Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bentley

Seznamte se se závazkem společnosti Bentley chránit vaše soukromí.

Poslední aktualizace: říjen 2020

Vaše soukromí je pro společnost Bentley důležité. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bentley („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) vás informuje o tom, jak shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, přenášíme a ukládáme vaše údaje, s kým je sdílíme, a také o možnostech, které ohledně svých údajů máte. Poskytuje také informace o našich marketingových a reklamních postupech a aktivitách offline.

 

OBECNÉ INFORMACE

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bentley se vztahuje na informace, které poskytnete společnosti Bentley nebo které jsou odvozeny od informací shromážděných tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Zahrnuje také veškeré informace odvozené z vašeho používání webových stránek Bentley.com a dalších webových stránek a aplikací společnosti Bentley, které obsahují odkaz na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a také informace o vás shromážděné offline. Používání souborů cookie a veškerých informací, které tyto soubory nebo jiné webové sledovací technologie shromažďují, podléhá zveřejnění a možnostem uvedeným v našem Prohlášení o souborech cookie.

 

OBECNÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Pokud jste obyvatelem EU, máte vztah se společností Bentley Systems International Limited a platí předpisy EU o ochraně údajů.

Společnost Bentley bude zpracovávat osobní údaje tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, v oprávněném zájmu společnosti Bentley nebo podle potřeby s ohledem na uzavření smlouvy s vámi či jejího plnění nebo podle požadavků právních předpisů EU.  Pokud je vyžadován váš souhlas, získáme před odesláním marketingových a propagačních materiálů o společnosti Bentley vaše svolení, jak to vyžaduje zákon a směrnice. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Získejte další informace o vašich možnostech a možnostech kontroly

Vaše osobní údaje předáváme do USA a dalších zemí, což může být mimo zemi, ve které žijete. K zajištění odpovídajícího zabezpečení těchto osobních údajů používáme smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Další informace o Programu dodržování GDPR společnosti Bentley a informace o Subscription Entitlement Services.

 

VÍCE INFORMACÍ

Naším prvořadým cílem je poskytnout vám informace k následujícím tématům:

Informace, které získáváme a shromažďujeme

Jak shromažďované informace používáme

Důvody, proč sdílíme informace, které shromažďujeme

Vaše možnosti a možnosti kontroly

Další informace pro obyvatele EU/EHP

Další informace pro některé obyvatele USA

Další informace pro zahraniční obyvatele (mimo USA a EU/EHP)

Soubory cookie a podobné technologie

Další důležité informace o ochraně osobních údajů


 

Informace, které získáváme a shromažďujeme

Společnost Bentley shromažďuje, používá a přenáší informace od vás a o vás, aby vám mohla zajistit co nejlepší zkušenost se svými produkty a službami, zlepšovat a zabezpečovat své produkty a služby, odpovídat na vaše dotazy a kontaktovat vás ohledně svých produktů a služeb, udržovat váš vztah s námi; aby co nejlépe sloužila vašim zájmům na základě přizpůsobení zkušenosti a interakce se společností Bentley; a k dalším účelům popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Typ informací od vás nebo o vás, které může společnost Bentley shromažďovat, zahrnuje:

Jméno a kontaktní údaje

Informace, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla a podobných kontaktních údajů, když vytvoříte uživatelský profil pro přístup k našim webovým stránkám nebo aplikacím, vytvoříte profil uživatele, zaregistrujete se na událost nebo jinou nabídku, uskutečníte nákup nebo nás kontaktujete kvůli službám, podpoře nebo z jiných důvodů.

Registrace na událost

Informace potřebné k přihlášení nebo registraci na událost, webinář nebo jinou akci společnosti Bentley. Může se jednat o vaše jméno, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo a také o jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout (včetně speciálních kategorií osobních údajů). Registrace na události a účast na nich podléhá podmínkám registrace na události společnosti Bentley.

Přihlašovací a ověřovací údaje

Uživatelské jméno, hesla, kód PIN, používáte-li k přihlášení telefonní číslo, bezpečnostní a ověřovací údaje, včetně bezpečnostních otázek a odpovědí, a jakékoli jedinečné ID sloužící k vaší identifikaci a identifikaci souvisejících informací.

Demografické údaje

Demografické údaje, jako je PSČ, země, preference, zájmy a další podobné informace.

Informace o nákupech a transakcích

Informace související s vašimi nákupy, například vaše kontaktní údaje a fakturační adresa. Jako zpracovatele plateb využíváme třetí stranu a nezískáváme informace o kreditní kartě ani jiné finanční údaje. Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití vašich údajů, můžete kontaktovat našeho zpracovatele plateb, společnost Cybersource . Veškerá zpracování, která provádí společnost Cybersource naším jménem v rámci EHP, se řídí smlouvou o zpracování údajů. 

Webové stránky, servery, data z prohlížečů

Informace shromažďované automaticky při komunikaci s námi, při přístupu na naše webové stránky a servery prostřednictvím prohlížeče, aplikace nebo jiného klienta. Tyto informace zahrnují údaje o vaší návštěvě, včetně zobrazených stránek, odkazů, na které kliknete, a další akce provedené v souvislosti s našimi webovými stránkami a službami. Shromažďujeme také určité standardní informace, které váš prohlížeč odesílá na každou webovou stránku, kterou navštívíte, například vaši IP adresu, typ a jazyk prohlížeče, časy přístupu a webové adresy s odkazem. Pokud od společnosti Bentley dostáváte zpravodaje nebo reklamní e-maily, můžeme používat internetové tagy, tzv. Web beacons (popsané zde), přizpůsobené odkazy, nebo podobné technologie, které rozeznají, že e-mail byl otevřen a na které odkazy kliknete, abychom v budoucnu mohli poskytovat cílenější e-mailová sdělení nebo další informace.

Údaje o využití

Vyžadujeme, abyste se přihlásili, když aktivujete a používáte náš software a produkty, včetně našich cloudových služeb. Sledujeme a shromažďujeme určité informace o používání. Sledujeme například vaše zařízení, produkty a funkce a další data o využití, například datum a čas, kdy byla aplikace použita. Další informace získáte prostudováním podmínek služby nebo licenční smlouvy k softwaru, které se vztahují na produkty a aplikace, které používáte.

Partneři

Vaše informace získáváme a shromažďujeme, pokud nakoupíte prostřednictvím našich partnerů nebo poskytovatelů elektronických obchodních služeb.

Doplňování údajů

Aby naše databáze zůstaly přesné a aktuální, můžeme kombinovat informace, které nám poskytnete, s informacemi z veřejných zdrojů a od důvěryhodných společností. Můžeme například využívat služby od jiných společností, aby byly zajištěny přesné kontaktní informace a abyste nám mohli na základě své IP adresy sdělit svou geografickou oblast, což nám umožní poskytovat relevantnější obsah a nabídky.

Kontakt s námi

Když nás kontaktujete a požádáte o služby, podporu nebo jiné informace, můžeme si ponechat záznam o komunikaci a vaše kontaktní údaje.

Informace o poloze

Údaje o vaší poloze shromažďujeme, když aktivujete služby nebo funkce založené na poloze, jako je poloha odvozená z vaší IP adresy nebo dat.

Stránky sociálních sítí

Na mnoha stránkách sociálních sítí, jako jsou Facebook a LinkedIn, máme vlastní stránky. Shromažďujeme informace při návštěvě a interakci s našimi stránkami na sociálních sítích. Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů a používání dat každé platformy sociálních sítí, kterou používáte, a zjistěte si více o způsobech ochrany osobních údajů.

Společnost Bentley uchovává informace, které od vás a o vás shromažďuje, ve Spojených státech, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo odkud informace pocházejí. K těmto informacím mají přístup pobočky společnosti Bentley, její zaměstnanci, dodavatelé a poskytovatelé služeb z celého světa, a to pouze tak, jak je třeba pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropské unii, Švýcarsku nebo jiném regionu se zákony upravujícími shromažďování, přenos a používání osobních údajů, budou vaše údaje chráněny smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí, jejichž účelem je zajistit zpracování osobních údajů opouštějících EU/EHP v souladu s povinnostmi vyplývajícími z práva EU. 

Pokud jste obyvateli Evropské unie, nahlédněte do části Další informace pro obyvatele EU/EHP  níže.

 

Jak shromažďované informace používáme

Společnost Bentley používá informace, které od vás a o vás shromažďujeme, následujícími způsoby, a to za účelem vedení našeho podnikání a k prosazování našich legitimních zájmů, včetně následujících aktivit:


Poskytování, zlepšování a personalizace služeb
 • Poskytování služeb nebo provádění transakcí, které požadujete
 • Poskytování webových stránek a aplikací společnosti Bentley, do kterých jste se zaregistrovali, a také jakýchkoli dalších produktů, služeb, podpory nebo informací, o které jste požádali
 • Zajišťování zákaznické podpory a služeb
 • Provádění průzkumu a analýzy se zaměřením na zlepšování našich produktů, služeb a technologií
 • Lepší porozumění tomu, jak se naše webové stránky a aplikace používají, abychom je mohli vylepšit
 • Diagnostikování problémů na našich webových stránkách a v našich aplikacích

Komunikace

 • Zasílání obchodní komunikace, včetně uvítacích dopisů, upomínek k fakturaci, informací o problémech s technickými službami, připomínek s informací o vypršení platnosti a bezpečnostních oznámení
 • Zasílání průzkumů produktů nebo propagačních materiálů s cílem informovat vás o dalších produktech nebo službách, které jsou k dispozici od společnosti Bentley a jejích poboček
 • Zasílání aktualizací o požadavcích na služby nebo nových službách a výhodách

Marketing a reklama

 • Přizpůsobení webových stránek, aplikací nebo marketingového obsahu společnosti Bentley vašim pravděpodobným zájmům a preferencím
 • Zasílání informací o společnosti Bentley, nových vydáních aplikací, speciálních nabídkách a podobných informací
 • Provádění průzkumu trhu ohledně našich zákazníků, jejich zájmů a efektivity našich marketingových kampaní

Jiné legitimní účely

 • Pozvání k účasti na průzkumech týkajících se našich produktů nebo služeb
 • Analýza propojení uživatelů s naším produktem a jeho využití, aby bylo zajištěno, že úsilí o zlepšení a další vývoj funkcí produktu je založeno na poptávce uživatelů 
 • Zajištění a udržování našich online prostředí
 • Zabezpečení našich sítí a online prostředí
 • Vyšetření nebo předcházení skutečnému zločinu či podezření na něj nebo vzniku škod společnosti Bentley nebo jiným
 • Podle požadavků zákona nebo v reakci na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních úředníků (včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva)

Své preference můžete kdykoli upravit nebo odběr marketingových a reklamních sdělení zrušit, a to tak, že nás kontaktujete.

Společnost Bentley může osobní údaje poskytnuté v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů anonymizovat za účelem vytvoření anonymizovaných sad údajů, které budou použity ke zlepšení nabídky produktů a služeb společnosti Bentley a jejích přidružených společností. 

Pokud s vámi již máme navázán obchodní vztah, může vás společnost Bentley informovat, pokud to umožňuje zákon, o svých produktech, službách a událostech, které jsou podobné nebo se týkají našich obchodních vztahů. 

 

Důvody, proč sdílíme informace, které shromažďujeme

Neprodáváme informace, které shromažďujeme, jiným osobám, ani je jinak nezveřejňujeme, s výjimkou případů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Bentley může sdílet vaše informace, které shromažďujeme, s námi řízenými dceřinými společnostmi a pobočkami.

V některých případech může společnost Bentley sdílet informace s dodavateli nebo společnostmi, které nám pomáhají řídit naše podnikání zpracováním informací jménem společnosti Bentley. Tyto sdílené informace slouží k hostování nebo ukládání dat, poskytování zákaznické podpory, zpracování plateb kreditními kartami, sociálních médií a marketingu, podpoře akcí a zasílání e-mailů naším jménem. V takových případech budou tyto společnosti oprávněny získat pouze informace, které potřebují k poskytování příslušných služeb, a nebudou moci vaše informace používat k žádnému jinému účelu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Tito dodavatelé a zástupci musí dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a musí zachovávat důvěrnost informací, s výjimkou případů, kdy zveřejnění vašich informací vyžaduje zákon. Společnost Bentley může také sdílet informace s pečlivě vybranými strategickými partnery, kteří poskytují služby a sponzorují akce, které by vás mohly zajímat. Tyto společnosti jsou povinny chránit vaše informace a používat je v souladu se svými vlastními zásadami a postupy ochrany osobních údajů.

Některé webové stránky společnosti Bentley umožňují sdílet vaše informace s vybranými partnery společnosti Bentley, aby vás mohli kontaktovat ohledně svých produktů, služeb nebo nabídek. Jiné weby nesdílejí vaše kontaktní informace s třetími stranami pro marketingové účely. Místo toho vám ale mohou dát možnost volby, zda chcete od společnosti Bentley jménem externích obchodních partnerů dostávat zprávy o konkrétní nabídce partnera (bez předání vašich údajů třetí straně).

Některé služby společnosti Bentley mohou být nabízeny pod společnou značkou a ve spolupráci s jinou společností. Pokud se zaregistrujete do takových služeb nebo je používáte, může společnost Bentley i druhá společnost získávat informace shromážděné v souvislosti se službami pod společnou značkou. Používání vašich údajů jinou společností podléhá vlastním zásadám a postupům ochrany osobních údajů této společnosti a společnost Bentley nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů těchto společností ani za jejich používání.

Své osobní údaje můžeme sdílet s důvěryhodnými účastníky v našem prodejním a marketingovém řetězci, mimo jiné s autorizovanými prodejci, distributory a obchodními partnery („partneři z řad prodejců“), a to pro omezené účely prodeje, marketingu nebo poskytování podpory pro určité nabídky produktů a služeb. Když nám tito partneři z řad prodejců předají údaje, nakládáme s těmito údaji způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podnikáme opatření, která pomohou zajistit, aby naši partneři z řad prodejců chránili důvěrnost, integritu a bezpečnost všech osobních údajů, které s nimi sdílíme. Podívejte se na úplný seznam našich partnerů.

K informacím, které shromažďujeme, můžeme přistupovat nebo je zveřejňovat v případě, že se budeme domnívat, že tyto kroky budou nezbytné k: (a) dodržení zákona nebo právního postupu ve společnosti Bentley, (b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti Bentley (včetně prosazování našich dohod) nebo třetích stran nebo (c) jednání za naléhavých okolností za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů služeb společnosti Bentley nebo veřejnosti. Pokud se sloučíme s jinou společností nebo reorganizujeme část podniku nebo celý svůj podnik, majetek nebo akcie (včetně případů, kdy podáme návrh na úpadkové nebo podobné řízení), můžeme sdílet informace, které od vás a o vás shromažďujeme v souvislosti s fúzí nebo reorganizací. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že jakýkoli nabyvatel může nadále používat informace, které od vás a o vás shromažďujeme, jak je stanoveno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Vaše možnosti a možnosti kontroly

Informace, které od vás a o vás shromažďujeme, můžete zobrazit nebo upravit online. Vhodná metoda přístupu k vašim informacím bude záviset na tom, které stránky nebo služby jste použili. Některé webové stránky nebo služby společnosti Bentley mohou shromažďovat informace, ke kterým budete mít přístup prostřednictvím alternativních možností přístupu popsaných ve službě. Nebo se můžete obrátit na našeho Úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO) a my vás ohledně vaší žádosti kontaktujeme.

Doručování marketingových a propagačních e-mailů od společnosti Bentley a služeb můžete zastavit podle pokynů uvedených v e-mailu. Můžete mít také možnost proaktivně rozhodovat o komunikaci, kterou od společnosti Bentley obdržíte, a to tak, že nás kontaktujete. Můžeme vám však pravidelně zasílat e-maily a informovat vás o problémech s administrativními a technickými službami, které používáte. Tato sdělení jsou považována za zásadní pro poskytování služby, kterou jste požadovali. Odběr těchto e-mailů nebude možné odhlásit, protože jsou považovány za součást zvolené služby.

Můžete také kliknout sem a zjistit typy souborů cookie a podobných technologií, které používáme, proč je používáme, a jak můžete uplatnit své možnosti volby.

 

Další informace pro obyvatele EU/EHP

Společnost Bentley je správcem osobních údajů, které jí poskytujete. Společnost Bentley bude zpracovávat osobní údaje, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro oprávněné zájmy společnosti Bentley, pro zahájení plnění nebo vykonání našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi, pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností, pro uplatnění našich práv v soudních řízeních a pro ochranu vašeho života nebo fyzické bezpečnosti či života a fyzické bezpečnosti třetích stran.  Pokud je vyžadován váš souhlas, před zpracováním vašich osobních údajů získáme vaše svolení ke zpracování vašich osobních údajů pro konkrétní účely. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Získejte další informace o vašich možnostech a možnostech kontroly. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kategoriemi příjemců popsanými ve výše uvedené části „Důvody, proč sdílíme informace, které shromažďujeme“.

Pokud není ze zákona vyžadováno delší uchovávání informací, budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud k tomu budeme mít trvalou oprávněnou potřebu (například abychom vám poskytli službu, kterou jste požadovali, nebo abychom splnili platné právní, daňové nebo účetní požadavky).

Podle platných zákonů na ochranu osobních údajů můžete mít určitá práva, včetně práva na: 

 • Potvrzení o zpracování vašich osobních údajů. 
 • Získání přenosné kopie vašich osobních údajů. 
 • Vyžádání úpravy či odstranění osobních údajů. 
 • Odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním, který jste dříve poskytli, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. 
 • Vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů z oprávněných důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.  

Společnost Bentley používá standardní smluvní doložky EU pro veškeré předávání osobních údajů pocházejících z EU/EHP do zemí mimo EU/EHP. 

Kromě toho jsme zavázáni i nadále poskytovat odpovídající záruky pro osobní údaje, které jsou předávány do země mimo EU/EHP. Jsme připraveni zavést další opatření a záruky pro poskytování takové ochrany a v současné době očekáváme pokyny od nově zřízené Pracovní skupiny Evropské rady pro ochranu údajů ohledně doporučených dodatečných opatření a záruk. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zahraničního přenosu osobních údajů, kontaktujte našeho Úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO).

 

Další informace pro některé obyvatele USA 

Obyvatelé Kalifornie Tyto Zásady ochrany osobních údajů pro obyvatele Kalifornie popisují postupy společnosti Bentley týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů obyvatel Kalifornie, popisují práva obyvatel Kalifornie podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“) a vysvětluje, jak mohou obyvatelé Kalifornie kontaktovat společnost Bentley a uplatňovat tato práva. Tyto zásady se vztahují pouze na osobní údaje obyvatel Kalifornie.

Obyvatelé Nevady
Společnost Bentley neprodává vaše osobní údaje. Pokud jste však obyvatelem Nevady, můžete podat žádost, aby společnost Bentley neprodala žádné vaše osobní údaje, které jsme shromáždili, zasláním e-mailu na adresuDPO@Bentley.com s popisem „Požadavek na odhlášení: Nevada“ v předmětu. 

 

Další informace pro zahraniční obyvatele (mimo USA a EU)

Obyvatelé Brazílie
Pokud jste obyvatelem Brazílie, máte vztah se společností Bentley Systems International Limited a platí předpisy Brazílie o ochraně údajů, konkrétně předpisy Lei Geral de Proteção De Dados (LGPD).

Společnost Bentley je správcem osobních údajů, které jí poskytujete. Společnost Bentley bude zpracovávat osobní údaje, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro oprávněné zájmy společnosti Bentley, pro zahájení plnění nebo vykonání našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi, pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností, pro uplatnění našich práv v soudních řízeních a pro ochranu vašeho života nebo fyzické bezpečnosti či života a fyzické bezpečnosti třetích stran.  Pokud je vyžadován váš souhlas, před zpracováním vašich osobních údajů získáme vaše svolení ke zpracování vašich osobních údajů pro konkrétní účely. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Získejte další informace o vašich možnostech a možnostech kontroly

Podle Článku 18 předpisů LGPD máte určitá práva, včetně práva na: 

 • Potvrzení, že zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Přístup k osobním údajům, které zpracováváme.
 • Opravu neúplných, nepřesných nebo zastaralých údajů.
 • Anonymizaci, blokaci nebo odstranění nepotřebných či nadbytečných údajů nebo údajů, které nebyly zpracovány v souladu s předpisy LGPD.
 • Získání přenosné kopie vašich osobních údajů.
 • Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je naše zpracování založeno na vašem souhlasu. 

Chcete-li tato práva uplatnit, můžete podat žádost našemu Úředníkovi pro ochranu osobních údajů (DPO).

Obyvatelé Kanady
Pokud jste obyvatelem Kanady, řídí se používání vašich osobních údajů společností Bentley Zákonem o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentech (PIPEDA). Společnost Bentley dodržuje 10 spravedlivých zásad o informacích zákonu PIPEDA. V rámci zákonu PIPEDA máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které společnost Bentley uchovává, a také právo zpochybnit přesnost a úplnost těchto údajů a na jejich případnou úpravu. 

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv nebo pokud máte otázky týkající se marketingových postupů společnosti Bentley, můžete podat žádost našemu Úředníkovi pro ochranu osobních údajů (DPO) (viz kontaktní údaje v dolní části stránky).

 

Další důležité informace o ochraně osobních údajů

Zabezpečení vašich informací
Společnost Bentley je zavázána chránit bezpečnost informací, které od vás a o vás shromažďuje. K ochraně těchto informací před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme různé technologie a postupy zabezpečení. Informace, které poskytujete, ukládáme například do počítačových systémů s omezeným přístupem, které se nacházejí v kontrolovaných zařízeních. Když prostřednictvím internetu přenášíme vysoce důvěrné informace (například číslo kreditní karty nebo heslo), chráníme je šifrováním, jako je Transport Layer Security (TLS). Pokud se heslo používá k ochraně vašich účtů a informací, je vaší povinností zachovat své heslo v tajnosti. Tyto informace nikomu nesdělujte. Pokud počítač s kýmkoli sdílíte, měli byste se vždy před opuštěním webu nebo služby odhlásit, abyste chránili přístup ke svým informacím před dalšími uživateli.

Shromažďování a používání údajů dětí
Webové stránky a služby společnosti Bentley jsou určeny pro širokou veřejnost a vědomě neshromažďujeme žádné údaje dětí. Pokud webová stránka společnosti Bentley shromažďuje informace o věku a uživatelé se identifikují jako osoby mladší 13 let, bude tato stránka tyto uživatele před poskytováním osobních údajů buď blokovat, nebo bude usilovat o získání souhlasu rodičů se shromažďováním, používáním a sdílením osobních údajů jejich dětí. Nebudeme vědomě žádat děti mladší 13 let, aby nám poskytly osobní údaje. Společnost Bentley vám důrazně doporučuje, abyste s dětmi mluvili o komunikaci s cizími lidmi a o bezpečném používání internetu a sdělování osobních informací online.

Používání souborů cookies
My a naši schválení partneři používáme na svých webových stránkách, ve službách, aplikacích, nástrojích a elektronické komunikaci (souhrnně označované jako naše „stránky a služby“) soubory cookies a podobné technologie, které automaticky přijímají a sledují určité údaje o vašem zařízení a interakci s našimi stránkami a službami. Podrobnější informace o typech souborů cookie a podobných technologiích, které používáme, proč je používáme, a jak můžete uplatnit své možnosti volby, můžete získat zde.

Použití inzertních sítí třetích stran
Většinu reklam na online bannerech, které vidíte na webových stránkách společnosti Bentley, zobrazuje společnost Bentley. Na webových stránkách společnosti Bentley však umožňujeme zobrazovat reklamy jiným společnostem, kterým se říká reklamní servery třetích stran nebo reklamní sítě. Některé z těchto reklamních sítí mohou do vašeho počítače umístit trvalý soubor cookie, který počítač rozpozná při každém odeslání reklamy online. Tímto způsobem mohou reklamní sítě shromažďovat informace o tom, kde jste vy nebo ostatní uživatelé počítače jejich reklamu viděli, a poznat, na které někdo klikl. Tyto informace umožňují reklamní síti poskytovat cílenou reklamu, o které se domnívá, že vás bude nejvíce zajímat. Společnost Bentley nemá přístup k souborům cookie, které mohou do vašeho počítače umístit reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran, ani takové soubory cookie neřídí. Podrobnější informace o typech souborů cookie a podobných technologiích, které používáme, proč je používáme, a jak můžete uplatnit své možnosti volby, můžete získat zde.

Společnost Bentley udržuje vztahy s řadou reklamních sítí třetích stran, které jsou v současné době aktivní. Tyto reklamní sítě, které používají trvalé soubory cookie, vám mohou nabídnout způsob, jak cílení reklam vypnout. Další informace najdete na internetových stránkách jednotlivých reklamních sítí nebo v programu Network Advertising Initiative.

Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky společnosti Bentley mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost Bentley nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah jiných webových stránek. Přečtěte si zásady na příslušném webu.

Prosazování tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů
Máte-li dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, měli byste kontaktovat našeho Úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO).

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat, aby odráželo zpětnou vazbu od zákazníků a změny našich služeb a postupů. Když provedeme změny, zveřejníme datum „poslední revize“ v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste věděli, kdy byly tyto změny provedeny. Pokud dojde k podstatným změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v tom, jak bude společnost Bentley používat informace, které od vás a o vás shromažďuje, upozorníme vás buď prostřednictvím dostatečně výrazného oznámení o takových změnách před provedením změny, nebo vám oznámení zašleme přímo. Doporučujeme vám toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak společnost Bentley vaše údaje chrání.

Kontaktujte nás
Společnost Bentley uvítá vaše komentáře týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Máte-li dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo se domníváte, že jsme je nedodrželi, kontaktujte našeho Úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO).

Kontakt na úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO)
Adresa: 
DPO
Bentley Systems International
Charlemont Exchange, 05 – 101
Charlemont Exchange, 42 Charlemont Street,
Dublin 2, D02VN88
Ireland