• Učební historie

    Vynikněte nad ostatní

Moje výukové certifikáty

Nikdy nebylo jednodušší prezentovat softwarové dovednosti, které se promítají do úspěšnosti projektu. Nahlaste své lekce profesního rozvoje (PDH) a kredity dalšího vzdělávání (CEU). Předejte své opisy manažerům a projektovým týmům. Vytiskněte si certifikáty o úspěšném absolvování každého dokončeného kurzu. Vaše osobní učební historie poskytuje informace potřebné ke splnění požadavků na registraci a obnovení registrace u atestačních sdružení a licenčních úřadů.

Můžete snadno sledovat čas, který jste vynaložili na zlepšování svých dovedností. 

Jednotlivci

  • Získejte jednu (1) lekci profesního rozvoje Institutu Bentley za každou hodinu strávenou učením
  • Předveďte svoji znalost software Bentley
  • Prokažte výsledek svého studia kdykoli a kdekoli
  • Vygenerujte a vytiskněte certifikáty o dokončeném kursu pro vaše osobní záznamy

Organizace

  • Stanovte množství času, který vaše firma investuje do rozvoje pracovní síly
  • Spočítejte si návratnost investice do vzdělávání a měřte výsledky svého týmu v učení
  • Získejte konkurenční výhodu ve znalostech, dovednostech a zkušenostech
  • Vytvořte kulturu neustálého učení a usnadněte úspěch svého projektového týmu
stub-subscr-learn_156638382
Předplatné Bentley Learn
Získejte úplný přístup ke vzdělávání v Bentley Institute pomocí předplatného Bentley Learn. K dispozici pro jednotlivce i organizace.
Kontaktujte prodejní oddělení