• SACS Pile Structure Design

  Návrh pro bezpečnost

Software pro navrhování a analýzu interakcí pilotových konstrukcí

Navrhujte bezpečné základy pro námořní konstrukce pomocí software SACS Pile Structure Design. Tento software napomáhá zajistit dodržování mezinárodních konstrukčních předpisů pro plošiny na těžbu ropy a plynu a na instalaci větrných turbín, které jsou vystaveny zatížením od okolního prostředí a mechanickým zatížením. Snižte rizika související s únavou materiálů u základů pomocí stanovení odezvy na cyklická zatížení od okolního prostředí.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty zkapalnění půdy

  • Zohledněte omezenou nosnost půdy v seismicky aktivních oblastech přes různé variance změn tuhosti půdy při seismickém zatížení.
 • Modelujte základy pomocí superelementů

  • Modelujte přesně vlivy posunů a otočení na spoje na základě vytvoření plně svázané matice 6X6 pro každou skupinu pilot. Používejte superelementy pilot pro linearizaci základů s pilotami pro účely modální analýzy.
 • Modelujte vrstvy a vlastnosti podloží

  • Analyzujte chování konstrukcí podpíraných sloupy, jež jsou vystaveny jednomu nebo více statickým zatížením. Aplikujte uživatelsky specifikované odezvy sloupů/podloží na axiální, boční a zkrutná zatížení působící na hlavě sloupu prostřednictvím nelineárních křivek zátěžového vychýlení.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.  

Learn More