• LEAP Bridge Steel

  Předběhněte konkurenci

Software pro navrhování a analýzu ocelových mostů

Zjednodušte navrhování přímých a zakřivených mostů z nosníků ve tvaru I s výpočetním 3D navrhováním a modelováním softwaru LEAP Bridge Steel. Váš projekt bude čerpat z pokročilých schopností hodnocení zatížení a analýzy v softwaru, které vám umožní vyhodnotit ocelové mosty rychleji a dodat vaše projekty včas a v rámci rozpočtu.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a analyzujte ocelové mosty

  • Modelujte, navrhujte, analyzujte a vyhodnocujte ocelové mosty podle několika mezinárodních konstrukčních norem (RM Bridge) a norem specifikací AASHTO LRFD (LEAP Bridge Steel).
 • Navrhujte a analyzujte nazdzemní a podzemní části konstrukcí

  • Využívejte syntézu geometrického modelování, analýz nadzemních a podzemních částí konstrukcí a navrhování v jediném, informačně bohatém prostředí, kde můžete s výhodou používat obsáhlý model mostu.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Stanovte sekvence výstavby a rozfázování

  • Zkoumejte různé fáze v rozfázované výstavbě – porovnávejte výsledky, detekujte příslušné fáze a vytvářejte obálky výsledků pro stvrzovací kontroly. Zohledňujte jevy tečení materiálu, smršťování a roztahování a vyřešte problémy před faktickým započetím výstavby.
 • Vizualizujte návrhy mostů

  • Zažijte okamžitou 3D vizualizaci svrchní a spodní konstrukce mostů. Vizualizujte návrhy a ověřujte rychle vstupy pro modelování v průběhu vaší práce. Využívejte profilová, půdorysná zobrazení a zobrazení řezů s možnostmi plného a transparentního zobrazení, které vám pomohou zkoumat oblasti s komplexní geometrií.
Chci vědět víc!
Chcete se dozvědět více o tomto produktu?
Learn More
Tech Talk: Bridge Enterprise – Beginning to End with Bentley

Oct. 26, 2017
2 p.m. EDT

Learn how Bridge Enterprise combines the capabilities of OpenBridge Modeler and LEAP to contribute to the efficiency of bridge analysis and design by using the same physical model for the lifecycle of a structure. 

Register Now
A game changer for Bridge Engineering, by: Pennoni
See how Pennoni has embraced advancements in Bridge Information Modeling, utilizing Bentley's bridge applications.
Watch Now