• LEGION Simulator

  Lidé na prvním místě

Simulační software

Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.

Provádějte virtuální experimenty s návrhem a provozem prostoru a vyhodnoťte vliv různých úrovní nároků chodců. Sofistikované modelování, analýza a možnosti prezentace projektů od letišť po železniční stanice a sportovní zařízení v nástroji LEGION Simulator pomáhají zlepšit pohyb chodců a bezpečnost díky tomu, že umožňují uživatelům kdykoli otestovat strategie evakuace.

 • Vědecky ověřeno: Software se zakládá na rozsáhlém vědeckém výzkumu chování chodců ve skutečných situacích. Algoritmy jsou patentované a výsledky simulací byly ověřeny pomocí empirických měření a kvalitativních studií.
 • Interoperabilní: Integrace s jinými aplikacemi umožňuje porozumět interakcím mezi chodci a vozidly nebo reakcím osob na teplotu a další proměnné.
 • Přesné hlášení: Srozumitelné výstupy ve formě map, grafů a videí je možné exportovat a předat dále. Díky tomu je možné přesně informovat zainteresované osoby o hustotě lidí, evakuaci, využití prostoru, společenském dopadu a preferovaných trasách v daném čase. 
  • Analyze Simulation
  • Record and Playback Simulations
  • Simulate Movement
  • Visualize Simulations
  • Legion
  • Analyze Simulation
  • Record and Playback Simulations
  • Simulate Movement
  • Visualize Simulations
Funkce
 • Analýza simulací

  • Nastavte a spouštějte uživatelem definované analýzy a generujte bohaté výstupy na základě řady metrik.
 • Záznam a přehrávání simulací

  • Zaznamenejte a přehrávejte části simulace nebo spusťte novou simulaci.
 • Simulace pohybu

  • Modelujte všechny aspekty pohybu osoby včetně osobních preferencí, sledování okolí, prostorových omezení a vnímání chování.
 • Vizualizace simulací

  • Simulace je možné zobrazit v různých rychlostech, zvětšovat je a zmenšovat, pozastavovat a restartovat a exportovat pro účely analýzy. Zjednodušená automatická analýza zrychluje fázi analýzy projektu a snižuje rizika.
 • Social Distancing Enhancements

  • Modeling and analysis tools to help meet social-distancing requirements in typically crowded environments.
   Více informací
Shopping cart
Buy LEGION Simulator Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Learn More
LEGION
Společnost Bentley koupila software LEGION – Přední aplikaci na simulaci pohybu chodců
Software LEGION umožňuje plně modelovat pohyb, provoz chodců v dopravních návrzích pomocí nástroje OpenBuildings Station Designer.
Více informací
Callout_TechTalk
Odborná přednáška: Úvod k softwaru LEGION dne 21. listopadu 2018
Zjistěte, jak můžete zlepšit pohyb chodců a bezpečnost ve svém dalším projektu.
Zaregistrujte se nyní