• CulvertMaster

  Analýza a navrhování propustí bez stresů

Software pro hydraulickou analýzu a navrhování propustí

Můžete efektivně analyzovat stávající propustě a navrhovat nové od jednoduchých válcových křížení po komplexní systémy příčných drenáží na hrázích, s různými tvary a velikostmi, uvážením speciálních aspektů spodních vod a překrytí silničními komunikacemi se zohledněním údajů o dešťových srážkách, vlastností propusti, a dokonce geometrie přepadu.

CulvertMaster se zaplatí již při vašem prvním projektu, protože zefektivňuje práce na hydraulickém návrhu komplikovaných propustí a poskytuje výsledky, které potřebujete. 

Přečtěte si více +
  • Design and analyze culverts
  • Interpret and present modeling results
  • Design and analyze culverts
  • Interpret and present modeling results
Funkce
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Interpretujte a prezentujte výsledky modelování

  • Zobrazujte podrobné tabulky, zprávy, měrné křivky průtoku, a další informace, které ukazují výsledky provedených hydraulických výpočtů.​
Shopping cart
Buy OpenFlows CulvertMaster Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Callout_SignArrows_CS13699_260x163
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Contact Sales
Request Quote
Request a quote for a new CulvertMaster license.
Request Quote