• LEAP Bridge Steel

  Předběhněte konkurenci

Software pro navrhování a analýzu ocelových mostů

Zjednodušte navrhování přímých a zakřivených mostů z nosníků ve tvaru I s výpočetním 3D navrhováním a modelováním softwaru LEAP Bridge Steel. Váš projekt bude čerpat z pokročilých schopností hodnocení zatížení a analýzy v softwaru, které vám umožní vyhodnotit ocelové mosty rychleji a dodat vaše projekty včas a v rámci rozpočtu.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a analyzujte ocelové mosty

  • Modelujte, navrhujte, analyzujte, optimalizujte a vyhodnocujte zatížení ocelových I-nosníků a trámových mostů pomocí výkonných analytických technik, jako je modelování konečných prvků (FEM) a analýza spektrální odezvy, podle specifikací AASHTO LRFD Bridge Design.
 • Navrhujte a analyzujte nazdzemní a podzemní části konstrukcí

  • Využívejte syntézu geometrického modelování, analýz nadzemních a podzemních částí konstrukcí a navrhování v jediném, informačně bohatém prostředí, kde můžete s výhodou používat obsáhlý model mostu.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Stanovte sekvence výstavby a rozfázování

  • Zkoumejte různé fáze v rozfázované výstavbě – porovnávejte výsledky, detekujte příslušné fáze a vytvářejte obálky výsledků pro stvrzovací kontroly. Zohledňujte jevy tečení materiálu, smršťování a roztahování a vyřešte problémy před faktickým započetím výstavby.
 • Vizualizujte návrhy mostů

  • Zažijte okamžitou 3D vizualizaci svrchní a spodní konstrukce mostů. Vizualizujte návrhy a ověřujte rychle vstupy pro modelování v průběhu vaší práce. Využívejte profilová, půdorysná zobrazení a zobrazení řezů s možnostmi plného a transparentního zobrazení, které vám pomohou zkoumat oblasti s komplexní geometrií.
OpenBridge Solves your Critical Business Issues
Get to know OpenBridge Designer by downloading our e-book, which contains an overview of the product benefits and over 10 videos of the product in action.
READ MORE
ROADS & BRIDGES Webinar
Introducing OpenBridge Designer, the application that enables engineers to create an interoperable physical and analytical bridge model.
REGISTER NOW
Chci vědět víc!
Chcete se dozvědět více o tomto produktu?
Learn More