• OpenRoads ConceptStation

  Rychlé konceptuální návrhy

Software pro vytváření konceptuálních návrhů silničních sítí

Zajistěte intenzivní rozběh vašich projektů díky rychlému vytváření konceptuálních návrhů a zlepšení rozhodovacího procesu. OpenRoads ConceptStation nabízí funkce navrhování vozovek a mostů, které vývojovým inženýrům v oblasti stavby silnic a terénních úprav pomohou k vytváření inteligentních modelů v příslušném kontextu. Zkoumejte různé možnosti konceptuálního návrhu s reálnými daty z terénu a s analýzou nákladů pro zlepšení výsledků celého projektu.

Kombinujte shromažďování dat, modelování reality a konceptuální návrh jako pomůcky k nalezení prvků s vysokými náklady a riziky již ve fázi předběžného vyhodnocení a plánování návrhu vašich infrastrukturních projektů. 
Přečtěte si více +
  • Render in real time with cinematic quality
  • Render in real time with cinematic quality
Funkce
 • Vytvářejte konceptuální návrhy

  • Generujte více scénářů návrhu se souvisejícími náklady pro lepší rozhodování. Rychle zvažujte různé možnosti návrhu, abyste optimalizovali návrhy silnic a mostů. Načítejte vlastní historická hodnocení soutěžních projektů, abyste zaručili, že informace o nákladech budou realistické.
 • Kreslete návrhy silnic a mostů

  • Pomocí kreslicích funkcí orientovaných na projektanty můžete narýsovat silnice, nájezdy, mosty, ochranná svodidla, silniční osvětlení a další objekty v řádu hodin, nikoli dnů. Zajistěte, aby návrh dodržoval oborové normy.
 • Začleňte kontextové informace

  • Rychle zahajte proces vytváření koncepčního návrhu tím, že naleznete a stáhnete obsažné datové informace pro dané místo, abyste mohli vymodelovat realistické prostředí. Můžete ihned importovat data z vašeho systému GIS pro vytváření inteligentních 3D modelů v daném kontextu při minimálním úsilí.
 • Provádějte renderování v reálném čase ve filmové kvalitě

  • Vytvářejte ohromující fotorealistické vizualizace během sekund s využitím dynamické platformy vykreslovacího vizualizačního modulu, který poskytuje přirozeně vypadajíci světlo a stíny, osvětlení podle zeměpisného umístění v reálném čase, body osvětlení IES a bodová světla, odlesky čoček objektivu a svítící materiály. Interaktivně nastavujte čas během dne, přidávejte odlesky čoček objektivu a využívejte hloubku ostrosti při využití efektů přesných odlesků, vyhlazování a rozostření pohybu.
 • Převeďte konceptuální návrh na podrobný návrh

  • Převeďte váš optimalizovaný konceptuální návrh do fáze podrobného návrhu při zachování geometrické integrity. Zajistěte, aby se váš digitální model využil v OpenRoads pro urychlené dodání projektu a lepší kvalitu návrhu.
Callout_Top5Reasons_Perspective_box_290x163
Uživatelé Civil 3D, Máte na výběr!

Upgrajdujte své trvalé licence Civil 3D pro získání kreditů OpenRoads Designer.

Více informací
Kontaktuje nás
Promluvte si s námi
Chcete se dozvědět více o tomto produktu?
Promluvte si s námi