• CulvertMaster

    Analýza a navrhování propustí bez stresů

Software pro hydraulickou analýzu a navrhování propustí

Můžete efektivně analyzovat stávající propustě a navrhovat nové od jednoduchých válcových křížení po komplexní systémy příčných drenáží na hrázích, s různými tvary a velikostmi, uvážením speciálních aspektů spodních vod a překrytí silničními komunikacemi se zohledněním údajů o dešťových srážkách, vlastností propusti, a dokonce geometrie přepadu.

CulvertMaster se zaplatí již při vašem prvním projektu, protože zefektivňuje práce na hydraulickém návrhu komplikovaných propustí a poskytuje výsledky, které potřebujete. 

Přečtěte si více +
Funkce
  • Navrhujte a analyzujte trativody

    • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
  • Interpretujte a prezentujte výsledky modelování

    • Zobrazujte podrobné tabulky, zprávy, měrné křivky průtoku, a další informace, které ukazují výsledky provedených hydraulických výpočtů.​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Buy CulvertMaster
Visit the Bentley Store to buy a new CulvertMaster license.
Visit Store
All Inclusive Annual Subscription
Learn about the benefits and flexibility offered by a Cloud Services Subscription.
Learn More