• CulvertMaster - Stress-free culvert analysis and design

  CulvertMaster

  Analýza a navrhování propustí bez stresů

Software pro hydraulickou analýzu a navrhování propustí

Můžete efektivně analyzovat stávající propustě a navrhovat nové od jednoduchých válcových křížení po komplexní systémy příčných drenáží na hrázích, s různými tvary a velikostmi, uvážením speciálních aspektů spodních vod a překrytí silničními komunikacemi se zohledněním údajů o dešťových srážkách, vlastností propusti, a dokonce geometrie přepadu.

CulvertMaster se zaplatí již při vašem prvním projektu, protože zefektivňuje práce na hydraulickém návrhu komplikovaných propustí a poskytuje výsledky, které potřebujete. 

Přečtěte si více +
  • Design and analyze culverts
  • Interpret and present modeling results
Funkce
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Interpretujte a prezentujte výsledky modelování

  • Zobrazujte podrobné tabulky, zprávy, měrné křivky průtoku, a další informace, které ukazují výsledky provedených hydraulických výpočtů.​
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Buy CulvertMaster
Visit the Bentley Store to buy a new CulvertMaster license.
Visit Store
building, call out
FlexUnits

Easily perform unit conversions for virtually any dimension type including flow, length, velocity, viscosity, area, volume, torque, temperature, etc.

Download Now