• ProjectWise Construction Management

  Snižte náklady, řiďte rizika a dodávejte projekty rychleji

Na cloudu založený software pro správu stavebních projektů

Zlepšete spolupráci a získejte přehled v reálném čase o rizicích a nákladech vašeho investičního projektu pomocí softwaru EADOC. Udržujte informovanost celého vašeho týmu pomocí aktuálních projektových dat a podrobných elektronických záznamů stavebních prací, jež jsou dostupné nepřetržitě. Můžete zcela eliminovat tištěnou dokumentaci, a váš personál tak může vykonávat skutečnou práci namísto procházení papírů. Při dokončení budete mít bohaté záznamy probíhajících operací s možnosti vyhledávání.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Koordinujte rozsáhlé projektové týmy

  • Spojte dohromady váš celý projektový tým od generálního dodavatele přes konstruktéry a konzultanty až po ty nejmenší subdodavatele. Zajistěte snadný přístup k datům a řiďte tok informací. Zvýšíte tak produktivitu díky rychlejšímu zpracování kritických položek revizí v rámci schvalovacího procesu.
 • Urychlete dodání obsahu návrhu stavebnímu personálu

  • Můžete propojit ProjectWise Construction Management s ProjectWise Design Integration, abyste zjednodušili dodávku obsahu návrhu stavebním týmům.
 • Spravujte smlouvy a snižte riziko spojené s projekty

  • Můžete proaktivně identifikovat a sledovat rizikové položky za účelem minimalizace potenciálních prodlev a plánování pro nepředvídané okolnosti. Vytvářejte rizikové položky okamžitě, propojte je s dokumety a komunikačními kanály a zobrazujte je ve vašem seznamu rizik.
 • Provádějte správu denních záznamů a seznamů úloh

  • Udržujte průběžný přehled o průběhu prací vašich dodavatelů a kontrolách inspektorů pomocí denních záznamů. Sledujte každodenní progres, náklady, počasí, umístění, pracovní síly a využitá zařízení atd. Schvalujte denní záznamy a automatizujte odhady plateb na základě průběžného postupu prací. Rozšiřujte položky seznamu úloh o přiložené fotografie a poznámky pomocí tabletu.
 • Řiďte dokumentaci návrhu a stavební dokumenty

  • Sledujte využití a aktivnost verzí u všech vašich dokumentů investičních projektů, jako například výkresů, specifikací, každodenních záznamů, RFI a rizikových položek. Eliminujete tak administrativu a automatizujete sdílení informací přes zabezpečené cloudové úložiště s možností vyhledávání.
 • Správa RFI a odevzdávaných dokumentů

  • Vytvářejte on-line vaše odevzdávané dokumenty a RFI. Upozorňujte příslušné příjemce pomocí výzev k akci a přikládejte související soubory, každý až 500 MB, pro urychlení reakcí. Sledujte reakce na odevzdávané dokumenty a RFI a slučujte informace do podoby jednoho schválení s auditním záznamem.
 • Sledujte požadavky na změny a další požadavky

  • Sledujte elektronicky harmonogram hodnot, odhady plateb a návrhy změn od vašich smluvních partnerů a konzultantů. Jednoduše kontrolujte a schvalujte tyto dokumenty a vaše finanční zprávy budou automaticky aktualizovány.
Video Case Study Featuring GHD, Inc.

Hear how GHD used ProjectWise Construction Management to save hundreds of staff hours and hundreds of thousands of US dollars on the Ordot Dump Closure.

Watch Now
eBook: 3 Ways to Increase Construction Profits

Learn how to reap greater profits, increase your firm’s reputation, and win future work. 

Read Now