• WaterCAD - Proven water distribution modeling

  WaterCAD

  Prověřené modelování distribuce vody

Software pro modelování a analýzu distribuce vody

Správcovské a konstrukční společnosti na celém světě důvěřují softwaru WaterCAD jako spolehlivému nástroji pro podporu rozhodovacích procesů v jejich infrastruktuře. Navrhujte efektivně nové vodovodní systémy a spravujte stávající vodovodní sítě k eliminaci rizika přerušení dodávek a k snížení spotřeby energie. Snadno použitelný software WaterCAD vám pomůže úspěšně plánovat, navrhovat a provozovat vodovodní distribuční systémy:

 • Zvyšte kapacitu na úroveň odpovídající poptávce služeb.
 • Zajistěte nepřerušenou dodávku čisté pitné vody. 
 • Dodávejte nákladově efektivní, návrhy projektů vysoké kvality.
Přečtěte si více +
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Design water distribution networks
  • Identify water leakage
  • Manage energy use
Funkce
 • Vyhodnocujte kapacitu průtoku protipožárních zařízení

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody zpřístupněte a identifikujte místa s nedostačující protipožární ochranou. Navrhněte zlepšení spočívající například v dimenzování a umístění potrubí, čerpadel a nádrží, aby byly splněny požadavky na průtok protipožárních zařízení a protipožární ochranu.
 • Analyzujte míru kritičnosti potrubních vedení a ventilů

  • Hledejte slabé články ve vodovodních rozvodných soustavách a posuzujte dostatečnost uzavíracích ventilů. Vyhodnocujte možnost uzavření jednotlivých částí soustavy a umisťujte ventily na různá místa, abyste posloužili zákazníkům. Jakmile software WaterCAD/WaterGEMS získá údaje o uzavíracích ventilech, automaticky vygeneruje jednotlivé úseky sítě.​
 • Vytvářejte a spravujte hydraulické modely

  • Rychle zahajte práci na modelu a efektivně ho spravujte, abyste se mohli soustředit na nejvhodnější rozhodnutí o technických aspektech. Využívejte a importujte externí data v téměř jakémkoli formátu; maximalizujete tak návratnost investic do geoprostorových a technických dat a budete moci automatizovat terénní úpravy a rozvrhování uzlů.​
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Používejte výsledky z hydraulického modelu, které vám pomohou navrhovat složité vodovodní sítě, a využívejte vestavěné funkce pro správu scénářů, abyste si udrželi přehled o alternativách návrhu. Jinak mohou uživatelé softwaru WaterGEMS optimalizovat návrh za vás pomocí vestavěného nástroje Darwin Designer na optimalizaci sítí.​
 • Vyvíjejte plány proplachování

  • Optimalizujte proplachovací programy s využitím několika konvenčních a jednosměrných proplachovacích úkonů najednou. Zvyšte rychlost v hlavním potrubí, abyste odplavili pevné látky a stojatou vodu, přičemž prvořadým ukazatelem úspěchu je maximální rychlost dosažená v jakémkoli potrubí během proplachování.​
 • Detekujte ztráty vody

  • Omezte ztráty, abyste šetřili vodou a zvýšili výnosy. Využijte data o průtoku a tlaku k nalezení míst pro detailní zvukovou detekci úniků (pouze WaterGEMS). Prozkoumejte, do jaké míry lze očekávat omezení úniků při snížení tlaku, a zjistěte dopady na služby poskytované odběratelům.​​
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Request a Quote
Request a price quote for a new WaterCAD license.
Request Quote
Stub - CONNECTION Event Seminar
Upcoming Hydraulics and Hydrology Training
Interested in modeling water distribution, wastewater, or stormwater systems effectively? Take a live virtual course or access on-demand course content.
LEARN MORE