Analyzujte stav kolejnic a trati

Rychle vyhodnocujte každý rozměr železniční dopravní cesty a její stav v průběhu času. Posuzujte minulé činnosti údržby a poučte se z nich. Zlepšete rozhodování o údržbě trati a dalších dopravně-technických aktivech. Určete, jaké práce je třeba vykonat, na co by se měly tyto práce zaměřit a předběžně stanovte, kdy by se tyto práce měly provést. Interaktivně ověřujte a zároveň analyzujte více než 200 typů dat o aktivech kolejových drah včetně uspořádání kolejiště, kilometrovníků, kolejových oblouků, plánovaných prací, historie prací, vad kolejnic, hrubé tonáže, pásem údržby, kategorie kolejí a prognózovaných budoucích stavů zařízení. Docilte a udržujte dobrý stav železničních a přepravních aktiv a zvyšujte bezpečnost, výkon a spolehlivost vaší železniční sítě. 


Funkce pro podporu rozhodování o liniových aktivech vám umožní:
  • Dosáhnout a udržet dobrý technický stav
  • Analyzovat informace o dopravních aktivech
  • Vyhodnocovat stav kolejí 
  • Integrovat informace o mapování
  • Plánovat údržbu železnic 

Provozní analytika AssetWise nyní zahrnuje funkce Bentley Optram.

Přečtěte si více o provozní analytice AssetWise.

Přečtěte si více +
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More