07 března, 2018

Společnost Bentley Systems ohlásila příjem přihlášek do soutěže Rok v infrastruktuře – Year in Infrastructure 2018 k tématu Digitalizace: Pokroky v infrastruktuře

Vítězové budou vybráni a vyhlášeni na konferenci Year in Infrastructure 2018 (Rok v infrastruktuře 2018) v Londýně.

EXTON, Pa., USA – 7. března 2018 – Bentley Systems, Incorporated, přední společnost zaměřená na poskytování komplexních softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, dnes vydala výzvu k zasílání přihlášek do soutěže Year in Infrastructure 2018. Tato ocenění, o kterých rozhodují nezávislé poroty složené z průmyslových expertů, hodnotí projekty infrastruktury, které jsou přínosem v oblasti digitálních inovací, které zlepšují dodávání projektů a/nebo výkonnost aktiv. Lhůta pro podávání přihlášek končí 30. dubna 2018.

Ocenění Year in Infrastructure (dříve Be Inspired Awards) jsou nedílnou součástí každoroční konference Rok v infrastruktuře – Year in Infrastructure 2018, kterou pořádá společnost Bentley, a která se letos koná od 15. do 18. října v Londýně v hotelu Hilton London Metropole.

Vyzýváme uživatele softwaru společnosti Bentley, aby do soutěže Year in Infrastructure přihlásili své projekty bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí – zda jsou ve fázi přípravy/koncepčního návrhu, projektování, výstavby, nebo jsou již uvedeny do provozu. Tři finalisté vybraní pro každou z kategorií vyhrají výlet do Londýna, kde se zúčastní konference Year in Infrastructure 2018 jakožto hosté společnosti Bentley Systems. Ve finále soutěže představí finalisté své projekty v rámci konference před porotci, předními odborníky z oboru a více než stovkou zástupců médií.

Každému projektu nominovanému  na ocenění Year in Infrastructure Award se dostane významného a hodnotného uznání napříč globální infrastrukturní komunitou. Ocenění Year in Infrastructure Awards nabízí účastníkům následující možnosti:

 • získat celosvětové uznání díky zveřejnění profilu jejich infrastrukturních projektů v ročence společnosti Bentley Infrastructure Yearbook, která je distribuována v tištěné a elektronické podobě téměř 150 000 vlivným subjektům v oblastech médií, vlád a průmyslu z celého světa. Všichni vítězové a finalisté budou navíc představeny na webové stránce společnosti Bentley;
 • zvýšit svou konkurenceschopnost tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou projektům přinášejí prostřednictvím digitálních inovací;
 • získat prostor v médiích od globálních mediálních subjektů a podporu od týmu společnosti Bentley v oblasti marketingu a propagace svých projektů v médiích.

Matthew Simon, viceprezident společnosti HNTB, řekl: „Vítězství našeho projektu v roce 2017 znamenalo pro společnost HNTB skutečnou revoluci. Ukazuje to, že jsme schopni tuto technologii vzít a využít ji pro další projekty a další aktivity. Staví to společnost HNTB do pozice důvěryhodného poradce pro naše klienty a ukazuje, že tyto projekty dokážeme dodávat každý den.“

V rámci 19 kategorií na ocenění Year in Infrastructure 2018 Awards jsou hodnoceny pokroky v digitalizaci v následujících kategoriích, z nichž několik bylo nově doplněno v letošním roce:

 • Mosty
 • Budovy a areály
 • Komunikační sítě
 • Výstavba
 • Digitální města
 • Environmentální inženýrství
 • Výroba
 • Důlní a námořní stavební inženýrství
 • Výroba energie
 • Dodání projektu
 • Železnice a přeprava
 • Modelování reality
 • Silnice a dálnice
 • Výkonnost silničních a železničních aktiv
 • Pozemní stavitelství
 • Výkonnost inženýrských sítí a průmyslových aktiv
 • Přenosové a rozvodné soustavy inženýrských sítí
 • Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 • Sítě pro pitnou vodu, odpadní vody a dešťovou vodu

Tématem konference Year in Infrastructure 2018 je Digitalizace: Pokroky v infrastruktuře. Konferenci pořádá Bentley Institute a své klíčové myšlenky na ní představí vedoucí pracovníci společnosti Bentley a také hostující řečníci, včetně Sira Johna Armitta, předsedy národní komise pro infrastrukturu Velké Británie. Kromě toho se na konferenci bude konat šest specifických oborových fór s příspěvky předních odborníků z průmyslu, interaktivní workshopy, panelové diskuze a prezentace produktů. Tyto fóra budou zaměřena na následující témata:

 • Budovy a areály
 • Digitální města
 • Průmyslová infrastruktura
 • Železnice a přeprava
 • Silnice a mosty
 • Inženýrské sítě a vodní stavby

Chcete-li získat další informace o soutěži Year in Infrastructure Awards nebo nominovat projekt, navštivte webovou stránku soutěže Year in Infrastructure Awards.

O konferenci Year in Infrastructure pořádané společností Bentley Systems
Konferenci Year in Infrastructure pořádá Bentley Institute a jedná se o celosvětové setkání předních manažerů v oblasti projektování, výstavby a provozu infrastruktury, které je zaměřeno na osvědčené pracovní postupy a technologie pro digitalizaci. Konference je na celém světě uznávána jako přední fórum pro řešení aktuálních priorit a příležitostí, které mají vliv na obor infrastruktury. Účastníci si vyslechnou příspěvky předních odborníků z oboru, budou se moci zapojit do fór a diskuzí a seznámit se s technologiemi a osvědčenými pracovními postupy, které budou utvářet budoucnost dodání a provozu infrastruktury.

O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou ucelených implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu.

Společnost Bentley byla založena v roce 1984 a má více než 3 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 milionů USD a od roku 2011 investovala přes 1 miliardu USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webovou stránku konference Year in Infrastructure, kde najdete informace o přední akci společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li si zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Year in Infrastructure Awards, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500,  což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru sestavený na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

# # #

Bentley, logo společnosti Bentley „B”, AssetWise, MicroStation a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

 

 

 

   

 

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR