Analyzujte stav kolejnic a trati

Rychle vyhodnocujte každý rozměr železniční dopravní cesty a její stav v průběhu času. Posuzujte minulé činnosti údržby a poučte se z nich. Zlepšete rozhodování o údržbě trati a dalších dopravně-technických aktivech. Určete, jaké práce je třeba vykonat, na co by se měly tyto práce zaměřit a předběžně stanovte, kdy by se tyto práce měly provést. Interaktivně ověřujte a zároveň analyzujte více než 200 typů dat o aktivech kolejových drah včetně uspořádání kolejiště, kilometrovníků, kolejových oblouků, plánovaných prací, historie prací, vad kolejnic, hrubé tonáže, pásem údržby, kategorie kolejí a prognózovaných budoucích stavů zařízení. Docilte a udržujte dobrý stav železničních a přepravních aktiv a zvyšujte bezpečnost, výkon a spolehlivost vaší železniční sítě. 


Funkce pro podporu rozhodování o liniových aktivech vám umožní:
  • Dosáhnout a udržet dobrý technický stav
  • Analyzovat informace o dopravních aktivech
  • Vyhodnocovat stav kolejí 
  • Integrovat informace o mapování
  • Plánovat údržbu železnic 

Provozní analytika AssetWise nyní zahrnuje funkce Bentley Optram.

Přečtěte si více o provozní analytice AssetWise.

Přečtěte si více +
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More
OpenRail for Asset Performance Rail and Transit Solution for Operations and Maintenance
Learn how OpenRail can improve your rail and transit asset performance with capabilities that improve service, safety, and reliability.
Learn More
OpenRail for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More