• HoleBASE

  Urychlete svá geotechnická data

Nejmodernější systém pro správu geotechnických znalostí

Kontrola nad geotechnickými daty vašeho projektu a zjednodušení výkazů ve všech fázích průzkumu mají velký význam při zajišťování spolehlivosti a efektivity. HoleBASE vám pomáhá udržovat značku firmy prostřednictvím vlastních šablon návrhů a zároveň vám umožňuje prezentovat klientům geotechnická data v uzpůsobeném formátu. Intuitivní rozhraní slouží k vizuální tvorbě a standardizaci prezentace vrtných deníků, průřezů, plánů staveniště a profilů CAD. Uživatelé mohou rychle využít jednoduchých technik pro návrh a dosáhnout tak efektivnější křivky učení. To zajišťuje, že v případě potřeby může návrhy šablon rychle a efektivně měnit více spolupracovníků.

Funkce
 • Řízení a přizpůsobení standardů vašich výkazů

  • Přizpůsobení vašich šablon návrhů vám pomáhá udržovat značku firmy a zároveň vám umožňuje prezentovat klientům geotechnická data v uzpůsobeném formátu.

   HoleBASE Template Studio vám umožňuje vytvořit vlastní šablony výkazů. Intuitivní rozhraní slouží k vizuální tvorbě a standardizaci prezentace vrtných deníků, průřezů, plánů staveniště a profilů AutoCAD® Civil 3D.

   HoleBASE Template Studio je určeno k tomu, aby si uživatelé dokázali jednoduché techniky návrhu rychle osvojit. Díky tomu se mohou uživatelé učit rychleji a vy se nemusíte spoléhat na jediného zaměstnance, který umí návrhy šablon měnit.


 • Analýza dat

  • HoleBASE vám poskytuje interaktivní výkaz průzkumu staveniště. Zjistěte, jak pokládat otázky, a HoleBASE vám naznačí odpovědi.
 • Dynamická analýza dat pomocí Microsoft Excel

  • Umožňuje rozsáhlou a automatizovanou analýzu a výkazy v prostředí, které již znáte, propojením tabulek přímo se systémem Enterprise Cloud. Inženýři a vědci v oblasti životního prostředí používají tabulky Excel skoro každý den. Proto je důležité dostat data z vašeho řešení správy dat do Microsoft Excel® rychle a efektivně.

   Živé připojení zajistí, aby všechna vykazovaná data pocházela vždy z poslední verze a bylo možné je prezentovat ve vlastním formátu, který vám vyhovuje, pomocí standardních nástrojů Excel.

 • Svěřte zadávání dat někomu jinému

  • Opakovaným zadáváním dat se promarní spousta času a peněz. A co je ještě horší, často se přehlížejí časové požadavky na kontrolu kvality, která má zajistit, aby při zadávání nevznikly chyby.

   HoleBASE vychází ze dvou zlatých pravidel pro vstup dat:
   1) Dělejte to jen jednou
   2) Nechte to udělat někoho jiného

   Jestliže už máte data v gINT, AGS nebo jiném systému, dokáže je HoleBASE importovat prostřednictvím jednoho z nativních programů pro import nebo pomocí Excelu, takže svoje data nemusíte znovu zadávat.
 • Historická data se mění na znalost

  • Historická data představují jednu z konkurenčních výhod vaší organizace a HoleBASE vám umožní tyto informace rychle najít a zahrnout je do libovolné projektové studie.
 • Integrace geotechnických dat do procesu BIM

  • Vizualizace a sdílení vašich dat v prostředí 3D BIM výrazně dopomáhá k porozumění vašemu staveništi a zvyšuje kvalitu vašeho projektového výstupu. Díky dynamickému připojení do AutoCAD® Civil 3D, které zajišťuje HoleBASE Civil Extension, je tvorba výkresů, modelů a anotací mnohem rychlejší.

   Dynamické připojení umožňuje automatizovat aktualizace vašich výkresů a modelů hned, když jsou přístupná nová data, takže si aktualizace svých geotechnických modelů můžete prohlédnout jediným kliknutím.

Engage with peers and Bentley subject matter experts for gINT tips and tricks, best practices, product support, and more. 
Learn More