Logo Synchro SYNCHRO Control

Jediné místo pro přístup k datům výstavby, jejich správu, spolupráci a analýzu

Propojení terénních a kancelářských pracovníků s daty v reálném čase od návrhu po výstavbu

Týmy pro řízení výstavby se potýkají s problémy s včasnou a efektivní správou ohromného množství projektových dat.


S využitím cloudové digitální platformy iTwins od společnosti Bentley může každý tým pro řízení výstavby přijímat rychlá rozhodnutí založená na datech.

Ikona geolokačních služeb SYNCHRO Control

Geolokační služby

Určení přesného referenčního bodu na mapě!

  • Vyhledávání a zobrazení všech dat na náhledu mapy nebo 3D modelu
  • Řešení komplexní logistiky pro vaše horizontální a lineární projekty
  • Šetří čas díky rychlému referenčnímu bodu a přesným informacím o poloze
Ikona automatizovaných pracovních toků SYNCHRO Control

Automatizované pracovní toky

Okamžitá implementace zaznamenaných dat v terénu!

  • Rychlejší správa pozorování, problémů a RFI pomocí zjednodušených šablon
  • Elimanace dvojího zadávání dat pomocí procesů vytvořených ve formulářích výstavby
  • Zobrazení inspekčních dat a dat z terénu v reálném čase pro lepší podnikatelská rozhodnutí
Ikona řídicích panelů projektu SYNCHRO Control

Řídicí panely projektu

Zviditelněte se!

  • Snadná analýza stavu projektu ve zjednodušeném náhledu
  • Zobrazení dat v náhledech úlohy, mřížky, 2D plánu, kalendáře, mapy a modelu
  • Připojení k externím datovým zdrojům, aby informace byly na jednom místě

SYNCHRO Control je řešení pro správu projektů, které je sestaveno s přizpůsobenými pracovními toky, řídicími panely a flexibilitou pro připojení externích zdrojů dat, jako jsou ProjectWise a SharePoint.

Zjistěte vše o našich nejnovějších funkcích jako první!