• CulvertMaster

    Stress-free culvert analysis and design

Culvert Hydraulic Analysis and Design Software

You can effectively analyze existing culverts and design new ones, from simple barrel crossings to complex embankment cross-drain systems, with different shapes and sizes, special tailwater considerations, and roadway overtopping considering watershed data, culvert characteristics, and even weir geometry.

CulvertMaster will pay for itself on your first project as it streamlines complicated culvert hydraulics and delivers the results you need. 

Přečtěte si více +
Capabilities
  • Navrhujte a analyzujte trativody

    • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
  • Interpretujte a prezentujte výsledky modelování

    • Zobrazujte podrobné tabulky, zprávy, měrné křivky průtoku, a další informace, které ukazují výsledky provedených hydraulických výpočtů.​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Buy CulvertMaster
Visit the Bentley Store to buy a new CulvertMaster license.
Visit Store
FlexUnits

Easily perform unit conversions for virtually any dimension type including flow, length, velocity, viscosity, area, volume, torque, temperature, etc.

Download Now