• SACS Collapse - Design for safety

  SACS Collapse

  Návrh pro bezpečnost

Software pro nelineární analýzu zhroucení

Stanovujte konstrukční provozní meze námořních staveb pomocí software SACS Collapse. Omezte rizika strukturálního selhání v důsledku extrémních zatížení podmínkami okolního prostředí nebo náhodnými událostmi s využitím plně plastické analýzy pro počáteční certifikaci, opakovanou certifikaci a návrhy bezpečnostních případů. Urychlete pracovní postup na vykonání plné plastické analýzy zhroucení konstrukce s využitím standardních vstupních dat pro analýzu SACS. Zlepšete integritu dat prostřednictvím plné integrace s aplikačními balíky SACS, díky které se nevyžaduje nové modelování.

Přečtěte si více +
  • Perform multi-linear elasto-plastic analysis
Funkce
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte multilineární elastoplastickou analýzu

  • Automatizujte přesné předpovídání nelineárních strukturálních reakcí a odezvy na velké výchylky u plošin a sloupových konstrukcí. Specifikujte analýzu tak, aby zohledňovala ohebnost trubkových spojů. Definujte nelineární nosné prvky.
 • Provádějte analýzu zborcení námořních staveb

  • Provádějte kompletní analýzy plastických deformací jakékoli námořní konstrukce včetně vlivů pulzních a časově podmíněných zatížení. Vizualizujte progresi selhání, postupnou plastifikaci a mechanismus zborcení s graficky zobrazenými výsledky.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej