• Laptop Transcript

  Učební historie

  Vynikněte nad ostatní

Moje výukové certifikáty

Nikdy nebylo jednodušší prezentovat softwarové dovednosti, které se promítají do úspěšnosti projektu. Nahlaste své lekce profesního rozvoje (PDH) a kredity dalšího vzdělávání (CEU). Předejte své opisy manažerům a projektovým týmům. Vytiskněte si certifikáty o úspěšném absolvování každého dokončeného kurzu. Vaše osobní učební historie poskytuje informace potřebné ke splnění požadavků na registraci a obnovení registrace u atestačních sdružení a licenčních úřadů.

Můžete snadno sledovat čas, který jste vynaložili na zlepšování svých dovedností. 

Jednotlivci

 • Získejte jednu (1) lekci profesního rozvoje Institutu Bentley za každou hodinu strávenou učením
 • Předveďte svoji znalost software Bentley
 • Prokažte výsledek svého studia kdykoli a kdekoli
 • Vygenerujte a vytiskněte certifikáty o dokončeném kursu pro vaše osobní záznamy

Organizace

 • Stanovte množství času, který vaše firma investuje do rozvoje pracovní síly
 • Spočítejte si návratnost investice do vzdělávání a měřte výsledky svého týmu v učení
 • Získejte konkurenční výhodu ve znalostech, dovednostech a zkušenostech
 • Vytvořte kulturu neustálého učení a usnadněte úspěch svého projektového týmu
IACET
Bentley Systems je akreditována u Mezinárodní asociace pro další vzdělávání a odbornou přípravu (IACET) a je oprávněna vydávat kredity IACET CEU.
Získejte více informací
Předplatné Bentley Learn
Získejte úplný přístup ke vzdělávání v Bentley Institute pomocí předplatného Bentley Learn. K dispozici pro jednotlivce i organizace.
Kontaktujte prodejní oddělení