SYNCHRO COST

Správa projektových nákladů

Kontrolujte svůj rozpočet a snadno spravujte všechny změny, minimalizujte finanční rizika a maximalizujte zisky z projektu.

Snadné vyjednávání změn ve smlouvě

Vaše digitální řešení pro správu stavebních smluv, změnových příkazů a platebních aplikací.

Sledujte veškerý progres

Sledujte průběh každé schválené platby. Zobrazte procento dokončení oproti plánu hodnot.


Kontrolujte svůj rozpočet

Sledujte a prohlížejte svou smlouvu, abyste snadno zjistili, kde se náklady zvyšují.


Komunikace v kontextu reálného světa

Optimalizujte stavební úkoly prostřednictvím kontroly a spolupráce se zúčastněnými stranami v prostředí projektu SYNCHRO.


SYNCHRO Cost allows teams to manage construction contracts, change orders, and payment applications

ORGANIZUJTE...

Poskytujte výkonné souhrnné sítě

Seskupujte, třiďte a filtrujte smlouvy, plány hodnot, změnové příkazy a souhrnné sítě platebních aplikací. Můžete snadno generovat cílené materiály, které zdůrazní, co je pro vás důležité.

PŘIPOJTE SE...

Získejte kontext projektu

Jednoduše propojte formuláře SYNCHRO Cost s ostatními formuláři ve vašem projektu. Zjistěte, zda potenciální změnový příkaz pochází z žádosti o informace nebo problému. Snadno vytvářejte vztahy, abyste získali lepší a hlubší kontext projektu.

SJEDNOCUJTE...

Komunikujte s plnou transparentností

Jednoduše propojte formuláře SYNCHRO Cost s ostatními formuláři ve vašem projektu. Zjistěte, zda potenciální změnový příkaz pochází z žádosti o informace nebo problému. Snadno vytvářejte vztahy, abyste získali lepší a hlubší kontext projektu.

Rozdíl je v detailech

SYNCHRO Cost je vaším nástrojem pro sledování veškerého finančního pokroku prostřednictvím vaší smlouvy. Díky funkcím, jako je zachycování více smluv, sledování plateb a správa změnových příkazů, mohou uživatelé snadno sledovat finanční aktualizace na zakázce.
SYNCHRO Cost construction contract management details

Přehledné stavební smlouvy

Zachyťte hlavní body

Zachyťte hlavní body smlouvy pro rychlou referenci a rozhodování.

Plán hodnot (SOV)

Rozdělte smlouvu na řádkové položky. Zobrazte všechny položky plánu hodnot na každé smlouvě.

Změnové příkazy (CO)

Spolupracujte se svým týmem na změnových příkazech ještě předtím, než budete jednat s majitelem nebo subdodavatelem.

Platební aplikace (Pay Apps)

Prohlížejte průběh mezi platebními aplikacemi po celou dobu životnosti projektu.

Potenciální změnové příkazy (PCO)

Prohlížejte a sledujte svou sadu potenciálních změnových příkazů, abyste pomohli určit rizika. Spravujte proces vyjednávání na jednom místě.

PRODUKTY

Prozkoumejte SYNCHRO

Synchro Field
SYNCHRO FIELD

Mobilní správa prací v terénu

Předávejte si informace ze staveniště v reálném čase — i v režimu offline.

Synchro Control
SYNCHRO CONTROL

Řízení projektů

Přístup, správa, spolupráce a analýza všech stavebních dat na jednom místě.

Synchro Perfrom
SYNCHRO PERFORM

Řízení výkonnosti

Podpořte výkonost projektu pomocí dat o průběhu a nákladech v reálném čase, hlášení o projektu a přehledů.

Synchro 4D
SYNCHRO 4D

Virtuální správa výstavby

Plánujte, vizualizujte, optimalizujte a sledujte projekty v jediném digitálním vizuálním prostředí.

iTwin

Běží na iTwin

iTwins umožňují spravovat a vizualizovat informace o výstavbě v reálném čase ve 2D, 3D i 4D, abyste mohli lépe sledovat výkonnost projektu a činit lepší a rychlejší rozhodnutí založená na datech.