Prohlášení společnosti Bentley o ochraně soukromí

Zjistěte více o závazku společnosti Bentley k ochraně vašeho soukromí.

Poslední aktualizace:  16. květen 2017

Vaše soukromí je pro společnost Bentley důležité. Toto prohlášení společnosti Bentley o ochraně soukromí ("Prohlášení o ochraně soukromí") vám poskytne informace o tom, jak shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, předáváme a ukládáme vaše informace, a rovněž o vašich možnostech volby ohledně vašich informací.  Rovněž vám poskytuje informace o našich marketingových a reklamních postupech a off-line aktivitách. Naším prvotním cílem je poskytnout vám informace o následujícím:

Informace, které přijímáme a shromažďujeme

Jak využíváme informace, které shromáždíme

Důvody, proč sdílíme informace, které shromáždíme

Vaše možnosti volby a kontroly

EU-U.S. Privacy Shield Framework (rámcová ochrana osobních údajů) (REZIDENTI EU) 

Cookies a podobné technologie

Další důležité informace o ochraně soukromí


Rozsah platnosti
Prohlášení společnosti Bentley o ochraně soukromí se vztahuje na stránky Bentley.com a další webové stránky a aplikace společnosti Bentley, které obsahují odkaz nebo referenci na toto prohlášení o ochraně soukromí, a rovněž na informace o vás získané off-line. Nevztahuje se na stránky, služby a produkty, které toto prohlášení o ochraně soukromí nebo referenci o něm neobsahují nebo na ně neodkazují nebo které obsahují vlastní prohlášení o ochraně soukromí.

 

Informace, které přijímáme a shromažďujeme

Společnost Bentley shromažďuje, využívá a předává informace o vás, aby vám mohla zajišťovat ideální práci s našimi produkty a službami, aby mohla zlepšovat a zabezpečovat své produkty a služby; aby mohla reagovat na vaše dotazy a kontaktovat vás ohledně našich produktů a služeb, aby mohla spravovat váš vztah s námi, aby mohla co nejlépe vyhovět vašemu zájmu tím, že optimalizuje vaši práci a interakci se společností Bentley, a za dalšími účely popsanými v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Společnost Bentley může od vás nebo o vás shromažďovat následující typy informací:

Jméno a kontaktní informace

Různé informace, např. o vašem jménu, e-mailové adrese, pošktovní adrese, telefonním čísle a podobné kontaktní informace, když vytváříte své uživatelské ID pro přístup k našim webovým stránkám nebo aplikacím, vytváříte uživatelský projekt, registrujete se na některou akci nebo jinou nabídku, realizujete koupi nebo nás kontaktujete ohledně služeb, podpory nebo z jiných důvodů.

Přihlašovací a autorizační údaje

Uživatelské jméno, hesla, PIN, když používáte vaše telefonní číslo pro přihlášení, bezpečnostní a autorizační údaje, jako například bezpečnostní otázky a odpovědi, a případně jedinečné číslo ID používané pro identifikaci vás a s vámi souvisejících informací.

Demografické informace

Demografické informace, jako například vaše PSČ, zemi, preference, zájmy a další podobné údaje.

Informace o koupích a transakcích

Informace související s vašimi koupěmi, jako například vaše kontaktní informace včetně fakturační adresy. Využíváme platební aplikaci třetí strany a nezískáváme žádné informace o vašich platebních kartách nebo jiné finanční informace. Můžete kontaktovat našeho poskytovatele platebních transakcí, společnost Cybersource, s jakýmikoli dotazy ohledně jeho využívání informací o vás.

Webové stránky, servery, údaje z prohlížečů

Automaticky shromažďované informace, když s námi komunikujete, zobrazujete naše webové stránky a servery pomocí prohlížeče, aplikace nebo jiného klienta. Toto zahrnuje údaje o vaší návštěvě včetně stránek, které zobrazíte, odkazů, na které klepnete, a další akce provedené ve spojitosti s našimi webovými stránkami a službami. Shromažďujeme rovněž určité standardní informace, které váš prohlížeč odesílá každé webové stránce, kterou navštívíte, jako například vaši IP adresu, typ prohlížeče a jazyk, časy přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Když obdržíte zpravodaje nebo reklamní e-mail od společnosti Bentley, můžeme použít soubory Web beacon (popsáno zde), přizpůsobené odkazy nebo podobné technologie k určení toho, zda byl e-mail otevřen a na jaké odkazy klepnete, abychom vám mohli nabídnout lépe zaměřenou e-mailovou komunikaci nebo další informace v budoucnosti.

Údaje o využívání

Když aktivujete a používáte náš software a produkty, včetně našich cloudových služeb, vyžadujeme, abyste se přihlásili. Sledujeme a shromažďujeme určité informace o jejich využívání. Sledujeme například zařízení, produkty a funkce, které využíváte, a další údaje o využívání, jako například datum a čas, kdy byla aplikace použita. Další informace můžete získat v podmínkách licenční dohody k využívání služeb nebo softwaru, která se vztahuje k produktům a aplikacím, které využíváte.

Channel Partners

Získáváme a shromažďujeme informace o vás, pokud koupi realizujete prostřednictvím našich Channel Partners nebo poskytovatelů ecommerce.

Doplnění údajů

Pro udržení přesného a aktuálního stavu našich databází můžeme kombinovat informace, které nám poskytujete, s informacemi z veřejných zdrojů a od důvěryhodných společností. Můžeme například využívat služby jiných společností k ujištění se, že máme přesné kontaktní informace, a k zjištění vaší geografické oblasti na základě vaší IP adresy, abychom vám mohli poskytovat relevantnější obsah a nabídky.

Kontaktování naší společnosti

Když nás kontaktujete s požadavkem na služby, podporu nebo další informace, můžeme uchovat záznam komunikace a vaše kontaktní informace.

Informace o místě

Shromažďujte data o místě, kde se nacházíte, pokud povolíte služby nebo funkce závislé na umístění, jako například umístění odvozené z vaší IP adresy nebo údajů.

Stránky sociálních sítí

Máme vlastní stránky na mnoha portálech sociálních sítí, jako například Facebook a LinkedIn. Shromažďujeme informace, když navštívíte naše stránky na sociálních sítích a pracujete s nimi. Pročtěte si v každém případě podmínky ochrany soukromí a využívání dat u všech platforem sociálních sítí, které využíváte, abyste zjistili více o jejich postupech v oblasti ochrany soukromí.

Společnost Bentley ukládá shromažďované informace od vás a o vás ve Spojených státech bez ohledu na místo vašeho bydliště nebo místo původu daných informací. Tyto informace jsou využívány přidruženými organizacemi Bentley, jejími zaměstnanci a poskytovateli služeb z celého světa pouze v míře, která je nezbytná pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud se nacházíte na území Evropské unie, Švýcarska nebo jiného regionu se zákony upravujícími shromažďování, přenos a využívání údajů, souhlasíte s přenosem, zpracováním a využívání vašich informací ve Spojených státech a dalších zemích, kde mohou být zákony na ochranu soukromí považovány za méně přísné než zákony vaší jurisdikce. Pokud nám poskytnete informace nebo budete i nadále používat naše webové stránky a služby, znamená to, že souhlasíte se shromažďováním, využíváním, zveřejňováním, správou a ukládáním informací získaných od vás tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.  

Pokud jste rezidentem Evropské unie, přečtěte si dále uvedenou část EU-U.S. Privacy Shield Framework (rámcová ochrana osobních údajů).

 

Jak využíváme informace, které shromáždíme

Společnost Bentley využívá informace, které shromáždíme od vás a o vás, různými užitečnými způsoby, například k následujícím účelům:


Poskytování, zlepšování a personalizace služeb
 • Dodávání služeb nebo provádění transakcí, které jste požadovali;
 • Poskytovat vám webové stránky a aplikace Bentley, ke kterým jste se zaregistrovali, a rovněž další produkty, služby, podporu nebo informace, které jste si vyžádali;
 • Poskytovat vám zákaznickou podporu a servis;
 • Provádět výzkum a analýzu zaměřené na zlepšování našich produktů, služeb a technologií;
 • Lépe porozumět tomu, jak jsou využívány naše webové stránky a aplikace, abychom je mohli zlepšovat;
 • Diagnostikovat problémy v našich webových stránkách a aplikacích.

Komunikace

 • Zasílat vám obchodní komunikační zprávy, například uvítací dopisy, upomínky k fakturaci, informace k technickým servisním problémům, upozornění na uplynutí termínů a oznámení ohledně zabezpečení;
 • Zasílat vám e-maily s průzkumy mínění o produktech nebo propagační zprávy, abychom vás informovali o dalších produktech nebo službách dostupných od společnosti Bentley nebo sesterských společností;
 • Podávat vám aktuální informace ohledně servisních požadavků nebo o nových službách a výhodách.

Marketing a reklama

 • Uzpůsobit webové stránky, aplikace nebo marketingový obsah materiálů Bentley tak, aby odpovídaly vašim pravděpodobným zájmům a preferencím;
 • Zasílat vám informace o společnosti Bentley, nových vydáních aplikací, speciálních nabídkách a podobné informace;
 • Provádět průzkumy trhu ohledně našich zákazníků, jejich zájmů a efektivity našich marketingových kampaní.

Další legitimní účely

 • Zvát vás k účasti na průzkumech ohledně našich produktů nebo služeb;
 • Zřizovat a udržovat naše on-line prostředí;
 • Zabezpečovat naše sítě a on-line prostředí;
 • Zkoumat zločiny proti společnosti Bentley nebo dalším subjektům, jejich poškození, ať již skutečné, nebo na něž je podezření, případně těmto zločinům a poškozením zamezovat;
 • Jak je vyžadováno zákony nebo v odezvě na výzvu soudních orgánů nebo dalších vládních subjektů (včetně plnění požadavků na národní bezpečnost a vykonávání práva).

Máte možnost spravovat vaše preference ohledně přijímání marketingové komunikace tak, že nás kontaktujete.

 

Důvody, proč sdílíme informace, které shromáždíme

Neprodáváme ani nijak jinak nezveřejňujeme informace, které shromáždíme, jiným subjektům kromě případů popsaných v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Společnost Bentley může sdílet informace, které shromáždíme, se svými řízenými sesterskými a dceřinnými společnostmi.

V některých případech může společnost Bentley sdílet informace, které shromáždíme, s dodavateli nebo agenty pracujícími v zastoupení naší společnosti k jakýmkoli účelům popsaným v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Můžeme například sdílet informace k účelu zpracování nebo uložení údajů, poskytnutí zákaznické podpory, zpracování platby kreditní kartou a zasílání e-mailových zpráv naším jménem. V těchto případech budou tyto společnosti moci obdržet pouze ty informace, které potřebují k dodání příslušných služeb, a není jim dovoleno využívat vaše informace k jakémukoli jinému účelu kromě případů vyžadovaných zákonem. Tito dodavatelé a zástupci se musejí řídit našimi požadavky ohledně ochrany a zabezpečení osobních údajů a musejí uchovávat důvěrnost takových informací s výjimkou případů, kdy jsou k jejich sdělení nuceni zákonem. 

Společnost Bentley může také sdílet informace s pečlivě vybranými strategickými partnery, kteří poskytují služby a sponzorují události, které by vás mohly zajímat. Tyto společnosti jsou povinny chránit vaše informace a používat je v souladu se svými vlastními zásadami a postupy ochrany soukromí.

Některé webové stránky společnosti Bentley vám umožňují zvolit, zda chcete sdílet vaše informace s vybranými partnery společnosti Bentley, aby vás tito mohli následně kontaktovat ohledně jejich produktů, služeb nebo nabídek. Jiné stránky nesdílejí vaše kontaktní informace s třetími stranami pro marketingové účely, ale namísto toho vám mohou poskytnout volbu, zda si přejete přijímat komunikační zprávy od společnosti Bentley jménem jejích externích obchodních partnerů o určitých nabídkách daného partnera (bez předání vašich informací této třetí straně).

Některé služby společnosti Bentley mohou být pod hlavičkou více značek a jsou nabízeny ve spojení s další společností. Pokud se zaregistrujete k využívání těchto služeb, mohou informace shromážděné v souvislosti s těmito službami pod více značkami přijmout jak společnost Bentley, tak i druhá příslušná společnost. Používání vašich informací příslušnou druhou společností je předmětem zásad a postupů dané druhé společnosti pro ochranu osobních údajů a společnost Bentley nenese odpovědnost za takové postupy pro ochranu osobních údajů ani za použití vašich informací takovýmito druhými společnostmi.

Můžeme zpřístupnit nebo zveřejnit informace, které shromáždíme, pokud jsme přesvědčeni o tom, že takový krok je nutný k: (a) splnění zákonných požadavků nebo právních procesů týkajících se společnosti Bentley; (b) ochraně a obraně práv nebo majetku společnosti Bentley (včetně vymáhání našich dohod a smluv) nebo třetích stran; nebo (c) k jednání za urgentních okolností k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů služeb Bentley nebo veřejnosti. Pokud se naše společnost sloučí s jinou společností nebo provedeme reorganizaci některé části našeho podniku, aktiv nebo akcií (včetně případu, kdy bychom vyhlásili úpadek nebo podobný právní stav), můžeme sdílet informace, které shromáždíme o vás a od vás, v souvislosti s takovým sloučením nebo reorganizací. Vyjadřujete souhlas s tím, že takové přenosy informací mohou proběhnout a že jakýkoli nabyvatel může nadále využívat informace, které shromáždíme o vás a od vás, jak je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

 

Vaše možnosti volby a kontroly

Můžete mít možnost prohlédnout si a upravit on-line informace, které o vás a od vás shromáždíme. Aby se zabránilo jiným subjektům k zobrazení těchto informací, bude po vás vyžadováno, abyste se přihlásili pomocí vašich přihlašovacích údajů (např. uživatelské jméno a heslo). Příslušný způsob(y) k získání přístupu k vašim informacím bude záviset na tom, které webové stránky nebo služby jste použili. Některé webové stránky nebo služby společnosti Bentley mohou shromažďovat informace, ke kterým můžete získat přístup prostřednictvím alternativních prostředků přístupu popsaných v rámci příslušné služby. Případně můžete použít náš formulář Kontaktujte nás a my vás zpětně kontaktujeme během následujících 30 dní ohledně vašeho požadavku.

Máte možnost zrušit doručování budoucích reklamních e-mailů od společnosti Bentley a dodávání služeb postupem podle příslušných pokynů uvedených v daném reklamním e-mailu. Můžete mít rovněž možnost proaktivně definovat své volby ohledně komunikace přijímané od společnosti Bentley tím, že nás kontaktujete. Můžeme však v periodických intervalech zasílat e-maily informující vás o administrativních a technických servisních problémech týkajících se produktů a služeb, které využíváte. Tato komunikace je považována za nezbytnou pro poskytování služeb, které jste si vyžádali. Nebudete mít možnost odhlášení se od přijímání těchto zpráv, neboť jsou považovány za součást služby, kterou jste si zvolili.

Můžete rovněž klepnout sem, abyste se dozvěděli o typech souborů cookie a podobných technologií, které používáme, proč je používáme a jaké volby můžete v tomto ohledu učinit.

 

EU-U.S. Privacy Shield Framework (rámcová ochrana osobních údajů) (REZIDENTI EU) 

Společnost Bentley dodržuje zásady EU-U.S. Privacy Shield Framework (rámcová ochrana osobních údajů) stanovené americkým ministerstvem obchodu (U.S. Department of Commerce) ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie do Spojených států. Společnost Bentley prokázala americkému ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady ochrany osobních údajů z hlediska oznamování, výběru, odpovědnosti za předávání dalším stranám, zabezpečení, integrity dat a omezení účelu, přístupu a postihu, vynucování dodržování a související odpovědnosti a 16 dalších zásad (souborně uváděno jako "zásady ochrany osobních údajů"). Toto dodržování zásad podléhá zkoumání a vymáhání ze strany americké federální obchodní komise (U.S. Federal Trade Commission).

Účast společnosti Bentley na tomto systému ochrany osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní informace, které spadají pod toto prohlášení o ochraně soukromí a které jsou přijaty společností Bentley nebo jejím jménem z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Společnost Bentley bude v souvislosti s takovýmito osobními informacemi dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Jestliže nastane nesoulad mezi podmínkami tohoto prohlášení o ochraně soukromí a předmětnými zásadami ochrany osobních údajů, řídí se příslušné postupy v souvislosti s těmito osobními informacemi ustanoveními zásad na ochranu osobních údajů. Dodržování zásad na ochranu osobních údajů ze strany společnosti Bentley může být omezeno v rozsahu, jenž je nezbytný pro vyhovění požadavkům na národní bezpečnost, veřejný zájem nebo vymáhání zákona.

Odpovědnost společnosti Bentley za osobní údaje, které přijme za podmínek rámcové ochrany osobních údajů a následně předá třetí straně, je popsána v příslušných zásadách na ochranu osobních údajů. Společnost Bentley zůstává především odpovědná a ručí za dodržování předmětných zásad na ochranu osobních údajů, jestliže zástupci třetí strany, kterou pověříme k zpracovávání osobních údajů naším jménem, tak činí způsobem, jenž není v souladu se zásadami na ochranu osobních údajů, jestliže neprokážeme, že neneseme odpovědnost za událost vedoucí k způsobení škody.

Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům uchovávaným společností Bentley v rámci rámcové ochrany osobních údajů a opravit, doplnit nebo odstranit tyto informace v případech, kdy jsou nesprávné nebo nezákonně zpracovávané, jak je popsáno v předmětných zásadách na ochranu osobních údajů. Pokud si přejete tato práva uplatnit, kontaktujte nás kliknutím na tento odkaz Kontaktujte nás.

Společnost Bentley navíc jednotlivcům dává možnost určité volby ohledně toho, jak využíváme a sdělujeme osobní údaje, které získáme na principu předmětné rámcové ochrany osobních údajů. Za prvé, jestliže společnost Bentley používá vaše osobní údaje pro podstatně odlišný účel, než ke kterému byly původně shromážděny, nebo sdělí vaše osobní údaje třetí straně (jiné než straně jednající naším jménem), poskytneme vám nejprve jasný, zřejmý a snadno dostupný mechanismus k možnému vyloučení takového použití nebo sdělení (například zasláním e-mailu s žádostí o váš souhlas). Dále veškerá naše e-mailová komunikace zahrnuje možnost odmítnout příjem budoucích e-mailů s výjimkou těch, které jsou nutné pro účely poskytování služeb, které jste si vyžádali nebo zakoupili. Jestliže máte jakékoli dotazy ohledně vašich možností volby týkajících se toho, jak využíváme a sdělujeme vaše osobní údaje, nebo ohledně způsobu uplatnění této volby, kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře Kontaktujte nás.

Důrazně vám doporučujeme, abyste nás kontaktovali, jestliže byste měli stížnost nebo dotaz vztahující se k předmětné ochraně osobních údajů (nebo obecně k ochraně soukromí), a to kliknutím na tento odkaz Kontaktujte nás. Pro případ jakýchkoli stížností, které nelze vyřešit přímo se společností Bentley, se společnost Bentley rozhodla spolupracovat s Americkou arbitrážní asociací (American Arbitration Association), mediátorem alternativního řešení sporů, na řešení takovýchto stížností, a to bez jakýchkoli nákladů pro vás. Chcet-li získat více informací nebo vznést stížnost, navštivte stránky http://info.adr.org/safeharbor. Jak je dále vysvětleno v předmětných zásadách na ochranu osobních údajů, bude vám dána k dispozici rovněž povinná volba arbitráže k vyřešení zbylých stížností, jež nebyly vyřešeny žádnými jinými prostředky.

Chcete-li se dozvědět více o předmětném programu ochrany osobních údajů, navštivte stránku www.privacyshield.gov. K zobrazení naší certifikace navštivte stránku https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004EOGAA2.

 

Další důležité informace o ochraně soukromí

Zabezpečení vašich informací
Společnost Bentley se zavazuje k ochraně zabezpečení informací, které od vás a o vás shromáždíme. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit tyto informace před neoprávněným přístupem, využitím nebo zveřejněním. Na příklad ukládáme informace, které nám poskytnete, na počítačových systémech s omezeným přístupem, jež jsou umístěny v chráněných zařízeních. Když přenášíme vysoce důvěrné informace (jako například číslo kreditní karty nebo heslo) přes síť Internet, chráníme je prostřednictvím šifrování, jako například protokolu Secure Socket Layer (SSL). Pokud se heslo používá k zajištění ochrany vašich účtů a informací, je ve vaší odpovědnosti, abyste své heslo uchovali v tajnosti. Tyto informace s nikým nesdílejte. Pokud svůj počítač sdílíte s jinými osobami, měli byste se vždy odhlásit, než opustíte stránku nebo službu, abyste zabránili dalším uživatelům v přístupu k vašim informacím.

Shromažďování a využívání informací o dětech
Webové stránky a služby společnosti Bentley jsou určeny pro obecnou veřejnost a neshromažďují vědomě žádné osobní informací od dětí. Když některá webová stránka společnosti Bentley shromažďuje informace o věku a uživatelé se identifikují tak, že jsou mladší 13 let, tato webová stránka buď zamezí těmto uživatelům v poskytnutí osobních informací nebo si vyžádá svolení od rodičů dané osoby k shromažďování, využívání a sdílení osobních informací o jejich dítěti. Nepožadujeme vědomě po dětech mladších 13 let poskytnutí osobních informací. Společnost Bentley vám důrazně doporučuje promluvit si s vašimi dětmi o komunikaci s neznámými subjekty a o sdělování osobních informací on-line a o bezpečném používání sítě Internet.

Používání souborů cookies
My a naši schválení partneři využíváme soubory cookies a podobné technologie na našich webových stránkách, službách, aplikacích, nástrojích a elektronické komunikaci (souborně označováno jako naše “webové stránky a služby”), které automaticky získávají a sledují určité údaje o vašem zařízení a o interakci s našimi webovými stránkami a službami. Můžete si přečíst více zde, abyste se dozvěděli o typech souborů cookies a podobných technologií, které používáme, proč je používáme a jaké volby můžete v tomto ohledu učinit.

Používání reklamních sítí třetích stran
Většina reklamních on-line bannerů, které vidíte na webových stránkách Bentley, je zobrazována společností Bentley. Dovolujeme nicméně společnostem, nazývaným reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran, zobrazovat na webových stránkách společnosti Bentley reklamní sdělení. Některé z těchto reklamních sítí mohou trvale uložit soubor cookie do vašeho počítače pro rozpoznání vašeho počítač vždy, když vám zašlou on-line reklamní sdělení. Tímto způsobem mohou reklamní sítě sestavovat informace o tom, kde vy nebo další osoby používající váš počítač shlédly jejich reklamy, a určit, na které reklamy uživatelé klepli. Tyto informace takové reklamní síti umožňují nabízet cílená reklamní sdělení, o nichž se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Společnost Bentley nemá přístup ani neřídí soubory cookies, které mohou do vašeho počítače ukládat reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran. Můžete si přečíst více zde, abyste se dozvěděli o typech souborů cookies a podobných technologií, které používáme, proč je používáme a jaké volby můžete v tomto ohledu učinit.

Společnost Bentley udržuje vztahy s několika aktuálně aktivními reklamními sítěmi třetích stran. Tyto reklamní sítě, které používají trvale ukládané soubory cookies, vám mohou nabídnout způsob, jak odmítnout cílené reklamy. Další informace naleznete na webových stránkách jednotlivých reklamních sítí nebo asociace Network Advertising Initiative.

Odkazy na jiné stránky
Webové stránky Bentley mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Společnost Bentley nenese odpovědnost za postupy ochrany soukromí ani za obsah jiných webových stránek. Vyhledejte tyto informace vždy v podmínkách příslušné webové stránky.

Vymáhání tohoto prohlášení o ochraně soukromí
Jestliže máte jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí, kontaktujte nás.

Změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí
Toto prohlášení o ochraně soukromí budeme aktualizovat, když to bude nutné k zohlednění zpětné vazby od našich zákazníků a zapracování změn našich služeb a postupů. Když provedeme změny, uvedeme nové datum "Poslední revize" v horní části tohoto prohlášení o ochraně soukromí, abyste věděli, kdy byly tyto změny provedeny. Jestliže nastanou jakékoli věcné změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo toho, jak bude společnosti Bentley využívat informace, které shromáždíme o vás a od vás, oznámíme vám tuto skutečnost buď okamžitým uvedením oznámení o těchto změnách před jejich implementací nebo přímým zasláním příslušného oznámení na vaši adresu. Doporučujeme vám toto prohlášení o ochraně soukromí periodicky kontrolovat, abyste byli stále informováni o ochraně vašich informací ze strany společnosti Bentley.

Kontaktování naší společnosti
Společnost Bentley uvítá vaše připomínky ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo pokud si myslíte, že jsme je nedodrželi, kontaktujte nás kliknutím na tento odkaz Kontaktujte nás.