• OpenPlant Support Engineering

  Udržujte vaše zařízení technologických celků

Software pro modelování nosných prvků zařízení technologických celků

Rychle, přesne a detailne navrhujte a modelujte nosné prkvy pro vaše potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení pomocí softwaru OpenPlant Support Engineering. Ušetřete čas a omezte objem chyb prostřednictvím interoperability s údaji o zátěži potrubí a strukturálními daty vytvořenými v jiných návrhových nástrojích. Snižte náklady na váš software díky ekonomickému škálování softwaru tak, aby odpovídal projektům jakékoli velikosti.

Přečtěte si více +
  • OpenPlant Product Overview
Funkce
 • Vytvořte fyzický 3D model technologického celku

  • Zajistěte přesnost a rychlost, které zkracují čas výstavby a eliminují nutnost dodatečných úprav v terénu, pomocí 3D modelů. Tyto modely můžete využívat pro realizaci nově zakládaných projektů, modernizaci stávajících návrhů a vizualizaci stávajících zařízení.
 • Navrhujte konstruované podpěrné prvky

  • Rychle navrhujte konstruované podpěrné prvky z katalogu předfabrikovaných podpěr včetně upevnění trubek, nosných prvků, sestav, podpěrných rámů, nosníků lávek a držáků jednotek HVAC. Přidávejte tyto prvky k modelům technologických celků vytvořeným v OpenPlant Modeler a sdíleným pomocí OpenPlant ModelServer a vytvářejte izometrické výkresy.
 • Vytvářejte výstupy projektů technologických celků

  • Automaticky vytvářejte podrobné výkresy s konfigurovatelnými seznamy materiálů a zcela eliminujte manuální vytváření seznamů. Vytvářejte protokoly pro potrubí, podpěrné konstrukce, zařízení a seznamy přístrojového vybavení.
 • Vykonávejte konstrukční činnosti ve vzájemné spolupráci

  • Interoperabilita zajišťuje, aby data návrhů technologických celků a projekční výstupy byly dostupné kdykoli pro členy projektového týmu pro účely rychlého nalezení, sdílení a využití. Kolaborativní prostředí umožňuje uživatelům vyjímat součásti modelů, provést příslušné aktualizace a opět je vložit do modelů.
Contact Sales
Tell Me More!
Interested in learning more about this product?
Contact Sales
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Callout_Courses_290x163
ACCELERATE Your OpenPlant Learning!
In our latest on-demand webinar, get an update on what's new in OpenPlant CONNECT Edition!
Learn More