• MicroStation

  Navrhujte a dokumentujte světovou infrastrukturu

Modelovací, dokumentační a vizualizační software

Se softwarem MicroStation můžete snadno zobrazovat, modelovat, dokumentovat a vizualizovat projekty libovolné velikosti nebo složitosti. Používejte MicroStation k elegantnějšímu dodávání projektů. Pomocí ověřené technologie MicroStation se můžete sebejistě pustit do libovolného projektu návrhu, výstavby nebo provozu. Můžete se spolehnout, že flexibilita a výkon softwaru MicroStation odvedou práci v čas a v mezích rozpočtu bez ohledu na to, s jakými návrhovými informacemi pracujete nebo jaký druh výstupu je vyžadován.

Řada MicroStation poskytuje výkon a všestrannost pro přesné zobrazování, modelování, dokumentaci a vizualizaci informačně bohatých 2D a 3D návrhů libovolného typu a rozsahu; je určena profesionálům ze všech oborů, kteří pracují na jakýchkoli infrastrukturních projektech.


Produkty
 • stub-Shanghai-night
  MicroStation
  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
 • stub_ist_40825860_EngDraw_L
  MicroStation PowerDraft
  Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
 • stub_ist_22864121_Blueprint_L
  Bentley View
  Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
 • stub-iSt_26135374_L_sailor-with-binoculars-on-sailboat
  Bentley DGN Reader for Windows
  Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
 • stub-ist_17231789_Binary_Code_M_iModelOBC
  i-model ODBC Driver
  Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.