Analýza stavu kolejnic a tratí

Rychle vyhodnocujte každý rozměr železniční infrastruktury a její stav v průběhu času. Posuzujte minulé činnosti údržby a poučte se z nich. Zlepšete rozhodování o údržbě traťových a dalších provozních aktivech. Určete, jaké práce je třeba vykonat, na co by se měly tyto práce zaměřit a předběžně stanovte, kdy by se tyto práce měly provést. Interaktivně ověřujte a zároveň analyzujte více než 200 typů dat o aktivech kolejových drah včetně uspořádání kolejiště, kilometrovníků, kolejových oblouků, plánovaných prací, historie prací, vad kolejnic, hrubé tonáže, pásem údržby, kategorie kolejí a prognózovaných budoucích stavů aktiv. Docilte a udržujte dobrý stav železničních a přepravních aktiv a zvyšujte bezpečnost, výkon a spolehlivost vaší železniční sítě. 
 

Velká data a Internet věcí (IoT - Internet of Things)
Systémy pro shromažďování dat, jako jsou například diagnostické vozidla pro měření geometrické polohy koleje, georadary (GPR), laserové skenery, videorekordéry, zařízení pro sledování tratí a další, mohou generovat velké množství gigabajtů dat za den. AssetWise efektivně ukládá, propojuje a vytváří vztahy pro tyto data pro rychlý přístup a analýzu, což vám umožňuje provádět včasná a přesná rozhodnutí o údržbě. AssetWise podporuje správu datových sad obsahujících stovky tisíc průzkumů, které mohou být několik terabajtů velké.

Datová analýza a nástroj pro pravidla
AssetWise obsahuje knihovnu více než 200 lineárních síťových pravidel a příkazů pro zpracování dat, které lze použít k extrahování využitelných informací. Tato pravidla mohou nalézt bloky vad, degradaci koleje, pro plánování povrchových úprav, filtrování hrotů a plochých kolejí z dat měření a mnoho dalšího. Mimoto mohou být tato pravidla kombinována za účelem provedení sofistikované analýzy dat pro získání větší hodnoty z existujících dat.

Vizualizace dat
Vizualizace dat je zásadní pro proměnu obrovského množství složitých lineárních dat na využitelné informace, ke kterým mohou uživatelé rychle přistupovat, chápat je a využívat. Funkce vizualizace lineárního diagramu tratí vám nabízí okamžitý přístup k informativnímu znázornění jakékoli kombinace konfigurovaných typů dat v jakémkoli místě železniční sítě.

Integrace zdrojových dat
AssetWise spojuje lineární data aktiv z libovolného počtu zdrojů a koreluje je podle místa a času. AssetWise zahrnuje řadu funkcí integrace pro import souborů a propojuje je s existujícími databázemi a webovými službami, aby bylo možné komunikovat s jinými systémy. AssetWise rozšiřuje hodnoty na samostatné nebo hierarchické datové systémy aktiv, jako jsou EAM a další CMMS nebo systémy pro správu aktiv, prostřednictvím kombinace lineárních a samostatných datových analýz a poté vrácením výsledků zpět do nelineárních systémů.

Přečtěte si více +
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More
OpenRail for Asset Performance Rail and Transit Solution for Operations and Maintenance
Learn how OpenRail can improve your rail and transit asset performance with capabilities that improve service, safety, and reliability.
Learn More
OpenRail for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More