• WaterCAD

  Prověřené modelování distribuce vody

Software pro modelování a analýzu distribuce vody

Správcovské a konstrukční společnosti na celém světě důvěřují softwaru WaterCAD jako spolehlivému nástroji pro podporu rozhodovacích procesů v jejich infrastruktuře. Navrhujte efektivně nové vodovodní systémy a spravujte stávající vodovodní sítě k eliminaci rizika přerušení dodávek a k snížení spotřeby energie. Snadno použitelný software WaterCAD vám pomůže úspěšně plánovat, navrhovat a provozovat vodovodní distribuční systémy:

 • Zvyšte kapacitu na úroveň odpovídající poptávce služeb.
 • Zajistěte nepřerušenou dodávku čisté pitné vody. 
 • Dodávejte nákladově efektivní, návrhy projektů vysoké kvality.
Přečtěte si více +
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Manage energy use
Funkce
 • Vyhodnocujte kapacitu průtoku protipožárních zařízení

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody zpřístupněte a identifikujte místa s nedostačující protipožární ochranou. Navrhněte zlepšení spočívající například v dimenzování a umístění potrubí, čerpadel a nádrží, aby byly splněny požadavky na průtok protipožárních zařízení a protipožární ochranu.
 • Analyzujte míru kritičnosti potrubních vedení a ventilů

  • Hledejte slabé články ve vodovodních rozvodných soustavách a posuzujte dostatečnost uzavíracích ventilů. Vyhodnocujte možnost uzavření jednotlivých částí soustavy a umisťujte ventily na různá místa, abyste posloužili zákazníkům. Jakmile software WaterCAD/WaterGEMS získá údaje o uzavíracích ventilech, automaticky vygeneruje jednotlivé úseky sítě.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Používejte výsledky z hydraulického modelu, které vám pomohou navrhovat složité vodovodní sítě, a využívejte vestavěné funkce pro správu scénářů, abyste si udrželi přehled o alternativách návrhu. Jinak mohou uživatelé softwaru WaterGEMS optimalizovat návrh za vás pomocí vestavěného nástroje Darwin Designer na optimalizaci sítí.​
 • Vyvíjejte plány proplachování

  • Optimalizujte proplachovací programy s využitím několika konvenčních a jednosměrných proplachovacích úkonů najednou. Zvyšte rychlost v hlavním potrubí, abyste odplavili pevné látky a stojatou vodu, přičemž prvořadým ukazatelem úspěchu je maximální rychlost dosažená v jakémkoli potrubí během proplachování.​
 • Detekujte ztráty vody

  • Omezte ztráty, abyste šetřili vodou a zvýšili výnosy. Využijte data o průtoku a tlaku k nalezení míst pro detailní zvukovou detekci úniků (pouze WaterGEMS). Prozkoumejte, do jaké míry lze očekávat omezení úniků při snížení tlaku, a zjistěte dopady na služby poskytované odběratelům.​​
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
Shopping cart
Buy OpenFlows WaterCAD Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Callout_ist_45295416_MobileNews_3XL
Raising the Bar on Disinfectant Residuals with Digital Twins
August 2019
World Water article with
Dr. Thomas Walski.
Přečtěte si více