• SVDESIGNER

  Nástroj na vytváření geotechnických konceptuálních 3D modelů

SVDESIGNER

SVDESIGNER™ uživatelsky přívětivý nástroj na vytváření konceptuálních 3D modelů, který slouží k výraznému snížení doby vytváření modelů díky vizualizaci, optimalizaci a kombinaci konstrukce/návrhu v technických fázích, topologie, vrtů, geotechnických dat z piezometru/terénních přístrojů do dobře definovaného konceptuálního modelu pro následné numerické modelování.
Funkce
 • Výpočet objemů materiálů

  • Je možné vypočítat objemy materiálů, což vám pomůže ve stavebních aktivitách.
 • Vytvářejte stavební sekvence

  • Stavební sekvence: Sekvence vrstev nebo pater materiálu, který tvoří hliněné hráze nebo který se vyskytuje v důlních pracích, mohou být snadno znázorněny v konceptuálním 3D modelu.
 • Rychle vytvářejte modely

  • Obsahuje známé uživatelské rozhraní s intuitivními ikonami a funkcemi. Softwarové funkce se chovají přesně tak, jak byste čekali, a učení je rychlé. Budete moci rovnou začít modelovat.
 • Vytvářejte ohromující vizualizace pro klienty

  • Konceptuální 3D návrhy je možné zaznamenat a ukázat klientovi nebo vyhodnotit možnosti. Překrývání obrázků u leteckých fotografií je podporováno. Je možné vytvářet modely průletů nad objekty a exportovat je jako animace.
 • Upravujte geometrii

  • V softwaru je implementována celá řada funkcí, které umožňují editovat existující geometrii. To znamená integraci nových geotechnických návrhů s existující topologií. Funkce úprav jsou integrované s mřížkami i sítěmi povrchu.
 • Exportujte do modulů numerického modelování

  • 2D nebo 3D znázornění geometrických scénářů lze exportovat do některého modulu SVOFFICE™5 pro numerické modelování k analýze. Exportované modely mohou využívat mřížky nebo triangulované sítě.
 • Vytvářejte usazovací povrchy

  • Vytvořte sadu kašovitých usazovacích povrchů pro uživatelem definovaný scénář plnění. Je možné generovat následnou křivku odpovídající poměru zvýšení a objemu.
 • Importujte vrty

  • Rozhraní, které umožňuje importovat litologická data ze souboru CSV nebo databáze gINT, bylo zahrnuto do SVDESIGNERu.
 • Importujte různé typy souborů

  • V potaz je brána většina běžných typů ukládání 3D souborů. To umožňuje SVDESIGNERu poskytnout kombinované 3D zobrazení relevantních dat ze staveniště v konzistentním systému souřadnic.
 • Integrujte data z terénu

  • Integrovaná data z terénu, např. data piezometru, je možné stáhnout z cloudové platformy sensemetrics a zobrazit lokace piezometru a úrovně vody jako časovou funkci.
 • Kombinujte povrchy

  • Je možné propojit povrchy znázorněné jako mřížky, TIN nebo MVM.
 • Provádějte povrchové řezy

  • Je možné snadno provádět řezy do topografie, například navrhnout zářez silnice do úbočí kopce. Je také možné znázornit důlní řezy, například s otevřenými jámami.
 • Znázorněte složité 3D povrchy

  • 3D povrchy je možné importovat z řady formátů a znázornit jako mřížky nebo triangulované povrchy sestávající ze stovek tisíc jednotlivých prvků.