18 října, 2018

Nové Open aplikace využívají komplexní prostředí pro modelování v rámci multidisciplinární spolupráce

OpenSite Designer, OpenBuildings Designer, OpenBridge Designer a OpenFlows FLOOD dále rozšiřují portfolio společnosti Bentley pro inženýrský design a analýzu.

LONDÝN, Velká Británie Konference Rok v infrastruktuře – Year in Infrastructure 2018 18. října 2018 Společnost Bentley Systems Incorporated, přední světový poskytovatel ucelených softwarových řešení pro modernizaci návrhů, výstavby a provozu infrastruktury, dnes uvedla na trh OpenSite Designer, účelově vytvořenou aplikaci pro projektování a konstrukci stavebních projektů. Společnost také uvedla aplikaci OpenBuildings, spojující její aplikace pro projektování budov AECOsim a projektování továren a průmyslových závodů Speedikon; a oznámila dostupnost nástroje OpenBuildings Station Designer, specializované aplikace pro projektování stanic železnice a metra. Společnost Bentley současně oznámila dostupnost aplikace OpenBridge Designer, která spojuje schopnosti společnosti Bentley v oblasti modelování, analýzy a projektování mostů do jednoho uceleného balíčku, a aplikaci OpenFlows FLOOD, systém analýzy povodní a včasného varování.

Ve snaze dosáhnout své strategie „industrializace“ společnost Bentley oznámila, že do svého portfolia otevřených aplikací přesunula několik svých aplikací založených na technologii MicroStation, která společně zrychluje pokrok jejího uceleného prostředí pro modelování propojením digitálních pracovních postupů napříč mnoha obory a sdílením digitálních komponentů v rámci platformy Connected Data Environment (CDE).

Bhupinder Singh, výrobní ředitel společnosti Bentley Systems, řekl: „Slovo Open má v názvu aplikací tři významy. Za prvé, značí otevřenost mnoha oborům. Za druhé, znamená otevřenost analýze a simulaci. Pomocí různých aplikací mohou pracovníci ze dvou různých oborů, např. geotechnický a stavební inženýr, pracovat na stejném souboru dat v našem uceleném prostředí pro modelování, poskytovat tak „opakovanou digitální zpětnou vazbu“ a zdokonalovat svou spolupráci v rámci pracovních postupů BIM. A za třetí, jelikož technologie MicroStation podporuje Open aplikace, uživatelé mohou vytvářet víceoborové projekty a dosahovat víceoborových řešení z libovolné Open aplikace. Ucelené prostředí pro modelování od společnosti Bentley je „otevřené“ pro spolupracující digitální pracovní postupy.“

Celých 49 ze 62 finalistů oceněných na letošním Year in Infrastructure Awards připsalo své úspěšné výsledky kolaboratvním digitálním pracovním postupům. Například stavební aplikace OpenRoads od společnosti Bentley pro projektování silničních sítí byla oceněna v projektech 22 finalistů ve 12 kategoriích a aplikace OpenPlant od společnosti Bentley pro správu projektů konstrukce závodu byla použita v 10 projektech letošních finalistů v 9 různých kategoriích. ProjectWise a/nebo AssetWise byly letos využity v projektech finalistů v 16 z 19 oceňovaných kategoriích.

OpenSite Designer
Spolupracující povaha digitálních pracovních postupů propojujících analýzu a simulaci s projektováním a modelováním je ztělesněna v aplikaci OpenSite, novém řešení od společnosti Bentley pro projektování a konstrukci stavebních projektů. OpenSite poskytuje rychlé modelování a analýzu staveniště, optimalizaci zemních prací a kvantifikaci, odvodnění a podzemní sítě a automatizované poskytování projektů.

OpenSite Designer poskytuje nejkomplexnější dostupný pracovní postup plánování staveniště, včetně modelování reality, geotechnického modelování, modelování podzemních sítí, odtoku dešťové vody, modelování terénu, tvorby podrobných výkresů a vizualizace. OpenSite Designer optimalizuje výsledky plánování s informacemi z více oborů pro modelování a analýzu. Spolupráce s nástrojem PLAXIS, nově získaným geotechnickým inženýrským řešením společnosti Bentley, lze plány staveniště ještě vylepšit o nové informace o aktivních vlastnostech půdy, včetně nosnosti, pnutí a posunu.

OpenBuildings Designer
Nově uvedená aplikace OpenBuildings Designer v sobě obsahuje všechny schopnosti AECOsim Building Designer a rovněž Components Center a řadu nových schopností a standardů, včetně EnergyPlus, energetického modelu budov, který pomáhá uživatelům splňovat normy ASHRAE v USA a energetické požadavky ve Velké Británii; podporu mezinárodních norem, včetně IFC 2x3, IFC4 Reference View, COBie a singapurského stavebního úřadu; nové schopnosti pro návrh systémů předsazených stěn; a OpenBuildings Speedikon, přední aplikaci pro průmyslové projektování a výstavbu. OpenBuildings Designer využívá kolaborativní digitálních pracovní postupy s dalšími aplikacemi v portfoliu Open aplikací společnosti Bentley, například šablony v OpenBuildings Station Designer pro tunelové segmenty vytvářené prostřednictvím GenerativeComponents na základě lineárního vyrovnání z nástroje OpenRail. Díky své odolnosti a všestrannosti byly aplikace OpenBuildings použity v 32 ze 62 finálových projektů v 15 z 19 kategorií ocenění Year in Infrastructure Awards.

OpenBridge Designer
OpenBridge Designer je nová komplexní aplikace, která v sobě integruje možnosti modelování z aplikace OpenBridge Modeler a analýzy a funkce vytváření návrhů aplikací RM Bridge, LEAP Bridge Concrete a LEAP Bridge Steel za účelem splnění potřeb projektování a výstavby betonových a ocelových mostů. OpenBridge Designer umožňuje návrhářům mostů rychle vytvářet inteligentní parametrický model mostu, plně integrovaný s analýzou a návrhem a rovněž s výkresy. Umožňuje plynulou synchronizaci různých disciplín pro analýzu, návrh, podrobný popis, dokumentaci, stavební inženýrství a vyhodnocení zatížení. 

OpenFlows FLOOD
Společnost Bentley také oznámila přejmenování svých produktových řad pro vodní modelování Haestad a analýzu povodní ACTION Modulers na OpenFlows pro vodohospodářské oblasti, kanalizační systémy a správce zátopových území. Aplikace OpenFlows rozšiřuje možnosti vodních sítí o informace na základě GIS se zaměřením na aktiva pro redukci ztrát vody, vodní operace, předpovídání a prevenci záplav. Aplikace OpenFlows FLOOD neustále sleduje rozvodí, integruje data ze stanic reálného sledování a numerické modely pro výpočet úrovní rizik. Aplikace OpenFlows FLOOD zmírňuje riziko záplav, zlepšuje pochopení procesů zapojených do vytváření záplav a vysílá včasná varování pro snížení účinků vyvolaných záplavami. 

Propojení digitálních pracovních postupů napříč obory
Aplikace pro analýzu a simulaci mohou na jedné straně spolupracujícím a interaktivním způsobem spolupracovat s aplikacemi pro projektování a modelování a na druhé straně propojovat provozní pracovní postupy a sbližovat činnosti různých oborů. Kolaborativní digitální pracovní postupy jsou charakterizovány daty pořízenými nebo vytvořenými pro jeden účel, zpřístupněnými a používanými dalšími aplikacemi pro jiné účely, což šetří čas, minimalizuje přepracování a zlepšuje kvalitu dat v průběhu životnosti aktiv.

Příklad víceoborové spolupráce s aplikací OpenFlows zahrnuje pracovní postupy, které využívají nástroj ContextCapture k vytváření 3D sítě reálného stavu a poskytování dat pro modelování OpenFlows FLOOD a používání terénu jako vstupu pro různé analýzy v samostatném kontrolním prostředí pro vizualizaci a představení výsledků zainteresovaným osobám pomocí nástroje LumenRT.

Propojení analýzy s modelováním v jiném Open kolaborativním digitálním pracovním postupu zahrnuje rozvržení silniční geometrie a hydraulickou analýzu a návrh pomocí nástrojů pro analýzu silných srážek, včetně určení velikosti srážkových vtoků, hloubky potrubí a průlezů do kanalizace. Spolupracující povaha pracovního postupu umožňuje detekci kolizí v prostředí pod povrchem a opakování a seřízení podle potřeby za účelem potvrzení funkčních a fyzikálních vlastností.

Mezi další příklady Open kolaborativních digitálních pracovních postupů spojujících projektování a analýzu patří nástroj OpenUtilities s PSS©SINCAL od společnosti Siemens, který pomáhá zlepšovat odolnost a řešit slabá místa v síti; a nástroj OpenBuildings Station Designer se simulací chodců LEGION, který umožňuje návrhářům projektovat, testovat a ověřovat simulace scénářů pro provoz chodců.

Přejmenování
Aby představení Open aplikací bylo kompletní, společnost Bentley uvedla, že Bentley Map se přejmenuje na OpenCities Map; a OpenComms, zaměřený primárně na vícesystémové operátory, bude nově začleňovat nástroje Bentley Fiber a Bentley Coax.

O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems je přední světový poskytovatel softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují návrhy, výstavbu a provoz infrastruktury. Inženýrské a BIM aplikace založené na systému MicroStationod společnosti Bentley a její cloudové služby digitálních dvojčat zlepšují dodání projektů (ProjectWise) a výkonnost aktiv (AssetWise) v dopravě a dalších veřejných pracích, technické infrastruktuře, průmyslových a zdrojových technologických celcích a komerčních a institucionálních zařízeních.

Společnost Bentley Systems má více než 3 500 zaměstnanců, roční příjmy přesahující 700 mil. USD ve 170 zemích a od roku 2012 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic. Od počátku v roce 1984 společnost většinově vlastní jejích pět zakládajících bratrů z rodiny Bentley. Akcie společnosti Bentley jsou obchodovány na soukromém trhu NASDAQ. Strategický partner, společnost Siemens AG, nashromáždil nehlasující menšinový podíl.

# # #

Bentley, logo společnosti Bentley, AECOsim Building Designer, AssetWise, ContextCapture, LEGION, LumenRT, MicroStation, OpenBridge, OpenCities, OpenCities Map, OpenComms, OpenFlows, OpenRoads, OpenUtilities a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Bentley Public Relations

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR