne navrhujte a modelujte nosné prkvy pro vaše potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení pomocí softwaru OpenPlant Support Engineering. Ušetřete čas a omezte objem chyb prostřednictvím interoperability s údaji o zátěži potrubí a strukturálními daty vytvořenými v jiných návrhových nástrojích. Snižte náklady na váš software díky ekonomickému škálování softwaru tak, aby odpovídal projektům jakékoli velikosti.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvořte fyzický 3D model technologického celku

  • Zajistěte přesnost a rychlost, které zkracují čas výstavby a eliminují nutnost dodatečných úprav v terénu, pomocí 3D modelů. Tyto modely můžete využívat pro realizaci nově zakládaných projektů, modernizaci stávajících návrhů a vizualizaci stávajících zařízení.
 • Navrhujte konstruované podpěrné prvky

  • Rychle navrhujte konstruované podpěrné prvky z katalogu předfabrikovaných podpěr včetně upevnění trubek, nosných prvků, sestav, podpěrných rámů, nosníků lávek a držáků jednotek HVAC. Přidávejte tyto prvky k modelům technologických celků vytvořeným v OpenPlant Modeler a sdíleným pomocí OpenPlant ModelServer a vytvářejte izometrické výkresy.
 • Vytvářejte výstupy projektů technologických celků

  • Automaticky vytvářejte podrobné výkresy s konfigurovatelnými seznamy materiálů a zcela eliminujte manuální vytváření seznamů. Vytvářejte protokoly pro potrubí, podpěrné konstrukce, zařízení a seznamy přístrojového vybavení.
 • Vykonávejte konstrukční činnosti ve vzájemné spolupráci

  • Interoperabilita zajišťuje, aby data návrhů technologických celků a projekční výstupy byly dostupné kdykoli pro členy projektového týmu pro účely rychlého nalezení, sdílení a využití. Kolaborativní prostředí umožňuje uživatelům vyjímat součásti modelů, provést příslušné aktualizace a opět je vložit do modelů.
Tell Me More!
Interested in learning more about this product?
Contact Sales
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition Improves Multi-discipline Plant Design Productivity
Přečtěte si více