• ComplyPro

    Spravujte požadavky železničních projektů

Software pro správu shody s předpisy a zajišťování železničních projektů

Usnadněte postupné zajišťování realizace u komplexních železničních projektů a snižte náklady a časovou náročnost obvykle spojené s nedostatečným přehledem o návrhu a s nesouladem výsledků s danými požadavky a předpisy. ComplyPro dekóduje řízení zajišťovacích procesů a umožňuje inženýrským a realizačním týmům provádět ve vzájemné spolupráci správu zajišťování úloh v rámci návrhu a dodávek. 
Přečtěte si více +
Produkty
  • iSt-536273155_railway-sunset_stub
    ComplyPro
    Spravujte proaktivně shodu s předpisy a zajištění u železničních projektů.