• LEGION Simulator

  Lidé na prvním místě

Simulační software

Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.

Provádějte virtuální experimenty s návrhem a provozem prostoru a vyhodnoťte vliv různých úrovní nároků chodců. Sofistikované modelování, analýza a možnosti prezentace projektů od letišť po železniční stanice a sportovní zařízení v nástroji LEGION Simulator pomáhají zlepšit pohyb chodců a bezpečnost díky tomu, že umožňují uživatelům kdykoli otestovat strategie evakuace.

 • Vědecky ověřeno: Software se zakládá na rozsáhlém vědeckém výzkumu chování chodců ve skutečných situacích. Algoritmy jsou patentované a výsledky simulací byly ověřeny pomocí empirických měření a kvalitativních studií.
 • Interoperabilní: Integrace s jinými aplikacemi umožňuje porozumět interakcím mezi chodci a vozidly nebo reakcím osob na teplotu a další proměnné.
 • Přesné hlášení: Srozumitelné výstupy ve formě map, grafů a videí je možné exportovat a předat dále. Díky tomu je možné přesně informovat zainteresované osoby o hustotě lidí, evakuaci, využití prostoru, společenském dopadu a preferovaných trasách v daném čase. 
Funkce
 • Analýza simulací

  • Nastavte a spouštějte uživatelem definované analýzy a generujte bohaté výstupy na základě řady metrik.
 • Záznam a přehrávání simulací

  • Zaznamenejte a přehrávejte části simulace nebo spusťte novou simulaci.
 • Simulace pohybu

  • Modelujte všechny aspekty pohybu osoby včetně osobních preferencí, sledování okolí, prostorových omezení a vnímání chování.
 • Vizualizace simulací

  • Simulace je možné zobrazit v různých rychlostech, zvětšovat je a zmenšovat, pozastavovat a restartovat a exportovat pro účely analýzy. Zjednodušená automatická analýza zrychluje fázi analýzy projektu a snižuje rizika.
Chci vědět více!

Zajímají vás další informace o produktu?

Kontaktujte prodejní oddělení
LEGION
Společnost Bentley koupila software LEGION – Přední aplikaci na simulaci pohybu chodců
Software LEGION umožňuje plně modelovat pohyb, provoz chodců v dopravních návrzích pomocí nástroje OpenBuildings Station Designer.
Více informací
Odborná přednáška: Úvod k softwaru LEGION dne 21. listopadu 2018
Zjistěte, jak můžete zlepšit pohyb chodců a bezpečnost ve svém dalším projektu.
Zaregistrujte se nyní