• WaterCAD

  Proven water distribution modeling

Water Distribution Modeling and Analysis Software

Utilities and engineering firms around the world trust WaterCAD as a reliable decision-support tool for their infrastructure. Design new water systems and manage existing water networks effectively to reduce disruption risks and energy use. WaterCAD’s ease-of-use helps you successfully plan, design, and operate water distribution systems:

 • Increase capacity to adequate service levels.
 • Supply clean potable water without interruption. 
 • Deliver high quality designs cost effectively.
Přečtěte si více +
Capabilities
 • Vyhodnocujte kapacitu průtoku protipožárních zařízení

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody zpřístupněte a identifikujte místa s nedostačující protipožární ochranou. Navrhněte zlepšení spočívající například v dimenzování a umístění potrubí, čerpadel a nádrží, aby byly splněny požadavky na průtok protipožárních zařízení a protipožární ochranu.
 • Analyzujte míru kritičnosti potrubních vedení a ventilů

  • Hledejte slabé články ve vodovodních rozvodných soustavách a posuzujte dostatečnost uzavíracích ventilů. Vyhodnocujte možnost uzavření jednotlivých částí soustavy a umisťujte ventily na různá místa, abyste posloužili zákazníkům. Jakmile software WaterCAD/WaterGEMS získá údaje o uzavíracích ventilech, automaticky vygeneruje jednotlivé úseky sítě.​
 • Vytvářejte a spravujte hydraulické modely

  • Rychle zahajte práci na modelu a efektivně ho spravujte, abyste se mohli soustředit na nejvhodnější rozhodnutí o technických aspektech. Využívejte a importujte externí data v téměř jakémkoli formátu; maximalizujete tak návratnost investic do geoprostorových a technických dat a budete moci automatizovat terénní úpravy a rozvrhování uzlů.​
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Používejte výsledky z hydraulického modelu, které vám pomohou navrhovat složité vodovodní sítě, a využívejte vestavěné funkce pro správu scénářů, abyste si udrželi přehled o alternativách návrhu. Jinak mohou uživatelé softwaru WaterGEMS optimalizovat návrh za vás pomocí vestavěného nástroje Darwin Designer na optimalizaci sítí.​
 • Vyvíjejte plány proplachování

  • Optimalizujte proplachovací programy s využitím několika konvenčních a jednosměrných proplachovacích úkonů najednou. Zvyšte rychlost v hlavním potrubí, abyste odplavili pevné látky a stojatou vodu, přičemž prvořadým ukazatelem úspěchu je maximální rychlost dosažená v jakémkoli potrubí během proplachování.​
 • Detekujte ztráty vody

  • Omezte ztráty, abyste šetřili vodou a zvýšili výnosy. Využijte data o průtoku a tlaku k nalezení míst pro detailní zvukovou detekci úniků (pouze WaterGEMS). Prozkoumejte, do jaké míry lze očekávat omezení úniků při snížení tlaku, a zjistěte dopady na služby poskytované odběratelům.​​
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote
Request a price quote for a new WaterCAD license.
Request Quote
Upcoming Hydraulics and Hydrology Training
Interested in modeling water distribution, wastewater, or stormwater systems effectively? Take a live virtual course or access on-demand course content.
LEARN MORE
 • Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
  Learn More