• CulvertMaster - Stress-free culvert analysis and design

  CulvertMaster

  Analýza a navrhování propustí bez stresů

Software pro hydraulickou analýzu a navrhování propustí

Můžete efektivně analyzovat stávající propustě a navrhovat nové od jednoduchých válcových křížení po komplexní systémy příčných drenáží na hrázích, s různými tvary a velikostmi, uvážením speciálních aspektů spodních vod a překrytí silničními komunikacemi se zohledněním údajů o dešťových srážkách, vlastností propusti, a dokonce geometrie přepadu.

CulvertMaster se zaplatí již při vašem prvním projektu, protože zefektivňuje práce na hydraulickém návrhu komplikovaných propustí a poskytuje výsledky, které potřebujete. 

Přečtěte si více +
  • Design and analyze culverts
  • Interpret and present modeling results
Funkce
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Interpretujte a prezentujte výsledky modelování

  • Zobrazujte podrobné tabulky, zprávy, měrné křivky průtoku, a další informace, které ukazují výsledky provedených hydraulických výpočtů.​
Tell me more!
Interested in finding out more about this product?
Contact Us
callout for price quote
Buy CulvertMaster
Visit the Bentley Store to buy a new CulvertMaster license.
Visit Store
building, call out
FlexUnits

Easily perform unit conversions for virtually any dimension type including flow, length, velocity, viscosity, area, volume, torque, temperature, etc.

Download Now